Proces verbal din 11.10.2018

PV al sedintei extraordinare din 11.10.2018MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

Nr.216798/15.10.2018

PROCESUL VERBAL

al ședinței extraordinare a Consiliului Local Sector 3 din data de 11.10.2018

Convocarea acestei ședințe a fost făcută de Primarul Sectorului 3 prin invitația înregistrată cu nr. 210264/CP/08.10.2018.

La ședință au participat domnul Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță, doamna Viceprimar - Elena Petrescu și doamna Director Executiv Neacșu Florentina -Direcția Asistență Legislativă - reprezentantul Secretarului Sectorului 3.

Au fost invitați să participe directorii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3, precum și din subordinea Consiliului Local.

La ședință a participat un număr de 20 consilieri locali din numărul total de 31.

Au lipsit domnii consilieri: Dumitru Constantin, Ene Stelian Bogdan, Galbenu Mircea Mihai, Gutium Narcisa Veronica, lacob Cezar, Marineață Marcel, Mălureanu Liviu, Pelinaru Cornel, Petrescu Cristian, Tudorache Livia și Voinea Inocențiu Ioan.

D-na Președinte de ședință Iuliana Văduva

Bună ziua, doamnelor și domnilor consilieri, doamnelor și domnilor invitați!

A

Declar deschisă ședința extraordinară din data de 11.10.2018. In sală sunt prezenți 20 de consilieri.

Vă supun spre aprobare ordinea de zi. D-na consilier Elena Tudor!

D-na consilier Tudor Elena

Bună ziua, stimați colegi. Vă aduc la cunoștință următoarele suplimentări: Suplimentarea nr. 1:

  • 1) Proiect de hotărâre privind majorarea capitalului social al societății SD3 -Salubritate și Deszăpezire S 3 SRL.

  • 2) Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2018 al societății SD3 - Salubritate și Deszăpezire S3 SRL.

  • 3) Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății SD 3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL în vederea încheierii unui contract de furnizare de utilaje și echipamente și a unui contract de furnizare autovehicule necesare pentru prestarea serviciului de salubrizare.

Suplimentarea 2:

  • 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de investiții a societății Administrare Active Sector 3 SRL.

  • 2. Proiect de hotărâre privind solicitarea de acordare a unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL în vederea achiziționării bunurilor imobile compuse din teren în suprafață totală de 42.798 mp și construcțiile edificate pe acesta situate în comuna Popești Leordeni, Splaiul Unirii, nr. 15 (tarlaua 3, parcela 61/3), județul Ilfov.

  • 3. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL în vederea încheierii unui contract de servicii de proiectare pentru realizarea unui centru acvatic multifuncțional.

  • 4. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL în vederea încheierii unui contract pentru proiectarea și execuția unui sistem de supraveghere video a șantierului la obiectivul „ Hala Laminor”,

  • 5. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL privind achiziționarea unei fabrici de prefabricate.

  • 6. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății SD 3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL în vederea încheierii unui contract de furnizare cadre metalice pentru containere birou și a unui contract de furnizare containere depozitare necesare pentru prestarea serviciului de salubrizare.

D-na Președinte de ședință Iuliana Văduva

Mulțumim, d-na consilier. Vă supun spre aprobare suplimentarea ordinii de zi. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rogi

Cu 16 voturi pentru, 2 împotrivă și 2 consilieri care nu au votat suplimentarea ordinii de zi a fost aprobată.

Supun spre aprobare ordinea de zi împreună cu suplimentarea ordinii de zi. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 17 voturi pentru, 2 abțineri, un consilier care nu a votat, ordinea de zi a fost aprobată.

Trecem la primul punct de pe ordinea de zi, “Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Sector 3 din data de 27.09.2018'7 Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 20 voturi pentru, procesul verbal a fost aprobat.

Trecem la punctul 2 de pe ordinea de zi, “Proiect de hotărâre privind^probarea contractării unui împrumut în valoare de 126.387.996,00 lei, în cppformitate cu prevederile OG nr. 8/2018 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare". Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 16 voturi pentru, 1 împotrivă și 3 abțineri, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 3, “Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCLS 3 nr. 223/30.05.2018, referitoare la Contractului de credit pentru investiții nr.0119/2018/69755/19.04.2018 încheiat cu Raiffeisen BankS. A". Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 18 voturi pentru, 1 abținere, un consilier care nu a votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

A plecat domnul consilier Dobre Alexandru. Suntprezenți 19 consilieri.

D-na Președinte de ședință Iuliana Văduva

Trecem la punctul 1 suplimentar, “Proiect de hotărâre privind majorarea capitalului social al societății SD3 Salubritate și Deszăpezire S 3 SRL". Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 14 voturi pentru, 2 împotrivă, 2 abțineri, un consilier care nu a votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 2 suplimentar, ..Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2018 al societății SD3 -Salubritate și Deszăpezire S3 SRL". Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 14 voturi pentru, 2 împotrivă, 2 abțineri, un consilier care nu a votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat. în sală suntem prezenți 19 consilieri.

Trecem la punctul 3 suplimentar, ..Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății SD 3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL în vederea încheierii unui contract de furnizare de utilaje și echipamente și a unui contract de furnizare autovehicule necesare pentru prestarea serviciului de salubrizare". Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 14 voturi pentru, 1 împotrivă, 2 abțineri, 2 consilieri care nu au votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 1 suplimentar de pe suplimentare 2, ..Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de investiții a societății Administrare Active Sector 3 SRL". Propuneri, obiecțiuni? Da, d-na consilier Galbenu.

D-na consilier Galbenii Ana lulia

Pentru că a venit suplimentarea așa târziu, o să-i rog, din partea aparatului de specialitate sau, în cazul ăsta, din partea firmei, să prezinte la fiecare punct de pe ordinea de zi detaliat. Mulțumesc!

P-na Președinte de ședință Iuliana Văduva

z»o

/ ■■

Ly.cj /'cr7<> ,7

\ .7-

7 V '7.

7-77.7:;       /


Mulțumim, d-na consilier. Din partea aparatului de specialitate!

DL Corbuleanu Florentin - Președintele Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL

Sunt Florentin Corbuleanu, președintele Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL. Vă rog să precizați mai exact ce doriți să vă explic de aici, d-na consilier!

D-na consilier Galbenu Ana Iulia

Suplimentarea a venit acum o oră. Mă îndoiesc că toți colegii au avut timp să parcurgă. Ați putea să prezentați proiectul de hotărâre și să argumentați de ce ar trebui votat?!

DL Corbuleanu Florentin - Președintele Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL

Ok. Haideți să o luăm pe rând, atunci, dacă mi se permite.

Pentru punctul 1, solicitarea de acordare a unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL în vederea achiziționării bunurilor imobile compuse din teren în suprafață totală de 42.798 mp. Aaaa, scuze! Nu am primit proiectele d-voastră, scuze, dar mă uit pe ele imediat. Scuze pentru greșeală.

Pentru primul punct, este vorba despre autoturisme pentru societate, Administrare Active, e vorba de 2 autoturisme electrice Renault Zoe, e vorba de 4 autoturisme Logan, 4 autoturisme Duster și 2 autoturisme Dokker necesare pentru desfășurarea activităților societății, ținând cont că au crescut în ultima perioadă, s-au făcut și urmează să se facă investiții. Automat, în secunda de față, societatea nu dispune decât de un Duster. Aceasta e lista de investiții pe care dorim să o achiziționăm pentru societate.

D-na Președinte de ședință Iuliana Văduva

Mulțumim, d-le director. D-na consilier Galbenu.

D-na consilier Galbenu Ana Iulia

Văd o listă de prețuri. De unde urmează să fie achiziționate autoturismele? Și câte cereri de oferte s-au trimis?

DL Corbuleanu Florentin - Președintele Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL

De la dealerii autorizați Dacia, cei care sunt: Meridian, Kobălcescu, minim 3 oferte, conform procedurilor interne. E o listă de investiții. Conform legii, noi trebuie să cerem de la adunarea generală a acționarilor aprobarea pentru lista de investiții și pentru orice contract care depășește 100.000 euro, trebuie să cerem aprobarea AGA, respectiv a Consiliului Local pentru operațiunea respectivă, conform statut.

D-na Președinte de ședință Iuliana Văduva

Mulțumim, d-le director. Alte propuneri, obiecțiuni mai sunt? Nu. Votați, vă rog. Cu 15 voturi pentru, 2 împotrivă, 2 abțineri, proiectul de hotărâre a fost aprobați

Trecem la punctul 2, suplimentare 2: „Proiect de hotărâre privind solicitarea de acordare a unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL în vederea achiziționării bunurilor imobile compuse din teren în suprafață totală de 42.798 mp și construcțiile edificate pe acesta situate în comuna Popești Leordeni, Splaiul Unirii, nr. 15 (tarlaua 3, parcela 61/3), județul Ilfov”. Propuneri, obiecțiuni? Domnule director!

Dna consilier Galbenu Ana Iulia

Aceeași cerere!

DI. Corbuleanu Florentin ~ Președintele Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL

Există documentația aferentă, se dorește achiziționarea unui teren cu suprafața de 42.7.98 mp, este vorba și de două hale, care fac în total 5.628,74 mp, un teren în comuna Popești Leordeni. Ținând cont că noi ne numim Administrare Active, dorim ca această investiție să fie făcută de noi, o considerăm oportună. Prețul de negociere inițial, societatea fiind în insolvență, a fost de 1.650.000, oferta noastră către Rominsolv, care se ocupă cu lichidarea societății, a fost de 1.350.000. considerăm oportună și am făcut propunerea în sensul acesta, conform statutului și regulamentului Consiliului Local.

Dna Președinte de ședință - Văduva Iuliana

Mulțumim domnule președinte. Alte propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog! Cu 15 voturi pentru, 2 împotrivă, 2 abțineri, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 3, suplimentare 2: „Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL în vederea încheierii unui contract de servicii de proiectare pentru realizarea unui centru acvatic multifuncțional”.

Domnule director.

DL Corbuleanu Florentin - Președintele Consiliului de Administrație al

societății Administrare Active Sector 3 SRL

Punctul 3 reprezintă, „Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL în vederea încheierii unui contract de servicii de proiectare pentru realizarea unui centru acvatic multifuncțional”. Precum știți societatea Administrare Active, deține lângă „Hala Laminor”, o altă hală, din punctul nostru de vedere poate fi o investiție extrem de bună pentru sector și pentru locuitori și o investiție la fel de bună pentru societate. Dorim dezvoltarea unui Therme, pentru aceasta primul pas este de a face un proiect, valoarea estimată este în jur de 15.000.000 euro, este anexată, explicată cu exactitate cum v-am prezentat-o în momentul de fată. Suma de proiectare, care noi o cerem, este de>^5M4in suma estimată, umând ca aceasta să fie suma maximă pe care noi o aprobăm în momentul de fața. Repet, un Therme, un parc multifuncțional acvatic.

Dna Președinte de ședință - Văduva luliana

Mulțumim domnule președinte. Alte propuneri, obiecțiuni? Doamna consilier Galbenu.

Dna consilier Galbenu Ana Iulia

Se face concurs de proiecte bănuiesc? Pe parte arhitecturală.

DL Corbuleanu Florentin - Președintele Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL

Conform procedurii interne a societății noastre vom face o selecție de oferte. Nu concurs de proiecte, ci selecție de oferte, în care tema de proiectare este aceasta, există niște pași, ante design, DTAC, șamd, vor fi pașii pe care-i prevede și legea pentru o asemenea investiție.

Dna Președinte de ședință - Văduva luliana

Mulțumim domnule președinte. Alte propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog! Cu 15 voturi pentru, 2 împotrivă, 2 abțineri, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 4, suplimentare 2: „ Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL în vederea încheierii unui contract pentru proiectarea și execuția unui sistem de supraveghere video a șantierului la obiectivul „Hala Laminor””. Domnule președinte.

DL Corbuleanu Florentin - Președintele Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL

„Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL în vederea încheierii unui contract pentru proiectarea și execuția unui sistem de supraveghere video a șantierului la obiectivul „Hala Laminor”, exact cum am spus Administrare Active deține “Hala Laminor”, cum bine știți, în momentul de față se desfășoară investiții foarte complexe, considerăm oportună și de aceea am supus în atenția Consiliului Local, execuția unui sistem performant de supreveghere video, tocmai pentru că sunt sume, obiectivul este monument istoric și dorim să avem o informație mult mai complexă decât în secunda de față, când nu există decât câteva camere de pază foarte succinte.

Dna Președinte de ședință - Văduva luliana

Mulțumim domnule președinte. Votați, vă rog!

Cu 15 voturi pentru, 2 împotrivă, 2 abțineri, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 5, suplimentare 2: „Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL privind achiziționarea unei fabrici de prefabricate”.

Domnule președinte.

Dl. Corbuleanu Florentin ~ Președintele Consiliului de Administrație al

societății AdministrareActive Sector 3SRL

„Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL privind achiziționarea unei fabrici de prefabricate ”, în secunda de față noi avem un contract de închiriere cu o fabrică de prefabricate, fostă activă a lui Delta, avem contractul de închiriere cu SC Delta, fabrica a fost evaluată. Am înțeles că a mai fost o hotărâre de Consiliul Local în sensul acesta. Dorim în secunda de față să o achiziționăm. Avem făcută evaluarea, hala este în exploatare la noi în momentul de față și avem integrarea producției pe verticală, deoarece primăria o să aibe nevoie de toate produsele pe care le facem noi. Să avem practic și clientul și primăria are un avantaj, pentru că nu o să mai stea la coadă, ținând cont că este o criză foarte mare de produse prefabricate la ora actuală. Consider că este o oportunitate pentru noi și pe viitor se va justifica prin sumele încasate.

Dna Președinte de ședință - Văduva luliana

Mulțumim domnule președinte. Doamna consilier Galbenu.

Dna consilier Galbenu Ana Iulia

Știu că a mai fost într-adevăr o hotărâre, nu am apucat să văd care este diferența dintre ele, dacă este o diferență de sumă sau ce anume se schimbă față de hotărârea care se abrogă prin prezenta hotărâre. De asemenea aș vrea să știu ..puteți să enumerați și ce produse se pot face la fabrica de prefabricate.

Dna Președinte de ședință - Văduva luliana

Mulțumim doamna consilier. Domnule Primar!

DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Bună ziua tuturor! Da într-adevăr a mai fost o dată aprobată achiziția, dar am avut un domn consilier, care a avut un amendament, pe care l-am încurajat și a trecut, ca să fie cu 20% mai mare sau să plătim mai puțin cu 20% față de evaluare. Evaluarea a ieșit undeva la 5.500.000 ,5.470.000, ceva de genul acesta, iar noi negocierea cu dânșii o avem la 4.900.000. Dânșii nu lasă mai mult de atât, noi considerăm că este suficient de bun prețul, chiar avem nevoie de ea și vă solicităm să fiți de acord să o cumpărăm la acest preț, chiar dacă este mai mică plata cu 10%, nu cu 20%, să nu mai punem această limitare în hotărâre așa cum a fost în hotărârea inițială. De fapt aceasta este problema și de aceea am venit să o revotăm. Prețul negociat este de 4.900.000, ca să fie treaba clară.Dna Neacșu Florentina - Director Executiv, Direcția Asistentă Legislativă

Atunci să spunem....nu mai mult din prețul din raportul de evaluare 5 470 000 cu TVA.

Dl. Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Noi dădeam hotărâre acum că o achiziționăm la prețul ăla?

Dna Neacșu Florentina - Director Executiv, Direcția Asistență Legislativă

Da!

DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Era incorectă hotărârea!

Dna Neacșu Florentina - Director Executiv, Direcția Asistență Legislativă

Schimbăm hotărârea. Nu mai mult de prețul din raportul de evaluare.

DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Exact!

Dna Președinte de ședință - Văduva Iuliana

Mulțumim domnule Primar. Votați, vă rog!

Dna consilier Galbenu Ana lulia

Am întrebat și ce fel de produse!

DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Dacă discutăm de o fabrică de prefabricat, ea poate face orice de prefabricat. Avem o serie întreagă de cofraje existente, dar noi putem să facem orice fel de cofrag și tehnologia o avem, dar avem foarte mult de discutat pe subiectul acesta, dacă vă interesează trebuie să mergeți acolo sa vedeți. Este o fabrică în regulă, de la stație de betoane, cu transportat beton, betoane transportabile și betoane speciale pentru prefabricat, cu dispositive pentru pretensionare, este o fabrică întradevăr dotată.

Dna Președinte de ședință - Văduva Iuliana

Mulțumim domnule Primar.

Cu 15 voturi pentru, 2 împotrivă, 2 abțineri, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 6, suplimentare 2: „Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății SD 3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL în vederea încheierii unui contract de furnizare cadre metalice

pentru containere birou și a unui contract de furnizare containere depozitare necesare pentru prestarea serviciului de salubrizare”.

Propuneri, obiecțiuni? Domnul președinte Nițu.

DL Niții Mihai-Președintele Consiliului de Administrație al societății SD 3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL

Bună ziua domnule Primar, doamnelor și domnilor consilieri. Solicit un mandat din partea Consiliului pentru a reuși să achiziționăm 20 de containere pentru depozitarea uneltelor pe care le folosesc salariații în decurs de o zi, adică după terminarea programului, dumnealor să albe unde să-și depună uneltele după ce au terminat programul și totodată mai solicit 24 de cadre metalice pentru viitoarele birouri unde-și va desfășura activitatea salariații din TESA.

Dna Președinte de ședință - Văduva Iuliana

Mulțumim domnule președinte. Alte propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog! Cu 14 voturi pentru, 2 împotrivă, 2 abțineri, un consilier care nu a votat, proiectul

de hotărâre a fost aprobat.

Vă mulțumesc pentru participaj^țMar ședința închisă. O zi bună tuturor!

îy SECRETARUL /     MARIPREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, VĂDUVA IULIANA


întocmit: Gheorghișan Elena


Buhoci Cristina

Notă: Consemnarea voturilor s-a realizat în conformitate cu rezultatele înregistrate de sistemul de vot electronic, conform anexelor la prezentul proces verbal.

Proposal Name: Suplimentarea ordinii de zi

Yes (Vote: 16)

Baetica Nicoleta Mariana Enachescu Marian Danie! Marinescu Ionela Popescu Romeo Tudor Elena

Voicu Alin lonut

No (Vote: 2)

Gaîbenu Ana lulia

Abstain (Vote: 0)

No-Voting (Totai:2)

Fatu Adrian


Corneanu Antonio Ciprian

Fleancu Florin

Paunica Adriana

Radu Constantin

Văduvă luliana


Moîdoveanu Lucian Ionel


Tudorache Andrei Cristian


Dobre Alexandru Hontaru Valerica Petrescu Elena Sima Elena Daniela Vasiliu Mariana


Proposal Name:

Aprobarea ordinii de zi

Yes (Vote:17)

Baetîca Nicoleta Mariana

Enachescu Marian Daniei

Hontaru Valerica

Petrescu Elena

Sima Elena Daniela

Văduvă luliana

No (Vote:0)

Abstain (Voie: 2 )

Galbenu Ana lulia

No-Voting (Total: 1)

Vasiîiu Mariana


Corneanu Antonio Ciprian

Fatu Adrian

Marinescu Ionela

Popescu Romeo

Tudor Elena

Voicu Alin lonut


Dobre Alexandru

Fleancu Florin

Paunica Adriana

Radu Constantin

Tudorache Andrei Cristian


Moldoveanu Lucian Ionel


Proposal Name:

Punctul 1 Aprobare P-V S,0. 27.09.2018

Yes (Vote: 20 )

Baetica Nicoleta Mariana

Corneanu Antonio Cipri'an

Dobre Alexandru

Enachescu Marian Daniei

Fatu Adrian

Fleancu Florin

Galbenii Ana lulia

Hontaru Valerica

Marinescu Ionela

Moldoveanu Lucian Ionel

Paunica Adriana

Petrescu Elena

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Elena Daniela

Tudor Elena

Tudorache Andrei Cristian

Văduvă luliana

Vasiliu Mariana

Voicu Alin lonut

No (Vote:0)

Abstain (Vote: 0 )

No-Voting (Total: 0)

Proposal Name:

Punctul 2

Yes (Vote:16)

Baetica Nicoleta Mariana Enachescu Marian Daniel Marinescu Ionela Popescu Romeo

Tudor Elena

Voicu Alin lonut

No (Vote:1)

Galbenu Ana lulia

Abstain (Vote: 3 )

Fatu Adrian

No-Voting (Total: 0)


Corneanu Antonio Ciprian

Fleancu Florin

Paunica Adriana

Radu Constantin

Văduvă luliana


Moidoveanu Lucian Ionel


Do bre Alexandru

Hontaru Valerica

Petrescu Elena

Sima Elena Daniela

Vasîliu Mariana


Tudorache Andrei Cristian


Proposal Name:

Punctul 3

Yes (Vote: 18)

Baetica Nicoîeta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Dobre Alexandru

Enachescu Marian Daniel

Fatu Adrian

Fleanca Florin

Hontaru Vaîerica

Marinescu ionela

Paunica Adriana

Petrescu Elena

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Elena Daniela

Tudor Elena

Tudorache Andrei Cristian

Văduvă luîiana

Vasiîiu Mariana

Voicu Alin lonut

No (Vote: 0 )

Abstaîn (Vote: 1)

Moldoveana Lucian Ionel

No-Voting (Total: 1 )

Galbenu Ana luiia

Proposal Name:

Punct suplimentar 1 (Suplimentare 1)

ves ț voie: 14 j

Baetica Nicoleta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Enachescu Marian Daniel

Hontaru Valerica

Marinescu Ionela

Paunica Adriana

Petrescu Elena

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Elena Daniela

Tudor Elena

Văduvă luliana

Vasiliu Mariana

Voicu Alin lonut

No (Vote: 2)

Galbenu Ana lulia

Moldoveana Lucian Ionel

Abstain (Vote: 2)

Fatu Adrian

Tudorache Andrei Cristian

No-Votîng (Total: 1 )

Fleancu Florin

Yes (Vote: 14)

Baetica Nicoleta Mariana

Enachescu Marian Daniel

Paunica Adriana

Radu Constantin

Văduvă luliana


Hontaru Valerica

Petrescu Elena

Sima Elena Daniela

Vasiliu Mariana

No (Vote: 2)

Galbena Ana lulia

Moldoveanu Lucian Ionel

Tudorache Andrei Cristian


Abstain (Vote: 2 )

Fatu Adrian

No-Voting (Totalii)

Fleancu Florin

Proposal Name:

Punct suplimentar 3 (Suplimentare 1)

Yes (Vote: 14)

Baetica Nicoleta Mariana

Enachescu Marian Daniel

Paunica Adriana

Radu Constantin

Văduvă luliana


Hontaru Valerica

Petrescu Elena

Sima Elena Daniela

Vasiliu Mariana

No (Vote: 1 )

Galbena Ana iulla

Abstain (Vote: 2 )

Fatu Adrian

Tudorache Andrei Cristian

Moldoveanu Lucian Ionel


No-Voting (Total: 2 )

Fleancu Florin

Yes (Vote:15)

Baetica Nicoleta Mariana

Fleancu Florin

Paunica Adriana

Radu Constantin

Văduvă luliana

No (Vote:2)

Galbenu Ana lulia

Moldoveana Lucian Ionel

Tudorache Andrei Cristian


Abstain (Vote: 2)

Fatu Adrian

No-Voting (Total: 0)

Yes (Vote: 15)

Baetica Nicoleta Mariana

Fleancu Florin

Paunica Adriana

Radu Constantin

Văduvă luliana

No (Vote: 2)

Gaîbenu Ana lulia

Moldoveanu Lucian Ionel

Tudorache Andrei Cristian


Abstain (Vote: 2 )

Fatu Adrian

No-Voting (Total: 0)

Yes (Vote:15)

Baetica Nicoleta Mariana

Fleancu Florin

Paunica Adriana

Radu Constantin

Văduvă luliana

No (Vote:2)

Galbenu Ana lulia

Moldoveanu Lucian ionel

Tudorache Andrei Cristian


Abstain (Vote: 2 )

Fatu Adrian

No-Voting (Total: 0)

Yes (Vote:15)

Baetica Nicoleta Mariana

Fleancu Florin

Paunîca Adriana

Radu Constantin

Văduvă luliana

Corneanu Antonio Ciprian

Hontaru Vaierica

Petrescu Elena

Sima Elena Daniela

Vasiliu Mariana

Enachescu Marian Daniei

Marinescu Ionela

Popescu Romeo

Tudor Elena

Voicu Alin lonut

No (Vote:2)

Galbenu Ana iulia

Moldoveanu Lucian Ionel

Abstain (Vote:2)

Fatu Adrian

Tudorache Andrei Cristian

No-Voting (Total: 0 )

Yes (Vote:15)

Baetica Nicoleta Mariana

Fleancu Fiorin

Paunica Adriana

Radu Constantin

Văduvă luliana

No (Vote:2)

Galbene Ana lulia

Moldoveanu Lucian ionel

Tudorache Andrei Cristian


Abstain (Vote: 2)

Fatu Adrian

No-Voting (Total: 0)

Yes (Vote: 14)

Baetica Nicoleta Mariana

Enachescu Marian Daniel

Paunica Adriana

Radu Constantin

Văduvă luliana


Hontaru Valerica

Petrescu Elena

Sima Elena Daniela

Vasiliu Mariana

No (Vote: 2 )

Galbenu Ana lulia

Moldoveanu Lucian Ionel

Tudorache Andrei Cristian


Abstain (Vote: 2 )

Fatu Adrian

No-Voting (Total: 1)

Fleanca Florin

10/11/2018 5:29:22 PM

Page 1 of 1