Proces verbal din 15.10.2018

PV al sedintei extraordinare din 15.10.2018MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

Nr. 217748/15.10.2018

PROCESUL VERBAL

al ședinței extraordinare a Consiliului Local Sector 3

din data de 15.10.2018

Convocarea acestei ședințe a fost făcută de Primarul Sectorului 3 prin invitația înregistrată cu nr. 216362/CP/12.10.2018.

La ședință au participat domnul Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță, doamna Viceprimar - Elena Petrescu și domnul Marius Mihăiță Secretarul Sectorului 3,

Au fost invitați să participe directorii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3, precum și din subordinea Consiliului Local.

La ședință a participat un număr de 19 consilieri locali din numărul total de 31,

Au lipsit domnii consilieri: Comeanu Antonio Ciprian, Dumitru Constantin, Ene Stelian Bogdan, Fătu Adrian, Galbenu Ana Iulia, Galbenu Mircea Mihai, Iacob Cezar, Mălureanu Liviu, Petrescu Cristian, Tudorache Livia, Tudorache Andrei Cristian și Voinea Inocențiu Ioan.

D-na Președinte de ședință Iuliana Văduva

Bună ziua, doamnelor și domnilor consilieri, doamnelor și domnilor invitați! Declar deschisă ședința extraordinară din data de 15.10.2018.

• -t •        *

In sală sunt prezenți 19 de consilieri. Vă supun spre aprobare ordinea de zi. D~na “consilier Nicoleta Băețică!

D-na consilier Băețică Nicoleta

Propun suplimentarea ordinii de zi cu un punct, “Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției Generale de Salubritate Sector 3.”

D-na Președinte de ședință Iuliana Văduva

Mulțumesc! Vă supun spre aprobare suplimentarea ordinii de zi. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 18 voturi pentru, o abținere, suplimentarea ordinii de zi a fost aprobată. Vă supun spre aprobare ordinea de zi împreună cu suplimentarea ordinii de zi. Votați, vă rog!

Cu 18 voturi pentru, o abținere, ordinea de zi a fost aprobată.

Vă supun spre aprobare procesul-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local Sector 3 din data de 11.10.2018. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 19 voturi pentru, procesul verbal a fost aprobat.

Trecem la punctul 2, “Proiect de hotărâre privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 443/27.09.2018,„Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 18 voturi pentru, o abținere, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul suplimentar, “Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției Generale de Salubritate Sector 3.” Propuneri, obiecțiuni? D-le consilier Moldoveana.

DL consilier Moldoveanu Lucian Ionel

Pe lângă faptul că a venit, din nou, foarte târziu suplimentarea, adivă acum vreo jumătate de oră, aș vrea să întreb dacă există avizul de la ANFP?! Și mai multe detalii pentru punctul ăsta, sincer, nici nu am apucat să-l citesc! Eram pe drum.

D-na Președinte de ședință Iuliana Văduva

Mulțumim, d-le consilier. D-le Primar.

D1. Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Bună ziua tuturor. Vreau, înainte de orice, să va mulțumesc pentru că ați răspuns invitației să veniți la această ședință și îmi cer scuze că avem ședințe destul de des, dar a fost problemă cu organigrama Poliției, avem semnale că nu ar fi tocmai ce trebuie și vrem să o facem mai bine. De aceea vă și mulțumesc că ați fost de acord cu abrogarea acelei hotărâri.

Da, la Salubritate, într-adevăr, neavând foarte mare experiență în domeniu niciunul dintre noi, că n-am mai făcut așa ceva vreodată în viața asta, avem ceva oameni care au făcut salubritate, dar nu în Sectorul 3, și, “văzând și făcând’? încercăm să ne dăm seama cam ce trebuie să facem și cum putem să optimizăm.

Nici informații n-am primit, am tot încercat să obținem informații de la fosta societate, de la societatea care a făcut salubritate în Sectorul 3, fără să avem foarte mult succes. Ulterior am primit ceva informații și ne-am dat seama că organigrama noastră este mut subdimensionată. De aceea am venit cu această nouă organigramă, pentru a avea suficient de multi servanti, deserventi, că dacă vă uitatî acolo, o să vedeți că doar câțiva șoferi avem în plus, în rest avem foarte mulți deserventi. Mai ales acum, în perioada de toamnă, datorită faptului că am plantat foarte mulți copaci, Sectorul 3 este cel mai verde, este foarte verde, Doamne ajută să-l facem și mai verde de atât. Avem zeci de tone de frunză pe care trebuie să Ie adunăm. Pentru asta ne trebuiesc oameni care să muncească, să facă treaba asta.

M-ați întrebat de avizul ANFP. Nu e nevoie. ANFP înseamnă Agenția Națională a Funcționarului Public, spre cunoștință. Aici nu discutăm de funcții publice, discutăm de contractuali. Ăștia sunt niște deservenți, niște muncitori necalificați sau, mă rog, calificați

/A. CT la mătură, dacă putem să spunem așa. Deci nu avem nevoie de niciun aviz de la ANFP, ca să fie treaba clară.

Mai mult decât atât, în organigramă avem prevăzute și niște posturi pentru stația de sortare care va veni în primăvară, care va fi pusă în funcțiune în primăvară, undeva, în luna mai. Pe cale de consecință sperăm să nu mai fie nevoie să mai aprobăm o altă organigramă dar, doar sperăm, deocamdată nu ne angajăm la nimic pentru că, repet, momentan suntem “văzând și făcând”. Ne-am propus să reducem costurile foarte mult dar, din ce ne dăm seama, ăsta e ce] mai critic moment din an, adică fix acum, luna octombrie, noiembrie, la prima brumă o să fie rău.... Și la prima zăpadă , evident. O să fie foarte multe frunze pe jos, frunze pe care, în mod evident, trebuie să le adunăm.

D-na Președinte de ședință Iuliana Văduva

Mulțumim, d-le Primar. Alte propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog.

Cu 16 voturi pentru, 2 abțineri, un consilier care nu a votat proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Declar închisă ședința. Vă mulțumesc pentru participare. O zi bună tuturor!

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, VĂDUVA IULIANA


SECRETAR AL SECTgRULUI 3, MARIUS MIHĂ
întocmit:


Notă: Consemnarea voturilor s-a realizat în conformitate cu rezultatele înregistrate de sistemul de vot electronic, conform anexelor la prezentul proces verbal.

Proposal Name:

Suplimentarea ordinii de zi

Yes (Vote: 18)

Baetica Nicoleta Mariana

Dobre Alexandru

Enachescu Marian Daniel

Fleancu Florin

Gutium Narcisa-Veronîca

Hontaru Valerica

Marineata Marcel

Marinescu Ionela

Paunica Adriana

Pellnaru Cornel

Petrescu Elena

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Elena Daniela

Tudor Elena

Văduvă luliana

Vastliu Mariana

Voicu Alin lonut

No ț Vote: 0 )

Abstain (Vote: 1 )

Moldoveanu Lucian ionel

No-Voting ț Total: 0)

10/15/2018 3:02:22 PM

Proposal Name:

Aprobarea ordinii de zi

Yes (Vote:18)

Baetica Nicoleta Mariana

Dobre Alexandru

Enachescu Marian Daniel

Fleancu Florin

Gutium Narcisa-Veronica

Hontaru Valerica

Marineata Marcel

Marinescu Ionela

Paunica Adriana

Pelinaru Cornel

Petrescu Elena

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Elena Daniela

Tudor Elena

Văduvă luliana

Vasiliu Mariana

Voicu Alin lonut

No (Vote:0)

Abstaîn (Vote: 1 )

Moldoveanu Lucian Ionel

No-Voting (Total: 0)

Proposal Name:

Punctul 1 Aprobare P-V S.E. 27.09.2018

(Vote: 19)

Baetica Nîcoleta Mariana

Dobre Alexandru

Enachescu Marian Daniel

Fleancu Florin

Gutium Narcisa-Veronica

Hontaru Valerica

Marineata Marcel

Marinescu Ionela

Moldoveanu Lucian ionel

Paunica Adriana

Pelinaru Cornel

Petrescu Elena

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Elena Daniela

Tudor Elena

Văduvă luliana

Vasiîiu Mariana

Voicu Alin îonut

No (Vote: 0 )

Abstain (Vote: 0 )

No-Voting (Total: 0)

Proposal Name:

Punctul 2

Yes (Vote:18)

Baetica Nicoleta Mariana

Fîeancu Fiorin

Marineata Marcel Pelinaru Cornel Radu Constantin Văduvă luiiana


Dobre Alexandru

Gutium Narcisa-Veronîca

Marinescu ionela

Petrescu Elena

Sima Elena Daniela

Vasiliu Mariana

Enachescu Marian Daniel

Hontaru Valerica

Paunica Adriana

Popescu Romeo

Tudor Elena

Voicu Alin lonut

No (Vote:0)

Abstain (Vote: 1 )

Moldoveanu Lucian Ionel

No-Voting (Total: 0)10/15/2018 3:03:15 PM


Proposal Mame:

Punct suplimentar 1 (Suplimentare 1)


Yes (Vote:16)

Dobre Alexandru

Hontaru Valorica

Paunica Adriana

Popescu Romeo

Tudor Elena

Voicu Alin lonut

Ne (Vote:0)

Abstain ( Vote: 2 )

Baetica Nicoleta Mariana

No-Voting (Total: 1)

Fleanca Florin


Enachescu Marian Daniel Marineata Marcel Pelinaru Cornel

Radu Constantin

Văduvă iuîiana


Gutium Narcisa-Veronica

Marinescu Ionela

Petrescu Elena

Sima Elena Daniela

Vasiliu Mariana


10/15/2018 3:03:26 PM


Moldoveana Lucian Ionel


Page 1 of 1