Proces verbal din 22.10.2018

PV al sedintei extraordinare din 22.10.2018MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

Nr. 228134/23.10.2018


PROCESUL VERBAL

al ședinței extraordinare a Consiliului Local Sector 3 din data de 22.10.2018

Convocarea acestei ședințe a fost făcută de Primarul Sectorului 3 prin invitația înregistrată cu nr. 226089 /CP/19.10.2018.

La ședință au participat domnul Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță, doamna Viceprimar - Elena Petrescu și dl Marius Mihăită - Secretarul Sectorului 3.

Au fost invitați să participe directorii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3, precum și din subordinea Consiliului Local.

La ședință a participat un număr de 22 consilieri locali din numărul total de 31.

Au lipsit domnii consilieri: Dumitru Constantin, Enăchescu Marian Daniel, Ene Stelian Bogdan, Galbenu Mircea Mihai, Gutium Narcisa Veronica, Petrescu Cristian, Tudorache Andrei Cristian, Tudorache Li via și Voinea Inocențiu Ioan.

D-na Președinte de ședință Iuliana Văduva

Bună ziua, doamnelor și domnilor consilieri, doamnelor și domnilor invitați!

Declar deschisă ședința extraordinară din data de 22.10.2018. în sală sunt prezenți 22 de consilieri.

Vă supun spre aprobare ordinea de zi. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 22 voturi pentru ordinea de zi a fost aprobată.

Trecem la primul punct de pe ordinea de zi, “Aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local Sector 3 din data de 15.10.2018”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 21 voturi pentru, o abținere procesul verbal a fost aprobat.

Trecem la punctul 2, ..Proiect de hotărâre privind aprobarea modelului de Contract și a Caietului de sarcini întocmite în vederea atribuirii către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractului având ca obiect „Servicii de închiriere utilaje”. Propuneri, obiecțiuni? Da, d-le consilier Mălureanu.

DL consilier Măltireanu Liviu

Mulțumesc. Aș dori sa semnalez un aspect legat de acest punct și punctul 3 și punctul 4. Din ce înțeleg, aceste companii achiziționează de pe piață fără a trece prin SEAP, fără a trece printr-o procedură de achiziții publice, bunuri, utilaje ș.a.m.d. iar prin acest articol 31, practic, primăria închiriază sau cumpără materiale și bunuri de la aceste firme evitând în acest mod procedura de achiziții publice. Eu, cel puțin, așa înțeleg. Și o întrebare. Vorbim despre închirieri de utilaje și știu că pe partea de salubritate se folosesc utilajele de la firma de Salubritate și Deszăpezire. Dacă pentru acele utilaje avem un protocol de închiriere sau în baza la ce folosim acele utilaje? Mulțumesc frumos.

D-na Președinte de ședință Iul ia na Văduva

Mulțumim, d-le consilier. D-le primar.

DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

îmi cer scuze că am întârziat puțin. Nu am înțeles, ocolim procedura de achiziții publice cu ce anume?

DL consilier Mălureanu Liviu

Reiau întrebarea. Ceea ce observ eu. îmi spuneți d-voastră dacă mă înșel sau nu dar așa pare, aceste companii cumpără bunuri, utilaje fără a trece prin procedura de aciziții publice iar primăria le cumpără sau le închiriază, în cazul de față vorbim despre punctul 2, de la firmă. Prin acel articol 31, practic, se eludează în totalitate această procedură de achiziții publice. A doua întrebare era despre utilajele din cadrul companiei de salubritate, dacă ele au fost închiriate și în baza cărui protocol? Că aici văd că avem proiect separat pentru închiriere. Dar nu țin minte să fi fost ceva pentru partea de salubritate. Mulțumesc.

DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Am avut pentru salubritate tot închiriere, s-a votat în consiliu. Probabil că nu ați fost prezent d-voastră. Asta să știți că e o dezbatere întreagă cu achiziția publică și cu procedura de achiziție publică. Să știți că părerile sunt împărțite. Ce mă interesează pe mine, nu neapărat procedura în sine. Pe mine mă interesează să fim eficienți și responsabili. Asta înseamnă eficienți și responsabili! Evident că trebuie să avem în vedere să ne facem treaba cu prețuri reduse. Vreau să vă asigur că nu avem prețuri reduse, avem cele mai reduse prețuri. Dar atâta vreme cât, așa cum bine cunoașteți cu toții, activitatea Primăriei Sector 3 este 100% transparentă, singura instituție publică din România care are activitate 100% transparentă, d-voastră mă ajutați foarte mult dacă sesizați ceva în neregulă, să-mi aduceți

A la cunoștință. In rest, discuțiile astea că e procedură, nu e procedură, sunt detalii care nu-1 interesează, în mod normal, pe cetățean. Așa cum bine spuneți, serviciul să fie de bună


calitate și la un preț redus, aș zice nu preț corect, nu, noi trebuie să facem la un pferfedus. Cel mai bun preț pe care-1 putem obține, cu asta sunt 100% de acord, de asta suntem aici.

D-na Președinte de ședință luliana Văduva

Mulțumim, d-le primar. Alte propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog! Cu 17 voturi pentru, 1 împotrivă, 4 abțineri proiectul de hotărâre afost aprobat.

Trecem la punctul 3, “Proiect de hotărâre privind aprobarea modelului de Contract și a Caietului de sarcini întocmite în vederea atribuirii către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractului având ca obiect „Modernizare/modificare, amenajare peisagistică și construcții provizorii pentru agrement în Parcul Pantelimon” . D-le consilier Popescu Romeo!

Dl. Consilier Popescu Romeo

Mulțumesc, d-na președinte. Am un amendament de făcut, referitor la art. 13 din acest punct, din contract. Prima frază a acestui punct 13.1. se completează cu următoarea sintagmă: “In una din modalitățile prevăzute de lege”.

D-na Președinte de ședință luliana Văduva

Mulțumim, d-le consilier. Vă supun spre aprobare amendamentul d-lui consilier. Cu 18 voturi pentru, 4 abțineri amendamentul d-lui consilier a fost aprobat.

DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Dacă aveți ceva nelămuriri ziceți că....

a                                                                        s

DL Consilier Popescu Romeo

Este vorba de modalitățile legale de a constitui garanția. Este un articol care conține cam atât.... Dacă vreți, îl citesc! Sunt modalitățile prevăzute de lege, cele 3.

DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Stimați colegi, au venit chiar mai devreme la mine să-mi spună că, pur și simplu, aceste garanții decapitalizează societățile noastre. Pe cale de consecință, ca să nu depunem garanție de la bun început, legea prevede și posibilitatea să oprim procentual din facturi. Legea prevede treaba asta, numai că în contract, cei din primărie, cu foarte mult exces de zel, au pus o chestie .... N-are rost să mai comentez ce suspectez eu în toată treaba asta. Vă spun că nu sunt mulți fericiți de faptul că noi nu mai facem proceduri din alea și nu vin alții să ne lucreze și ne facem treaba cu societățile noastre și ni se întâmplă și din primărie să avem sprijin în sensul în care vedeți și d-voastră. Dar eu consider că e pertinent amendamentul propus de dl consilier și mă bucur că a trecut.

D-na Președinte de ședință luliana Văduva

Mulțumim, d-le primar. D-le consilier Mălureanu!

DL consilier Mălureanu Liviu

Nu neapărat legat de proiect în sine, dar oportunitatea că e acest proiect legat de parcul Pantelimon, mi-a fost adus la cunoștință de un cetățean că în respectiva zonă, în Parcul Pantelimon, e practic așa, un depozit de bănci și de material de tartan. Dacă știți sau poate cineva din aparat, dacă vine din cauza reamenajării acestui parc sau pur și simplu e o zonă în care vin din tot sectorul respectivele bănci și plăci din tartan și dacă da, ele vor fi refolosite sau ce se întâmplă cu ele mai departe?

D-na Președinte de ședință Iuliana Văduva

Mulțumim, d-le consilier. D-le primar.

DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Așa cum bine ați anticipat, vin din reamenajările pe care le facem, în general, în oraș. Parte din ele vor fi refolosite, așa cum ați văzut dalele care sunt bune și care pot fi refolosite, cu toate că ele sunt destul de afectate de soare și de timp, s-au cam scorojit dar alegem, ce e bun mai folosim acolo unde se mai pretează încă, nu doar tartanul ci și băncuțele, dar le depozităm acolo pentru că vara, de principiu, avem nevoie de oameni să lucrăm în oraș. Vine sezonul rece, când nu mai putem lucra în oraș și achiziționăm, să sperăm, chiar astăzi știu că trebuia semnat contractul, să avem o hală, să creem condiții astfel încât la iarnă, oamenii noștri să-i punem să lucreze, să reabiliteze băncuțele, mobilierul stradal, tot ce pot face în perioada rece.

D-na Președinte de ședință Iuliana Văduva

Mulțumim, d-le primar. D-le consilier Mălureanu!

DL consilier Mălureanu Liviu

Aș vrea să fac o completare, cel puțin în zona în care mă deplasez eu, Nicolae Grigorescu, sunt chiar mai toate băncuțele deteriorate. Fac un apel pe această cale, am mai spus și în trecut, să facem o estimare, o verificare a mobilierului din sector, că s-ar putea să fie nevoie nu numai unde se fac lucrări ci și altele să aibă nevoie de reparații.

D-na Președinte de ședință Iuliana Văduva

Mulțumim, d-le consilier. Vă supun spre aprobare proiectul împreună cu amendamentul d-lui consilier. Votați, vă rog!

Cu 17 voturi pentru, 1 împotrivă, 4 abțineri, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 4, "Proiect de hotărâre privind atribuirea acordului cadru ce are ca obiect „Furnizare materiale pentru reparații și întreținere^'. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 17 voturi pentru, 5 abțineri proiectul de hotărâre afost aprobat.

Trecem la punctul 5, “Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 SRL pentru împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL în vederea achiziționării unui ciur rotativ mobil pe roți. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 18 voturi pentru, 3 abțineri, un consilier care nu a votat proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 6, “Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residențial S3 SRL pentru împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL în vederea continuării contractului încheiat cu societatea Miras International SRL pentru furnizarea de produse metalurgice necesare activității din șantierul „Hala Laminor”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 17 voturi pentru, 5 abțineri proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 7, “Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residențial S3 SRL pentru împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL în vederea continuării contractului încheiat cu societatea SCREW FIT SRL”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 17 voturi pentru, 5 abțineri, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Vă mulțumesc pentru participare. Declar ședința închisă.


PREȘEDINTE DE ȘEDINJ^ IULIANA VĂDUVA


întocmit: Gheorghișan Elena A

Notă: Consemnarea voturilor s-a realizat în conformitate cu rezultatele înregistrate de sistemul de vot electronic, conform anexelor la prezentul proces verbal.

Proposal Name:

Aprobarea ordinii de zi

Yes (Vote:22)

Baetica Nicoleta Mariana Fatu Adrian

Hontaru Valerîca Marineata Marcel Paunica Adriana Popescu Romeo

Tudor Elena

Voicu Alin lonut


Corneanu Antonio Ciprian Fleancu Florin lacob Cezar

Marinescu Ionela

Pelinaru Cornel

Radu Constantin

Văduvă luliana

Cobre Alexandru

Galbenu Ana lulia

M aiurea nu Liviu

Moldoveana Lucian Ionel

Petrescu Elena

Sima Elena Daniela

Vasiliu Mariana


No-Voting (Total:


Proposal Name:

Punctul 1

Aprobare P-V

S.E. 15.10.2018

Yes (Vote: 21)

Baetica Nicoleta Mariana Fata Adrian

Hontaru Valerica

Marînescu Ionela

Pelinaru Cornel

Radu Constantin

Văduvă luliana

Corneanu Antonio Ciprian

Fîeancu Florin

Malureanu Liviu

Moldoveanu Lucian Ionel

Petrescu Elena

Sima Elena Daniela

Vasiliu Mariana


Do bre Alexandru Galbena Ana luiia Marineata Marcel Paunica Adriana Popescu Romeo Tudor Elena Voicu Alin lonut


Abstain (Vote: 1 )

lacob Cezar

No-Voting (Total: 0)

ii &

WuL


OfîUL^


Yes (Vote:17)

Baetica Nicoleta Mariana

Fleancu Fiorin Marinescu Ionela Petrescu Elena Sima Elena Daniela Vasiliu Mariana

No (Vote: 1 )

Galbenu Ana îulia

Abstain (Vote: 4)

Fatu Adrian

Moldoveanu Lucian Ionel

No-Voting (Total: 0)


Corneanu Antonio Ciprian

Hontaru Valerica

Paunica Adriana

Popescu Romeo

Tudor Elena

Voicu Alin Ion ut


lacob Cezar


Dobre Alexandru Marineata Marcel Pelinaru Cornel Radu Constantin Văduvă îuliana


Malureanu Liviu


Proposal Name:

Amendament 1

Yes (Vote: 18 )

Baetica Nicoleta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Dobre Alexandru

Fatu Adrian

Fleancu Florin

Hontaru Valerica

Marineata Marcel

Marinescu Ionela

Paunica Adriana

Pelinaru Cornel

Petrescu Elena

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Elena Daniela

Tudor Elena

Văduvă luliana

Vasiiiu Mariana

Voicu Alin lonut

No (Vote:0)

Abstain (Vote: 4)

Galbenu Ana lulia

îacob Cezar

Malureanu Liviu

Moldoveanu Lucian Ionel

No-Voting (Total: 0)

Yes (Vote:17)

Baetica Nîcoleta Mariana

Fleancu Florin Marinescu Ionela Petrescu Elena Sima Elena Daniela Vasiliu Mariana

No (Vote:1)

Moldoveana Lucian Ionel

Abstain (Vote: 4)

Fatu Adrian

Malureanu Liviu


Corneanu Antonio Ciprian

Hontaru Valerica

Paunica Adriana

Popescu Romeo

Tudor Elena

Voicu Alin lonut


Galbenu Ana lulia


No-Voting (Total: 0)


Dobre Alexandru Marineata Marcel Pelinaru Cornel Radu Constantin Văduvă luliana


lacob Cezar


Yes (Vote:17)

Baetica Nicoleta Mariana Fleancu Fiorin Marinescu Ionela Petrescu Elena Sima Elena Daniela Vasiliu Mariana

No (Vote:0)

Abstain (Vote: 5)

Fatu Adrian Malureanu Liviu

No-Voting (Total: 0)


Corneanu Antonio Ciprian

Hontaru Valerica


Paunica Adriana Popescu Romeo Tudor Elena Voicu Alin lonut


Galbenu Ana lulia

Moldoveanu Lucian Ionel


Dobre Alexandru

Marineata Marcel


Pelinaru Cornel

Radu Constantin

Văduvă luîiana


lacob Cezar


Yes (Vote:18)

Baetica Nicoîeta Mariana

Fleancu Fiorin

Marineata Marcel

Pelînaru Cornel

Radu Constantin

Văduvă luliana

Corneanu Antonio Ciprian Hontaru Valerica Marinescu Ionela

Petrescu Elena

Sima Elena Daniela

Vasiliu Mariana

Dobre Alexandru Malureanu Liviu Paunica Adriana Popescu Romeo Tudor Elena Voicu Alin lonut

No (Vote:0)

Abstain (Vote: 3)

Fatu Adrian

Galbenu Ana lulia

Moldoveanu Lucian

No-Voting (Total: 1)

lacob Cezar

Baetica Nicoleta Mariana Fleancu Florin Marînescu Ionela Petrescu Elena

Sima Elena Daniela Vasiliu Mariana

Corneanu Antonio Ciprian Hontaru Valerica

Pa unica Adriana

Popescu Romeo

Tudor Elena

Voicu Alin lonut

Do bre Alexandru Marineata Marcel Pelinaru Cornel Radu Constantin Văduvă luliana

No (Vote:0)

Abstain (Vote: 5)

Fatu Adrian

Galbena Ana lulia

lacob Cezar

Malureanu Liviu

Moldoveanu Lucian Ionel

No-Voting (Total: 0)

Proposal Name:

Punctul 7

Yes (Vote:17)

Baetica Nicoleta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Dobre Alexandru

Fleanca Florin

Hontaru Valerlca

Marineata Marcel

Marinescu Ionela

Paunica Adriana

Pelinaru Cornel

Petrescu Elena

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Elena Daniela

Tudor Elena

Văduvă luliana

Vasiliu Mariana

Voiau Alin lonut

No (Vote:0)

Abstain (Vote: 5)

Fatu Adrian

Galbenu Ana lulîa

lacob Cezar

Malureanu Liviu

No-Voting (Total: 0)

Moldoveanu Lucian Ionel

10/22/2018 3:36:11 PM

Page 1 of 1