Hotărârea nr. 237/2018

Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, în conformitate cu documentația tehnico-economică, pentru 23 de obiective de investiții de pe raza sectorului 4MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, în conformitate cu documentația tehnico-economică, pentru 23 de obiective de investiții de pe raza sectorului 4

Consiliul Local Sector 4;

Având în vedere:

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4;

Raportul de specialitate al Direcției Investiții - Serviciul Investiții nr P.9.1/952/18.09.2018; Văzând Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4;

în conformitate cu prevederile art. 44, alin. 1 din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2), art. 81 alin. (2) litera i) și art. 115 alin. (1) litera b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă indicatorii tehnico-economici, în conformitate cu documentația tehnico-economică, pentru 23 de obiective de investiții de pe raza sectorului 4, conform Anexelor 1-23 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, Direcția Investiții și Direcția Economică vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor, iar comunicarea se va face prin grija Serviciului Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 20.09.2018.


Contrasemnează

Secretarul Sectorului 4

Diana Anca ARTENE

Nr. 237 /20.09.2018

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Privind

“CREȘTEREA PERFORMANTEI/EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Blocul nr. 37, Str, Huși, nr. 9, Sector 4, București

Lucrările de intervenție, pentru creșterea performantei/eficientei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (partea opaca, partea vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzirea si apa calda menajera intre punctual de record si planseul peste subsol/canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de investiție, din care

Constructii-montaj (C+M)

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST:

0.316045 mii lei/mp

LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST :

0.081165 mii lei/mp

LUCRĂRI CONEXE:

0.031075 mii lei/mp

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

0.008110 mii lei/mp

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

0.004225 mii lei/mp

INVESTIȚIA SPECIFICA:

0.356781 mii lei/mp

LUCRĂRI ELIGIBILE:

0.428285 mii lei/mp

LUCRĂRI NEELIGIBILE:

0.001998 mii lei/mp

Eșalonarea investiției (INV/C+M): 2.556.979,17 / 2.141.733,41


Anul I: 2.556.979,17 / 2.141.733,41

2.556.979,17 lei

2.141.733,41 lei3 ani

CAPACITATI (IN UNIT ATI FIZICE SI VALORICE)

Nr. apartamente: 70

Au_locuinte“ 4735,10 mp

Au_bioc= 5942,56 mp

Ad= 7166,80 mp

Ac— 1186,00 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI, DOMENIUL DE ACTIVITATE IN CARE ESTE

REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

Reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2:171,60


toCOi/anINDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Privind

“CREȘTEREA PERFORMANTEI/EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Blocul nr. III/6, Str. Luica , nr. 43, Sector 4, București

Lucrările de intervenție, pentru creșterea performantei/eficientei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (partea opaca, partea vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prev.azute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzirea si apa calda menajera intre punctual de record si planseul peste subsol/canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de investiție, din care

3.571.561,72 lei

2.980178,75 lei


Constructii-montaj (C+M)

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST:

0.296922 mii lei/mp

LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST :

0.070652 mii lei/mp

LUCRĂRI CONEXE:

0.019168 mii lei/mp

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

0.004195 mii lei/mp

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

0.003330 mii lei/mp

INVESTIȚIA SPECIFICA:

0.292391 mii lei/mp

LUCRĂRI ELIGIBILE:

0.386741 mii lei/mp        Ai

LUCRĂRI NEELIGIBILE:

0.002191 mii lei/mp^<^y1

Eșalonarea investiției (INV/C+M): 3.571.561,72 / 2.980.178,75

3 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE)

Nr. apartamente: 131

Au_locuinte= 7733,75 mp

Au_bioc= 9182,99 mp

Ad= 12215,01 mp

Ac= 1022,50 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI, DOMENIUL DE ACTIVITATE IN CARE ESTE

REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

 • 1. Consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzător blocului izolat termic: 73,88 kwh/m2 (a.u.) si an

 • 2. Economia anuala de energie: 1030376,92 kwh/an in tone echivalent petrol 88,61 tep

 • 3. Reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2: 209,14 toCOz/an

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Privind

“CREȘTEREA PERFORMANTEI/EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Blocul nr. IC, sc 2, B-duI Unirii, nr. 7, Sector 4, București

Lucrările de intervenție, pentru creșterea performantei/eficientei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (partea opaca, partea vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzirea si apa calda menajera intre punctual de record si planseul peste subsol/canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de investiție, din care

891.761,59 lei

742,613,80 lei


Constructii-montaj (C+M)

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST:

0.246351 mii lei/mp

LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST :

0.061010 mii lei/mp

LUCRĂRI CONEXE:

0.020994 mii lei/mp

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

0.001811 mii lei/mp

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

0.005084 mii lei/mp

INVESTIȚIA SPECIFICA:

0.272252 mii lei/mp

LUCRĂRI ELIGIBILE:

0.328355 mii lei/mp         /

LUCRĂRI NEELIGIBILE:

0.00 mii lei/mp

Eșalonarea investiției (INV/C+M): 891.761,59 / 742.613,80


Anul I: 891.761,59 / 742.613,80
3 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE)

Nr. apartamente: 21

Au_locuinte 2003,45 mp

Au_bioc= 2715,85 mp

Ad= 3275,50 mp

Ac= 342,50 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI, DOMENIUL DE ACTIVITATE IN CARE ESTE

REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

 • 1. Consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzător blocului izolat termic: 79,50 kwh/m2 (a.u.) si an

 • 2. Economia anuala de energie: 195433,39 kwh/an in tone echivalent petrol 16,81 tep 1

  3.
INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Privind

“CREȘTEREA PERFORMANTEI/EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Blocul nr. 161, Aleea Serg. Mj. Emil Holut, nr. 4, Sector 4, București

Lucrările de intervenție, pentru creșterea performantei/eficientei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (partea opaca, partea vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzirea si apa calda menajera intre punctual de record si planseul peste subsol/canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de investiție, din care

Constructii-montaj (C+M)

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST:

0.291269 mii lei/mp

LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST :

0.075568 mii lei/mp

LUCRĂRI CONEXE:

0.032007 mii lei/mp

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

0.006478 mii lei/mp

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

0.004203 mii lei/mp

INVESTIȚIA SPECIFICA:

0.348331 mii lei/mp

LUCRĂRI ELIGIBILE:

0.398843 mii lei/mp

LUCRĂRI NEELIGIBILE:

0.003900 mii lei/mp

Eșalonarea investiției (INV/C+M): 2.354.313,73/1.967.354,70


AnuII: 2.354.313,73/1.967.354,70


2.354.313,73 lei

1.967.354,70 lei3 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE)

Nr. apartamente: 67

^ujocuinte- 4627,80 mp

Au_bioc 5845,69 mp

Ad= 6758,85 mp

Ac= 1081,00 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI, DOMENIUL DE ACTIVITATE IN CARE ESTE

REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

3.


Reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2:159,95


toCO2/an

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Privind

“CREȘTEREA PERFORMANTEI/EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Blocul nr. 19, Str. Pictor Ștefan Dumitrescu , nr. 4, Sector 4, București

Lucrările de intervenție, pentru creșterea performantei/eficientei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (partea opaca, partea vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzirea si apa calda menajera intre punctual de record si planseul peste subsol/canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de investiție, din care

Constructii-montaj (C+M)

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST:

0.295180 mii lei/mp

LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST :

0.072362 mii lei/mp

LUCRĂRI CONEXE:

0.029100 mii lei/mp

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

0.004021 mii lei/mp

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

0.003660 mii lei/mp

INVESTIȚIA SPECIFICA:

0.338413 mii lei/mp

LUCRĂRI ELIGIBILE:

0.396643 mii lei/mp

LUCRĂRI NEELIGIBILE:

0.003126 mii lei/mp

Eșalonarea investiției (INV/C+M): 3.520.404,74 / 2.939.284,42


3.520.404,74 lei

2.939.284,42 lei3 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE)

Nr. apartamente: 90

Aujocuinte- 7421,15 mp

^u bioc 8806,10 mp

Ad= 10402,69 mp

Ac= 978,40 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI, DOMENIUL DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

L Consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzător blocului izolat termic: 72,37 kwh/m2 (a.u.) si an

 • 2. Economia anuala de energie: 1062451,07 kwh/an in tone echivalent petrol 91,37 tep 2

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Privind

“CREȘTEREA PERFORMANTEI/EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Blocul nr. IA, Sc. A, B si C, Str. Cuza Vodă , nr. 130, Sector 4, București

Lucrările de intervenție, pentru creșterea performantei/eficientei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (partea opaca, partea vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzirea si apa calda menajera intre punctual de record si planseul peste subsol/canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de investiție, din care

Constructii-montaj (C+M)

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST:

0.279545 mii lei/mp

LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST :

0.069075 mii lei/mp

LUCRĂRI CONEXE:

0.026875 mii lei/mp

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

0.004413 mii lei/mp

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

0.003160 mii lei/mp

INVESTIȚIA SPECIFICA:

0.318987 mii lei/mp

LUCRĂRI ELIGIBILE:

0.375495 mii lei/mp

LUCRĂRI NEELIGIBILE:

0.002303 mii lei/mp^* ’

Eșalonarea investiției (INV/C+M): 2.989.451,49/2.495.465,43


AnulI: 2.989.451,49/2.495.465,43

2.989.451,49 lei

2.495.465,43 lei3 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE)

Nr. apartamente: 71

Au_locuinte“ 6727,09 mp

Au_bioc= 7912,84 mp

Ad= 9371,70 mp

Ac= 886,20 mp

ALT! INDICATORI SPECIFICI, DOMENIUL DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

 • 1.  Consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzător blocului izolat termic: 66,26 kwh/m2 (a.u.) si an

 • 2. Economia anuala de energie: 860658,58 kwh/an in tone echivalent petrol 74,02 tep

 • 3. Reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2:176,80

toC02/an

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Privind

“CREȘTEREA PERFORMANTEI/EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Blocul nr. 5D, Intr. Crisul Alb , nr. 37, Sector 4, București

Lucrările de .intervenție, pentru creșterea performantei/eficientei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (partea opaca, partea vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzirea si apa calda menajera intre punctual de record si planseul peste subsol/canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de investiție, din care

2.115.171,47 lei

1.763.581,91 lei


Constructii-montaj (C+M)

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST:

0.268451 mii lei/mp

LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST :

0.068732 mii lei/mp

LUCRĂRI CONEXE:

0.019843 mii lei/mp

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

0.006219 mii lei/mp

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

0.003863 mii lei/mp

INVESTIȚIA SPECIFICA:

0.314617 mii lei/mp

LUCRĂRI ELIGIBILE:

0.357026 mii lei/mp

LUCRĂRI NEELIGIBILE:

0.002820 mii lei/mp/ *3 ani

CAPACITATI (IN UNIT ATI FIZICE SI VALORICE)

Nr. apartamente: 60

Au_locuinte“ 4666,56 mp

Au_bioc= 5878,00 mp

Ad= 6723,00 mp

Ac= 1120,50 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI, DOMENIUL DE ACTIVITATE IN CARE ESTE

REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

 • 1. Consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic: 69,27 kwh/m2 (a.u.) si an

 • 2. Economia anuala de energie: 729777,09 kwh/an in tone echivalent petrol 62.76 tep

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Privind

“CREȘTEREA PERFORMANTEI/EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Blocul nr. 166, Aleea Ciceu, nr. 1, Sector 4, București

Lucrările de intervenție, pentru creșterea performantei/eficientei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (partea opaca, partea vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzirea si apa calda menajera intre punctual de record si planseul peste subsol/canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de investiție, din care

1.456.405,65 lei

1.217.369,92 lei


Constructii-montaj (C+M)

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST:

0.290019 mii lei/mp

LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST :

0.075769 mii lei/mp

LUCRĂRI CONEXE:

0.026984 mii lei/mp

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

0.006490 mii lei/mp

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

0.005289 mii lei/mp

INVESTIȚIA SPECIFICA:

0.347861 mii lei/mp

LUCRĂRI ELIGIBILE:

0.392768 mii lei/mp

LUCRĂRI NEELIGIBILE:

0.004929 mii lei/mp/13 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE)

Nr. apartamente: 18

Au_locuinte 2938,90 mp

Au_bioc= 3662,10 mp

Ad= 4186,75 mp

Ac= 669,00 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI, DOMENIUL DE ACTIVITATE IN CARE ESTE

REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

 • 1. Consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzător blocului izolat termic: 68,50 kwh/m2 (a.u.) si an

 • 2. Economia anuala de energie: 413684,15 kwh/an in tone echivalent petrol 33.58 tep 3INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Privind

“CREȘTEREA PERFORMANTEI/EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Blocul nr. R10, Sc. 3 si 4 , Aleea Ciceu , nr. 8-10, Sector 4, București

Lucrările de intervenție, pentru creșterea performantei/eficientei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (partea opaca, partea vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzirea si apa calda menajera intre punctual de record si planseul peste subsol/canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de investiție, din care

2.243.036,21 lei

1.870.822,83 lei


Constructii-montaj (C+M)

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST:

0.274916 mii lei/mp

LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST :

0.068659 mii lei/mp

LUCRĂRICONEXE:

0.028730 mii lei/mp

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

0.003584 mii lei/mp

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

0.004173 mii lei/mp

INVESTIȚIA SPECIFICA:

0.321799 mii lei/mp

LUCRĂRI ELIGIBILE:

0.372305 mii lei/mp

LUCRĂRI NEELIGIBILE:

0.002071 mii lei/mp^3 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE)

Nr. apartamente: 80

Au iocuinte- 4855,55 mp

Au_bioc= 5991,41 mp

Ad= 6970,30 mp

Ac= 570,00 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI, DOMENIUL DE ACTIVITATE IN CARE ESTE

REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

 • 1. Consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic: 68,08 kwh/m2 (a.u.) si an

 • 2. Economia anuala de energie: 640171,36 kwh/an in tone echivalent petrol 55.05 tep

 • 3. Reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2:130.77 toCOî/an

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Privind

“CREȘTEREA PERFORMANTEIZEFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Blocul nr. E14, Sc. 1, Aleea Ciceu , nr. 11, Sector 4, București

Lucrările de intervenție, pentru creșterea performantei/eficientei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (partea opaca, partea vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzirea si apa calda menajera intre punctual de record si planseul peste subsol/canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de investiție, din care

Constructii-montaj (C+M)

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST:

0.297256 mii lei/mp

LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST :

0.079000 mii lei/mp

LUCRĂRI CONEXE:

0.023360 mii lei/mp

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

0.007191 mii lei/mp

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

0.007666 mii lei/mp

INVESTIȚIA SPECIFICA:

0.348865 mii lei/mp

LUCRĂRI ELIGIBILE:

0.399616 mii lei/mp

LUCRĂRI NEELIGIBILE:

0.001830 mii lei/mp^

Eșalonarea investiției (INV/C+M): 732.196,97 7612.852,93


AnulI: 732.196,97/612.852,93

732.196,97 lei

612.852,93 lei3 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE)

Nr. apartamente: 20

Au_locuinte 1620,06 mp

Au_bioc= 1823,90 mp

Ad= 2098,80 mp

Ac= 349,80 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI, DOMENIUL DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

 • 1. Consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzător blocului izolat termic: 70,41 kwh/m2 (a.u.) si an

 • 2. Economia anuala de energie: 218112,11 kwh/an in tone echivalent petrol 18,76 tep

 • 3. Reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2: 47.82

toC02/an

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Privind

“CREȘTEREA PERFORMANTEI/EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Blocul nr. 75, Sc. A si C, Strada Cărămidarii de Jos, nr. 3, Sector 4, București

Lucrările de intervenție, pentru creșterea performantei/eficientei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (partea opaca, partea vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzirea si apa calda menajera intre punctual de record si planseul peste subsol/canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de investiție, din care

2.673.097,74 lei

2.229089,06 lei


Constructii-montaj (C+M)

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST:

0.290876 mii lei7mp

LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST :

0.006810 mii lei/mp

LUCRĂRI CONEXE:

0.001631 mii lei7mp

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

0.002872 mii lei/mp

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

0.003735 mii lei/mp

INVESTIȚIA SPECIFICA:

0.317629 mii lei/mp

LUCRĂRI ELIGIBILE:

0.375285 mii lei/mp

LUCRĂRI NEELIGIBILE:

0.002394 mii lei/mp        m3 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE)

Nr. apartamente: 87

Au_locuinte 5809.26 mp

Au_bioc= 7077.71 mp

Ad= 8415.80 mp

Ac= 646.00 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI, DOMENIUL DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

 • 1. Consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic: 76.88 kwh/m2 (a.u.) si an

 • 2. Economia anuala de energie: 777270.85 kwh/an in tone echivalent petrol 66.84 tep

 • 3. Reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2:157.65

toCOî/an

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Privind

“CREȘTEREA PERFORMANTEI/EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Blocul nr. 88, Str. V.V. Stanciu, nr. 7, Sector 4, București

Lucrările de intervenție, pentru creșterea performantei/eficientei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (partea opaca, partea vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzirea si apa calda menajera intre punctual de record si planseul peste subsol/canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de investiție, din care

1.197.389,64 lei

1.002.591,22 lei


Constructii-montaj (C+M)

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST:

0.328535 mii lei/mp

LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST :

0.080828 mii lei/mp

LUCRĂRI CONEXE:

0.020867 mii lei/mp

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

0.004864 mii lei/mp

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

0.006887 mii lei/mp

INVESTIȚIA SPECIFICA:

0.352161 mii lei/mp

LUCRĂRI ELIGIBILE:

0.430230 mii lei/mp

LUCRĂRI NEELIGIBILE:

0.003042 mii lei/mp

Eșalonarea investiției (INV/C+M): 1.197.389,64 / 1.002.591,223 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE)

Nr. apartamente: 31

Au_locuinte 2226,25 mp

Au_bloc= 2763,60 mp

Ad= 3400,12 mp

Ac= 347,60 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI, DOMENIUL DE ACTIVITATE IN CARE ESTE

REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

Reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2: 67,67


toCOz/anINDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Privind

“CREȘTEREA PERFORMANTEI/EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Blocul nr.44, Str. Reșița B , nr. 1-3, Sector 4, București

Lucrările de intervenție, pentru creșterea performantei/eficientei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (partea opaca, partea vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzirea si apa calda menajera intre punctual de record si planseul peste subsol/canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de investiție, din care

Constructii-montaj (C+M)

1.620.940,62 lei

1.355.324,93 Iei3 ani

CAPACITATI (IN UNIT ATI FIZICE SI VALORICE)

Nr. apartamente: 80

Aujocuinte 3253,08 mp

Au_bioc= 4080,16 mp

Ad= 4704,00 mp

Ac= 784,00 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI, DOMENIUL DE ACTIVITATE IN CARE ESTE

REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

 • 1. Consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic: 68,10 kwh/m2 (a.u.) si an

 • 2. Economia anuala de energie: 593687,92 kwh/an in tone echivalent petrol 51,06 tep

 • 3. Reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2: 121,00 toCOi/an

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Privind

“CREȘTEREA PERFORMANTEI/EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Blocul nr.33, Sc. 1,2, Str. Uioara , nr. 14, Sector 4, București

Lucrările de intervenție, pentru creșterea performantei/eficientei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (partea opaca, partea vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzirea si apa calda menajera intre punctual de record si planseul peste subsol/canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de investiție, din care

2.526.064,46 lei

2.106.933,89 lei


Constructii-montaj (C+M)

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST:

0.291962 mii lei/mp

LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST :

0.068942 mii lei/mp

LUCRĂRI CONEXE:

0.018796 mii lei/mp

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

0.003292 mii lei/mp

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

0.003626 mii lei/mp

INVESTIȚIA SPECIFICA:

0.329417 mii lei/mp

LUCRĂRI ELIGIBILE:

0.379700 mii lei/mp

LUCRĂRI NEELIGIBILE:

0.001648 mii lei/mp^

3 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE)

Nr. apartamente: 130

Au_locuinte” 5794,36 mp

Au_bioc= 6624,04 mp

Ad= 7668,30 mp

Ac= 610,00 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI, DOMENIUL DE ACTIVITATE IN CARE ESTE

REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

 • 1. Consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzător blocului izolat termic: 73,80 kwh/m2 (a.u.) si an

 • 2. Economia anuala de energie: 954712,19 kwh/an in tone echivalent petrol 82,10 tep 4


INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Privind

“CREȘTEREA PERFORMANTEI/EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Blocul nr.B21, Sc. 1, Str. Pomarla, nr. 3, Sector 4, București

Lucrările de intervenție, pentru creșterea performantei/eficientei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (partea opaca, partea vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzirea si apa calda menajera intre punctual de record si planseul peste subsol/canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de investiție, din care

1.095.297,30 lei

915.179,61 lei


Constructii-montaj (C+M)

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST:

0.293157 mii lei/mp

LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST :

0.074138 mii lei/mp

LUCRĂRI CONEXE:

0.027121 mii lei/mp

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

0.004162 mii lei/mp

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

0.005948 mii lei/mp

INVESTIȚIA SPECIFICA:

0.347129 mii lei/mp

LUCRĂRI ELIGIBILE:

0.395815 mii lei/mp

LUCRĂRI NEELIGIBILE:

0.001399 mii lei/mp//^ '3 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE)

Nr. apartamente: 27

^u_locuinte“ 2318,25 mp

Au_bloc= 2757,45 mp

Ad= 3155,30 mp

Ac= 299,00 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI, DOMENIUL DE ACTIVITATE IN CARE ESTE

REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

 • 1. Consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzător blocului izolat termic: 71,51 kwh/m2 (a.u.) si an

 • 2. Economia anuala de energie: 326287,41 kwh/an in tone echivalent petrol 28,06 tep 5INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Privind

“CREȘTEREA PERFORMANTEI/EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Blocul nr.ll, Sc. 2, Str. Pictor Ștefan Dumitrescu , nr. 11, Sector 4, București

Lucrările de intervenție, pentru creșterea performantei/eficientei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (partea opaca, partea vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care simt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzirea si apa calda menajera intre punctual de record si planseul peste subsol/canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de investiție, din care

Constructii-montaj (C+M)

1.211.030,94 Iei

1.014.034,67 lei


LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST:

0.338466 mii lei/mp

LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST :

0.081655 mii lei/mp

LUCRĂRI CONEXE:

0.024732 mii lei/mp

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

0.004302 mii lei/mp

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

0.006008 mii lei/mp

INVESTIȚIA SPECIFICA:

0.367912 mii lei/mp

LUCRĂRI ELIGIBILE:

0.444853 mii lei/mp

LUCRĂRI NEELIGIBILE:

0.002741 mii lei/mp Z ”* I

Eșalonarea investiției (INV/C+M): 1.211.030,94 /1.014.034,673 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE)

Nr. apartamente: 27

Au_locuinte 2250,15 mp

Au_bioc~ 2705,65 mp

Ad= 3291,63 mp

Ac= 303,42 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI, DOMENIUL DE ACTIVITATE IN CARE ESTE

REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

 • 1. Consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzător blocului izolat termic: 76,00 kwh/m2 (a.u.) si an

 • 2. Economia anuala de energie: 329063,38 kwh/an in tone echivalent petrol 28,30 tep

 • 3. Reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2: 68,43 toCOz/an


LA HCLS4              8


INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Privind

“CREȘTEREA PERFORMANTEI/EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Blocul nr.2E, Str. Lalosu , nr. 2, Sector 4, București

Lucrările de intervenție, pentru creșterea performantei/eficientei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (partea opaca, partea vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzirea si apa calda menajera intre punctual de record si planseul peste subsol/canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de investiție, din care

1.441.781,85 lei

1.200.568,34 lei


Constructii-montaj (C+M)

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST:

0.255756 mii lei/mp

LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST :

0.064204 mii lei/mp

LUCRĂRI CONEXE:

0.017032 mii lei/mp

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

0.004040 mii lei/mp

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

0.004649 mii lei/mp

INVESTIȚIA SPECIFICA:

0.291856 mii lei/mp

LUCRĂRI ELIGIBILE:

0.337992 mii lei/mp        K

LUCRĂRI NEELIGIBILE:

0.001386 mii lei/mp

Eșalonarea investiției (INV/C+M): 1.441.781,85 71.200.568,343 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE)

Nr. apartamente: 54

Au_locuinte 3596,40 mp

Au-bloc= 4260,87 mp

Ad= 4940,05 mp

Ac= 463,15 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI, DOMENIUL DE ACTIVITATE IN CARE ESTE

REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

 • 1. Consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzător blocului izolat termic: 66.43 kwh/m2 (a.u.) si an

 • 2. Economia anuala de energie: 516092,74 kwh/an in tone echivalent petrol 44,38 tep

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Privind

«CREȘTEREA PERFORMANTEI/EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Blocul nr.54, sc. 1-2, B-dul Tineretului, nr. 45, Sector 4, București

Lucrările de intervenție, pentru creșterea performantei/eficientei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (partea opaca, partea vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzirea si apa calda menajera intre punctual de record si planseul peste subsol/canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de investiție, din care

Constructii-montaj (C+M)

1.828.873,92 lei

1.523.682,90 lei


LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST:

0.268639 mii lei/mp

LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST :

0.065501 mii lei/mp

LUCRĂRI CONEXE:

0.017267 mii lei/mp

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

0.003426 mii lei/mp

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

0.004176 mii lei/mp

INVESTIȚIA SPECIFICA:

0.295616 mii lei/mp

LUCRĂRI ELIGIBILE:

0.351406 mii lei/mp

LUCRĂRI NEELIGIBILE:

0.002471 mii lei/mp^-țO^'0’’

Eșalonarea investiției (INV/C+M): 1.828.873,92 / 1,523.682,903 ani

CAPACITATI (IN UNIT ATI FIZICE SI VALORICE)

Nr. apartamente: 71

Au_locuinte 4275,50 mp

Au_bioc= 5168,10 mp

Ad= 6186,65 mp

Ac= 576,35 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI, DOMENIUL DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

 • 1. Consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzător blocului izolat termic: 70,54 kwh/m2 (a.u.) si an

 • 2. Economia anuala de energie: 614880,28 kwh/an in tone echivalent petrol 52,88 tep

 • 3. Reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2:126,72

toCOî/an

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Privind

“CREȘTEREA PERFORMANTEI/EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Blocul nr.152, Sc. 1,2, Str. Sg. Iriceanu Ion , nr. 2, Sector 4, București

Lucrările de intervenție, pentru creșterea performantei/eficientei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (partea opaca, partea vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzirea si apa calda menajera intre punctual de record si planseul peste subsol/canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de investiție, din care

Constructii-montaj (C+M)

1.787.211,83 lei

1.484.940,35 lei


LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST:

0.240130 mii lei/mp

LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST :

0.058594 mii lei/mp

LUCRĂRI CONEXE:

0.022452 mii lei/mp

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

0.001506 mii lei/mp

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

0.003693 mii lei/mp

INVESTIȚIA SPECIFICA:

0.269564 mii lei/mp       ;■ ■■

LUCRĂRI ELIGIBILE:

0.321175 mii lei/mp ,

LUCRĂRI NEELIGIBILE:

0.000756 mii lei/mp'4^*

Eșalonarea investiției (INV/C+M): 1.787.211,83 / 1.484.940,353 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE)

Nr. apartamente: 64

Aujocuinte- 4245,60 mp

Au_bioc= 5551,54 mp

Ad= 6630,00 mp

Ac= 655,00 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI, DOMENIUL DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

 • 1. Consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzător blocului izolat termic: 72,78 kwh/m2 (a.u.) si an

 • 2. Economia anuala de energie: 365572,55 kwh/an in tone echivalent petrol 31,44 tep

 • 3. Reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2: 75,49

toCO^an

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Privind

“CREȘTEREA PERFORMANTEI/EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Blocul nr.A7, Str. Covasna, nr. 27, Sector 4, București

Lucrările de intervenție, pentru creșterea performantei/eficientei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (partea opaca, partea vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care simt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzirea si apa calda menajera intre punctual de record si planseul peste subsol/canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de investiție, din care

Constructii-montaj (C+M)

1.077.020,62 lei

898.805,64 Iei


LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST:

0.279796 mii lei/mp

LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST :

0.069822 mii lei/mp

LUCRĂRI CONEXE:

0.022996 mii lei/mp

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

0.003926 mii lei/mp

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

0.005253 mii lei/mp      >

INVESTIȚIA SPECIFICA:

0.307391 mii lei/mp

LUCRĂRI ELIGIBILE:

0.372614miilei/mp

LUCRĂRI NEELIGIBILE:

0.001224 mii lei/mp^

Eșalonarea investiției (INV/C+M): 1.077.020,62 / 898.805,643 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE)

Nr. apartamente: 44

Aujocuinte- 2448,59 mp

Au_bioc= 2880,98 mp

Ad= 3503,75 mp

Ac= 297,50 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI, DOMENIUL DE ACTIVITATE IN CARE ESTE

REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

L Consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzător blocului izolat termic: 67,40 kwh/m2 (a.u.) si an

2. Economia anuala de energie: 330901,61 kwh/an in tone echivalent petrol 28,46 tep 6

3.
INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Privind

“CREȘTEREA PERFORMANTEI/EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Blocul nr. 22, Drumul Găzarului, nr. 22, Sector 4, București

Lucrările de intervenție, pentru creșterea performantei/eficientei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (partea opaca, partea vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzirea si apa calda menajera intre punctual de record si planseul peste subsol/canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de investiție, din care

818.683,12 lei

685.446,62 lei


Constructii-montaj (C+M)


LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST:

0.293983 mii lei/mp

LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST :

0.080176 mii lei/mp

LUCRĂRI CONEXE:

0.026427 mii lei/mp

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

0.008277 mii lei/mp

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

0.007874 mii lei/mp

INVESTIȚIA SPECIFICA:

0.348080 mii lei/mp

LUCRĂRI ELIGIBILE:

0.400585 mii lei/mp,

LUCRĂRI NEELIGIBILE:

0.000714 mii lei/mp          .

Eșalonarea investiției (INV/C+M): 818.683,12 / 685.446,62

Anul I: 818.683,12 / 685.446,62

3 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE)

Nr. apartamente: 40

Au_locuinte 1626,54 mp

Au_bloc= 2040,08 mp

Ad= 2352,00 mp

Ac- 392,00 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI, DOMENIUL DE ACTIVITATE IN CARE ESTE

REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

 • 1. Consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzător blocului izolat termic: 66,59 kwh/m2 (a.u.) si an

 • 2. Economia anuala de energie: 309094,76 kwh/an in tone echivalent petrol 26,58 tep

 • 3. Reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2: 62,85

toCOî/an

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Privind

“CREȘTEREA PERFORMANTEI/EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Blocul nr. 62 bis, Sc. 1,2, Aleea Izvorul Oltului, nr. 1, Sector 4, București

Lucrările de intervenție, pentru creșterea performantei/eficientei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (partea opaca, partea vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzirea si apa calda menajera intre punctual de record si planseul peste subsol/canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de investiție, din care

2.701.684,52 lei

2.255.518,14 lei


Constructii-montaj (C+M)

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST:

0.291346 mii lei/mp

LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST :

0.071894 mii lei/mp

LUCRĂRI CONEXE:

0.019784 mii lei/mp

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

0.003334 mii lei/mp

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

0.003636 mii lei/mp

INVESTIȚIA SPECIFICA:

0.340263 mii lei/mp

LUCRĂRI ELIGIBILE:

0.399746 miilei/mp^y*

LUCRĂRI NEELIGIBILE:

0.001364 mii lei/itffrt

Eșalonarea investiției (INV/C+M): 2.701.684,52 / 2.255.518,14AnulI: 2.701.684,52/2.255.518,14


3 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE)

Nr. apartamente: 132

Aujocuinte- 5703,23 mp

Au_bioc= 6735,51 mp

Ad= 7940,00 mp

Ac= 618,00 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI, DOMENIUL DE ACTIVITATE IN CARE ESTE

REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

 • 1. Consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic: 74,73 kwh/m2 (a.u.) si an

 • 2. Economia anuala de energie: 963382,86 kwh/an in tone echivalent petrol 82,85 tep 7

  3.
INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Privind

“CREȘTEREA PERFORMANTEI/EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Blocul nr. B35, Sc. 3, Strada Huși, nr. 4, Sector 4, București

Lucrările de intervenție, pentru creșterea performantei/eficientei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (partea opaca, partea vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzirea si apa calda menajera intre punctual de record si planseul peste subsol/canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de investiție, din care

644.450,19 lei

540.810,65 lei


Constructii-montaj (C+M)

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST:

0.324065 mii lei/mp

LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST :

0.088980 mii lei/mp

LUCRĂRI CONEXE:

0.032149 mii lei/mp

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

0.008987 mii lei/mp

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

0.009503 mii lei/mp

INVESTIȚIA SPECIFICA:

0.369260 mii lei/mp

LUCRĂRI ELIGIBILE:

0.445193 mii lei/mp ,

LUCRĂRI NEELIGIBILE:

0.002031 mii lei/mp/

Eșalonarea investiției (INV/C+M): 644.450,19 / 540.810,65AnulI: 644.450,19/540.810,65


3 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE)

Nr. apartamente: 15

Au_locuinte 1126,45 mp

Au_bioc= 1441,00 mp

Ad= 1745,25 mp

Ac= 284,00 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI, DOMENIUL DE ACTIVITATE IN CARE ESTE

REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

 • 1. Consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzător blocului izolat termic: 71,19 kwh/m2 (a.u.) si an

 • 2. Economia anuala de energie: 218256,13 kwh/an in tone echivalent petrol 18,77 tep

 • 3. Reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2: 45,26 toCOî/an

1

Reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2: 40,60 toCOî/an

2

Reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2: 217,15

toCOî/an                                                       __

3

Reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2: 85.34 toCOî/an

4

5

Reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2: 67,85 toCOj/an

6

Reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2: 68,38

toCOz/an

7

Reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2:198,82 toCOî/an