Hotărârea nr. 239/2018

Hotărâre privind aprobarea cofinanțării pentru un număr de 18 obiective finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Locală 2017-2020MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE privind aprobarea cofînanțării pentru un număr de 18 obiective finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Locală 2017-2020

Examinând expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 și Raportul comun de specialitate al Direcției Investiții, Serviciul Management Proiecte cu nr. P. 9.4/ 315 /14.09.2018;

Având în vedere Ordinul MDRAPFE nr. 3608/ 11.07.2017 prin care au fost aprobate spre finanțare prin Programul Național de Dezvoltare Locală un număr de 24 de obiective de investiții la nivelul Sectorului 4;

Având în vedere rapoartele Comisiilor de Specialitate,

Ținând cont de prevederile Ordinului nr. 1851/ 2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor O.U.G. nr, 28/ 2013 pentru aprobarea Programului Național de Dezvoltare Locală și de Ghidul Programului Național de Dezvoltare Locală 2016;

Considerând Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 al Municipiului București nr. 377/ 28.12.2017 privind modificarea Anexei 1 la HCL nr. 344/ 18.12.2017 privind aprobarea cofînanțării obiectivelor de investiții pentru un număr de 24 de unități de învățământ de pe raza Sectorului 4 și aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 4, în vederea realizării lucrărilor de construcții necesare pentru obținerea autorizației de funcționare și/ sau pentru realizarea unor lucrări de extinderi și modernizări în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală 2017-2020;

In conformitate cu prevederile art.4 și art. 44 alin. (1) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45 alin. (2), al art. 81 alin. (2) lit. i) și j), precum și art. L


din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu completările ulterioare:                                                           1

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă cofinanțarea pentru un număr de 18 obiective aferente unităților de învățământ preșcolar de stat de pe teritoriul Sectorului 4, conform Anexei la prezenta.

Art.2. Primarul Sectorului 4 al Municipiului București, Secretând Sectorului 4 și Direcțiile de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor, iar comunicarea se face prin grija Serviciului Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 20.09.2018.


Contrasemnează

S e ere tarpLSec tor ului 4

Diana Anca ARTENE

Nr. 239 /20.09.2018


Anexai Ify Z^ZS^ <Uk-.          . 09,^Ofl

Structura de finanțare pentru un număr de 18 unități de învățământ preșcolar Sectorului 4 al Municipiului București, finanțate Prin Programul Național de Bă Locala 2017-2020, conform Ordinului MDRAPFE nr. 3608/11.07.2017


Nr. crt

Denumire obiectiv investiții

Valoarea totala a investi ei

Valoare PNDL conform Ordin nr.3608/2017 alocați de la bugetul de stat 2017 - 2020

Valoare

Buget local

- cota de cofinantare

Sector 4

lei, inel. TVA

lei, inel. TVA

lei, inel. TVA

1

Lucrări de construcții necesare în vederea obținerii autorizației de funcționare pentru unitatea de învățământ Grădiniță Albă ca

Zapada si Piticii (fosta grădiniță nr. 262)

2.986.945,00

367.417,26

2.619.527,74

2

Lucrări de construcții necesare în vederea obținerii autorizației de funcționare pentru unitatea de învățământ Grădiniță

Ciupercuta (fosta grădiniță nr. 263) corp B

1.898.777,00

1.183.588,28

715.188,72

3

Lucrări de construcții necesare în vederea obținerii autorizației de funcționare pentru unitatea de învățământ Grădiniță

Ciupercuta (fosta grădiniță nr. 263) corp A

3.059.722,00

1.256.516,84

1.803.205,16

4

Lucrări de construcții necesare în vederea obținerii autorizației de funcționare pentru unitatea de învățământ Grădiniță

Dumbrava Minunata (fosta grădiniță nr. 193)

4.660.628,00

996.631,13

3.663.996,87

5

Lucrări de construcții necesare în vederea obținerii autorizației de funcționare pentru unitatea de învățământ Grădiniță Floare

Albastra (fosta grădiniță nr. 207)

4.057.211,00

746.777,00

3.310.434,00

6

Lucrări de construcții necesare în vederea obținerii autorizației de funcționare pentru unitatea de învățământ Grădiniță Insir-te Margarite(fosta grădiniță nr. 243)

4.777.396,00

818.317,46

3.959.078,54

7

Lucrări de construcții necesare în vederea obținerii autorizației de funcționare pentru unitatea de învățământ Grădiniță Mărțișor (fosta grădiniță nr. 238) corp A

1.461.251,00

317.659,37

1.143.591,63

8

Lucrări de construcții necesare în vederea obținerii autorizației de funcționare pentru unitatea de învățământ Grădiniță nr. 224

2.613.121,00

1.189.794,73

1.423.326,27

9

Lucrări de construcții necesare în vederea obținerii autorizației de funcționare pentru unitatea de învățământ Grădiniță nr. 225

5.112.103,00

1.247.100,08

3.865.002,92

10

Lucrări de construcții necesare în vederea obținerii autorizației de funcționare pentru unitatea de învățământ Grădiniță Mărțișor (fosta grădiniță nr. 238) corp B

2.785.573,00

337.234,35

2.448.338,65

Nr. ort

Denumire obiectiv investiții

Valoarea totala a investiei

Valoare PNDL conform Ordin nr.3608/2017 alocați de la bugetul de stat 2017 - 2020

Valoare Buget local — cota de cofînantare

Sector 4

lei, inel. TVA

lei, inel. TVA

lei, inel. TVA

11

Lucrări de construcții necesare în vederea obținerii autorizației de funcționare pentru unitatea de învățământ Grădiniță nr. 30

2.115.092,00

1.251.316,54

863.775,46

12

Lucrări de construcții necesare în vederea obținerii autorizației de funcționare pentru unitatea de învățământ Grădiniță nr. 4

4.740.210,00

1.598.158,08

3.142.051,92

13

Lucrări de construcții necesare în vederea obținerii autorizației de funcționare pentru unitatea de învățământ Grădiniță nr. 62

3.418.593,00

844.553,47

2.574.039,53

14

Lucrări de construcții necesare în vederea obținerii autorizației de funcționare pentru unitatea de învățământ Grădiniță Panseluta (fosta grădiniță nr. 166) corp A

2.406.317,00

394.308,43

2.012.008,57

15

Lucrări de construcții necesare în vederea obținerii autorizației de funcționare pentru unitatea de învățământ Grădiniță Panseluta (fosta grădiniță nr. 166) corp B

751.113,00

71.408,92

679.704,08

16

Lucrări de construcții necesare în vederea obținerii autorizației de funcționare pentru unitatea de învățământ Grădiniță Piticot (fosta grădiniță nr. 228)

4.472.190,00

1.231.069,28

3.241.120,72

17

Lucrări de construcții necesare în vederea obținerii autorizației de funcționare pentru unitatea de învățământ Grădinița Strop de Rouă (fosta grădiniță nr. 199)

4.948.515,00

1.664.418,44

3.284.096,56

18

Lucrări de construcții necesare în vederea obținerii autorizației de funcționare pentru unitatea de învățământ Grădinița nr. 149

3.349.717,00

725.297,56

2.624.419,44