Hotărârea nr. 253/2018

Hotărâre privind aprobarea consumului maxim lunar de carburant pentru autovehiculele RENAULT TRAFIC cu numarul de înmatriculare B 034506 (VF1FL000861206461) si DACIA DUSTER cu numarul de înmatriculare B 034515 (VF1HJD40161680915) aflate în dotarea Direcției de Mobilitate Urbană Sector 4MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei nr. 12-18,Grand Arena,etaj 1 sector 4, București

HOTĂRÂRE privind aprobarea consumului maxim lunar de carburant pentru autovehiculele RENAULT TRAFIC cu numărul de înmatriculare B 034506 (VF1FL000861206461) si DACIA DUSTER cu numărul de înmatriculare B 034515 (VF1HJD40161680915) aflate în dotarea Direcției de Mobilitate Urbană Sector 4

Consiliul Local al Sectorului 4,

Având în vedere:

  • - Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 al Municipiului București;

  • - Raportul de specialitate nr. 2698/01.10.2018 al Direcției de Mobilitate Urbană Sector 4;

Ținând seama de prevederile Ordonanței de Guvern nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice cu modificările și completările ulterioare și conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 55/2010 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2), art. 81 alin. (4) și art. 115 alin. (1) litera b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă consumul lunar de carburant pentru autovehiculele RENAULT TRAFIC cu numărul de înmatriculare B 034506 (VF1FL000861206461) cota de 180 de litri/luna și DACIA DUSTER cu numărul de înmatriculare B 034515 (VF1HJD40161680915) cota de 125 de litri/luna combustibil conform prevederilor și normativelor aflate în vigoare;

Art. 2. Direcția de Mobilitate Urbană Sector 4 va duce la îndeplinire prevederile acestei hotărâri, iar comunicarea ei se va efectua prin grija Serviciului Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 02.10.2018.


iskmtin wĂRBĂLĂU


C ontr asemnează Secretarul Sectorului 4


Diana Anca ARTENE

Nr. 253 /02.10.2018