Hotărârea nr. 257/2018

Hotărâre privind aprobarea finanțării în vederea participării echipei de la Colegiului Național „Gheorghe Șincai” la proiectul „Is the world of today better or worse than 20 years ago?” din Sant Quirze, SpaniaMUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1. Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE privind aprobarea finanțării în vederea participării echipei de la Colegiului Național „Gheorghe Șincai” Ia proiectul „Is the world of today better or worse than 20 years ago?” din Sânt Quirze, Spania

Consiliul Local al Sectorului 4

în baza raportului de specialitate nr. 6714/27.09.2018, întocmit de Direcția de Administrare a Unităților de învățământ Sector 4;

Având în vedere expunerea de motive a Primarului Sectorului 4;

în temeiul prevederilor art.45 alin.(2), art.81 alin. (2) lit. k), și art. 115 alin.(l), lit.b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă finanțarea cheltuielilor necesare în vederea participării echipei de la Colegiul Național „Gheorghe Șincai” la proiectul „Is the world of today better or worse than 20 years ago?” din Sânt Quirze, Spania, în valoare de 33.000 lei.

Art.2 Primarul Sectorului 4, Direcția de Administrare a Unităților de învățământ Sector 4 și Colegiul Național „Gheorghe Șincai”, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri conform competențelor, iar comunicarea se va face de către Serviciul Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 02.10.2018.


Contrasemnează

Secretarul Sectorului 4 Diana Anca ARTENE

Nr. 257 /02.10.2018