Hotărârea nr. 264/2018

Hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 2 a Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 8/04.07.2016 privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al sectorului 4, modificată și completatăMUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul George Coșbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Anexei nr. 2 a Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 8/04.07.2016 privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al sectorului 4, modificată și completată

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4;

Ținând cont de Expunerea de motive a Primarului sectorului 4 și Raportul de specialitate al Serviciului Tehnic Consiliul Local nr. R7/1205/02.10.2018;

Având în vedere încetarea de drept a mandatului de consilier din cadrul Consiliului Local al Sectorului 4 al domnului Puiu Florian, constatată prin Hotărârea Consiliului Local sector 4 nr. 221/20.09.2018, precum și validarea mandatului de consilier local al domnului Dinu Dorel-Marius prin Hotărârea Consiliului Local sector 4 nr. 223/20.09.2018;

Având în vedere încetarea de drept a mandatului de consilier din cadrul Consiliului Local al Sectorului 4 al domnului Grozavu Cătătlin, constatată prin Hotărârea Consiliului Local sector 4 nr. 222/20.09.2018, precum și validarea mandatului de consilier local al doamnei Petcu Daniela Gabriela prin Hotărârea Consiliului Local sector 4 nr. 224/20.09.2018;

Văzând Hotărârea Consiliului Local nr. 8/04.07.2016, privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4, modificată și completată;

Luând în considerare prevederile art.15 și art.17 din O.G. nr.35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, aprobată prin Legea nr. 673/2002;

în conformitate cu prevederile art. 34 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali;

In baza prevederilor art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 54 și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. I Se modifică Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 8/04.07.2016 privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al sectorului 4, cu modificările și completările ulterioare, conform Anexei la prezenta.

Art. II. Secretarul Sectorului 4 și persoanele nominalizate în anexă, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor legale, iar comunicarea se va face prin grija Serviciului Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din

data de 02.10.2018.pftEȘED?^O^)E ȘEDINȚĂ,

stantlh BĂRBĂLĂU

Contrasemnează Secretarul Sectorului 4


Anca ARTENE


Nr. 264 /02.10.2018

ANEXĂ

La HCLS4 nr. 264/02.10.2018

COMPONENȚA NOMINALĂ A COMISIILOR DE SPECIALITATE

ALE CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 4

COMISIA NR. 1 - Comisia pentru activități economico-financiare, buget și finanțe

 • 1. BALMUȘ MIRCEA

 • 2. BĂRBĂLĂU COSMIN-CONSTANTIN ( comisie de bază)

 • 3. CEACÂR SORIN-IOAN_______________( comisie de bază )

 • 4. ȘTEFAN DANIEL-LAURENȚIU_______( comisie de bază)

 • 5. TECUCEANU MARIOARA___________( comisie de bază )

COMISIA NR. 2 - Comisia pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecția mediului și turism

 • 1. MATACHE CRISTINEL NICUȘOR

 • 2. NEGRILĂ VASILE_____________( comisie de bază)

 • 3. ȘTEFAN GEORGE-ALIN_______( comisie de bază )

 • 4. NICULAE ADRIAN-GEORGE

 • 5. TECUCEANU MARIOARA

 • 6. ANDRUȘCEAC ANTONIO

 • 7. PÎNZARU GEORGE-DANIEL

COMISIA NR. 3 - Comisia pentru administrarea domeniului public și privat, administrarea piețelor, organizarea instituțiilor și serviciilor publice de interes local și gospodărire comunală

 • 1. PUNGĂ NICOLAE___________( comisie de bază )

 • 2. NEGRILĂ VASILE

  • 3. PETCU DANIELA GABRIELA

  • 4. MURGOCI MIHAELA

  • 5. TURMAC GEORGE-ADRIAN


  ( comisie de bază )COMISIA NR. 4 - Comisia pentru resurse umane, învățământ, protecția copilului, protecție socială, muncă, sănătate și familie

 • 1. TRIFU VASILE_____________( comisie de bază )

 • 2. MARIN STEFĂNEL-DAN ( comisie de bază )

 • 3. ANDRUȘCEAC ANTONIO ( comisie de bază )

 • 4. STĂNOI LUCIA___________( comisie de bază )

 • 5. ȘTEFAN DANIEL-LAURENȚIU

COMISIA NR. 5 - Comisia pentru cultură, culte, minorități, sport și tineret

 • 1. ȘUPEALĂ GHEORGHE ( comisie de bază)

 • 2. SIMION SAMIR ________( comisie de bază)

 • 3. SAVAIOAN-RĂZVAN______( comisie de bază )

 • 4. MURGOCI MIHAELA ( comisie de bază )

 • 5. MARIN ȘTEFĂNEL-DAN

 • 6. SCHUSTER JOHAN LUCIAN ( comisie de bază )

 • 7. DINU DOREL-MARIUS_________( comisie de bază I

COMISIA NR. 6 - Comisia pentru comerț și protecția consumatorului

 • 1. CĂLINA SIMION-DAN _________( comisie de bază)

 • 2. IANCU ELENA__________________( comisie de bază )

 • 3. TROC AN ANDREI GEORGE______( comisie de bază)

 • 4. MOULIN GUILHEM CHRISTIAN ( comisie de bază )

 • 5. TURMAC GEORGE-ADRIAN     ( comisie de bază )

COMISIA NR. 7 - Comisia juridică, de disciplină, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenești

 • 1. NEGRILĂ VASILE

  2. PÎNZARU GEORGE-DANIEL


 • 2. PINZARU GEORGE-DANIEL ( comisie de bază)

 • 3. MATACHE CRISTINEL NICUSOR ( comisie de bază )

 • 4. NICULAE ț                              >ie de bază )

 • 5. BALMUȘ V                            sie de bază )