Hotărârea nr. 267/2018

Hotărâre privind solicitarea de preluare în administrarea Consiliului General al Municipiului București a unor străzi aflate în administrarea Consiliului Local Sector 4, în vederea includerii în programul ” Nicio stradă neasfaltată și fără utilități publice”MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1. Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind solicitarea de preluare în administrarea Consiliului General al Municipiului București a unor străzi aflate în administrarea Consiliului Local Sector 4, în vederea includerii în programul ” Nicio stradă neasfaltată și fără utilități publice”

Având în vedere Raportul de specialitate nr. P.9.1/1027/15.10.2018 emis de către Direcția Investiții, Serviciul Investiții;

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4;

Ținând seama de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4;

In conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 254/29.05.2008, privind administrarea rețelei stradale principale și a lucrărilor de artă din Municipiul București și abrogarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 235/2005 cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 479/23.08.2018 privind aprobarea programului multianual privind accelerarea dezvoltării rețelelor edilitare de utilități publice din Municipiul București "Nici o strada neasfaltată și fără utilități publice"

în temeiul art. 45 alin. (3), art. 81 alin. (2) lit. f) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată cu modificările si completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă preluarea în administrarea Consiliului General al Municipiului București a străzilor aflate în administrarea Consiliului Local Sector 4, menționate în Anexa la prezenta, în vederea includerii lor în programul multianual privind accelerarea dezvoltării rețelelor edilitare de utilități publice din Municipiul București” Nicio stradă neasfaltată și fără utilități publice”.

Art.2 Prevederile art. 1 intră în vigoare la data demarării investițiilor aferente programului ”Nicio stradă neasfaltată și fără utilități publice” .

Art.3 Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4 și Direcțiile din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar comunicarea acesteia se va efectua prin grija Serviciului Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 17.10.2018.


C ontrasemnează

Secretarul Sectorului 4 Diana Anca ARTENE

Nr. 267/17.10.2018

Anexă la HCL nr.

NR. CRT.

TIP

DENUMIRE

SECTOR

ADMINISTRATORUL DRUMULUI

TIP CAROSABIL

NECESAR INVESTIȚII \

(TIP REȚEA)     1

1

Intr.

Ciorogârla

4

Sectorul 4

dale din beton

Alimentare cu apă, canalizare menajeră și pluvială, iluminat public, modernizare sistem rutier

2

Drum

Dealul Alunîș

4

Sectorul 4

asfalt (între Aurel Perșu și Poștalionului) + piatră (de la terminarea asfaltului)

Alimentare cu apă, canalizare menajeră și pluvială, iluminat public, modernizare sistem rutier

3

Drum

Dealul Armanului

4

Sectorul 4

pământ

Alimentare cu apă, canalizare menajeră și pluvială, iluminat public, modernizare sistem rutier

4

Drum

Dealul Babii

4

Sectorul 4

piatră

Alimentare cu apă, canalizare menajeră și pluvială, iluminat public, modernizare sistem rutier

5

Drum

Dealul Bisericii

4

Sectorul 4

pământ

Alimentare cu apă, canalizare menajeră și pluvială, iluminat public, modernizare sistem rutier

6

Drum

Dealul Caselor

4

Sectorul 4

pământ

Alimentare cu apă, canalizare menajeră și pluvială, iluminat public, modernizare sistem rutier

7

Drum

Dealul Corbului

4

Sectorul 4

pământ

Alimentare cu apă, canalizare menajeră și pluvială, iluminat public, modernizare sistem rutier

8

Drum

Dealul Cucului

4

Sectorul 4

piatră

Alimentare cu apă, canalizare menajeră și pluvială, iluminat public, modernizare sistem rutier

9

Drum

Dealul Ferului

4

Sectorul 4

pământ

Alimentare cu apă, canalizare menajeră și pluvială, iluminat public, modernizare sistem_rutier-

10

Drum

Dealul

Geoagiului

4

Sectorul 4

pământ

Alimenta»«u apa, canalizarffmenaj pluvială, &minat/pirf8Ș modcrnizlrOsîsțcm (DJeh

--

L


«A

*
11

Drum

Dealul Leului

4

Sectorul 4

pământ

Alimentare cu apă, canalizare menajeră și pluvială, iluminat public, modernizare sistem rutier

12

Drum

Dealul Pădurii

4

Sectorul 4

pământ

Alimentare cu apă, canalizare menajeră și pluvială, iluminat public, modernizare sistem rutier

13

Drum

Dealul Scheiuluî

4

Sectorul 4

pământ

Alimentare cu apă, canalizare menajeră și pluvială, iluminat public, modernizare sistem rutier

14

Str.

Ineluș

4

Sectorul 4

pământ

Alimentare cu apă, canalizare menajeră și pluvială, iluminat public, modernizare sistem rutier

15

Str.

Odei

4

Sectorul 4

asfalt+ beton + piatră (între Aurel

Perșu și Dealul Babii)

Alimentare cu apă, canalizare menajeră și pluvială, iluminat public, modernizare sistem rutier

16

Intr.

Povestei

4

Sectorul 4

pământ

Alimentare cu apă, canalizare menajeră și pluvială, iluminat public, modernizare sistem rutier

17

Str.

Povestei

4

Sectorul 4

pământ

Alimentare cu apă, canalizare menajeră și pluvială, iluminat public, modernizare sistem rutier

18

Drum

Dealul Istria

4

Sectorul 4

pământ

Alimentare cu apă, canalizare menajeră și pluvială, iluminat public, modernizare sistem rutier

19

Drum

Dealul Floreni

4

Sectorul 4

pământ

Alimentare cu apă, canalizare menajeră și pluvială, iluminat public, modernizare sistem rutier

20

Drum

Dealul Crișului

4

Sectorul 4

pământ

Alimentare cu apă, canalizare menajeră și pluvială, iluminat public, modernizare sistem rutier

21

Drum

Dealul Frumos

4

Sectorul 4

pământ

Alimentare cuapă===A canalizare rne^e^P^ pluvială, iluminat public^ modernizai» sistemmu®
22

Drum

Dealul Viei

4

Sectorul 4

pământ

Alimentare cu apă, canalizare menajeră și pluvială, iluminat public, modernizare sistem rutier

23

Drum

Dealul Crucii

4.

Sectorul 4

pământ

Alimentare cu apă, canalizare menajeră și pluvială, iluminat public, modernizare sistem rutier

24

Drum

Dealul Bradului

4

Sectorul 4

pământ

Alimentare cu apă, canalizare menajeră și pluvială, iluminat public, modernizare sistem rutier

25

Drum

Binelui

4

Sectorul 4

dbian ^niLie intrarea Binelui -strada Aurel Perșu) + pământ de la terminarea

Alimentare cu apă, canalizare menajeră și pluvială, iluminat public, modernizare sistem rutier

26

Intr.

Miron Cristea

Mitropolit

4

Sectorul 4

pavaj

Alimentare cu apă, canalizare menajeră și pluvială, iluminat public, modernizare sistem rutier

27

Intr.

Serelor

4

Sectorul 4

dale din beton

Alimentare cu apă, canalizare menajeră și pluvială, iluminat public, modernizare sistem rutier

28

Intr.

Vulturilor

4

Sectorul 4

dale din beton

Alimentare cu apă, canalizare menajeră și pluvială, iluminat public, modernizare sistem rutier

29

Str

Piperului

4

Sectorul 4

dale din beton

Alimentare cu apă, canalizare menajeră și pluvială, iluminat public, modernizare sistem rutier

30

Intr.

Gării Progresu

4

Sectorul 4

pământ

Alimentare cu apă, canalizare menajeră și pluvială, iluminat public, 1 modernizare sistem rutier

3