Proces verbal din 02.10.2018

Procesul Verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Sectorului 4CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

PROCES VERBAL

AL ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI LOCAL

AL SECTORULUI 4 DIN DATA DE 02.10.2018

Convocarea acestei ședințe a fost făcută de Primarul Sectorului 4 prin Dispoziția nr.2710/28.09.2018.

Au fost prezenți 26 consilieri din 27 de consilieri în funcție.

Lucrările ședinței s-au desfășurat sub conducerea președintelui de ședință, domnul consilier Bărbălău Cosmin Constantin.

La ședință au participat membrii Consiliului Local Sector 4, conducerea Primăriei, reprezentanți ai executivului Sectorului 4.

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Bună ziua! Aș dori să dau cuvântul domnului Primar pentru ordinea de zi suplimentară.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Bună ziua, stimați colegi! V-aș propune ca fiecare punct pe care executivul dorește să-1 introducă pe ordinea de zi, tocmai pentru a fi validat, să fie votat individual, să nu citim de două ori lista. Primul punct pe care executivul dorește să-1 introducă pe ordinea de zi, este: Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2018.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Supun la vot introducerea acestui proiect pe ordinea de zi, la punctul numărul 1. Vă rog să votați! Cu 24 de voturi pentru, proiectul a fost introdus pe ordinea de zi.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Următorul punct: Proiect de hotărâre pentru modifcarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 336/28.11.2017 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici - faza Proiect Tehnic -pentru obiective de investiții de pe raza Sectorului 4, modificată și completată.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Supun la vot introducerea acestui proiect pe ordinea de zi, la punctul numărul 2. Cu 24 de voturi pentru, proiectul a fost introdus pe ordinea de zi.”

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr.378/28.12.2017, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți unor obiective de investiții de pe raza Sectorului 4 al Municipiului București, modificată și completată.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Supun la vot introducerea acestui proiect pe ordinea de zi, la punctul numărul 3. Vot. Vă rog! Cu 24 de voturi pentru, proiectul a fost introdus pe ordinea de zi.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Următorul punct: Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: “Reabilitare, reparații, modernizare Sala de festivități - Colegiul Național

Gheorghe Șincai Corp 3.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Supun la vot introducerea acestui proiect pe ordinea de zi, la punctul numărul 4. Cu 24 de voturi pentru, proiectul a fost introdus pe ordinea de zi.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Următorul proiect de pe ordinea de zi propus: Proiect de hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local Sector 4, de a se asocia cu Societatea de Transport București STB S.A., în vederea finanțării și realizării în comun a lucrărilor de interes public local cu privire la modernizarea stațiilor STB aflate pe raza teritorială a Sectorului 4 al Municipiului București.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Supun la vot introducerea acestui proiect pe ordinea de zi, la punctul numărul 5. Cu 24 de voturi pentru, proiectul a fost introdus pe ordinea de zi.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Următorul proiect propus: Proiect de hotărâre privind aprobarea consumului maxim lunar de carburant pentru autovehiculele RENAULT TRAFIC cu numărul de înmatriculare B 034506 (VF1FL000861206461) si DACIA DUSTER cu numărul de înmatriculare B 034515 (VF1HJD40161680915) aflate în dotarea Direcției de Mobilitate Urbană Sector 4.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Supun la vot introducerea acestui proiect pe ordinea de zi, la punctul numărul 6. Cu 24 de voturi pentru, proiectul a fost introdus pe ordinea de zi.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Următorul proiect propus: Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL S4 nr. 138/31.05.2017, privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 137.325.270 lei, în vederea refinanțării împrumutului contractat de la Banca Comercială Română(l9/28643/03.10.2005), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local, cu modificările și completările ulterioare.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Supun la vot introducerea acestui proiect pe ordinea de zi, la punctul numărul 7. Cu 24 de voturi pentru, proiectul a fost introdus pe ordinea de zi.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Punctul numărul 8: Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HCLS4 nr. 296/31.10.2017, privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de pana la 147.402.824 lei, în vederea refinanțării împrumutului contractat de la Raiffeisen Bank (00124 / 29.09.2011), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local, cu modificările și completările ulterioare.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Supun la vot introducerea acestui proiect pe ordinea de zi, la punctul numărul 8. Cu 24 de voturi pentru, proiectul a fost introdus pe ordinea de zi. în continuare, voi da citire ordinii de zi în integralitatea sa...Suntem 25 de consilieri prezenți din 27 consilieri în funcție...Vă rog, domnule consilier Andrușceac.”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Domnule Primar, domnule președinte, stimați colegi...aș avea rugămintea ca, întrucât, activitatea Comisiei de urbanism nu a putut să-și desfășoare activitatea, să scoatem PUD-urile de pe ordinea de zi. M-am uitat, împreună cu colegii care mai fac parte încă din acea comisie, pe aceste PUD-uri...Nu este nimic atât de urgent încât să nu le putem retrage astăzi de pe ordinea de zi...le punem în prima ședință, atunci când vom putea avea și un vot în Comisia de urbanism, pentru ele. Vă mulțumesc!”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Ok. în această situație, am luat act de solicitarea dumneavoastră. Executivul retrage de pe ordinea de zi, PUD-urile.”

DI consilier Andrușceac Antonio:„Vă mulțumesc!”., .(intervenții în sală fără microfon)...

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Vă rog frumos să asigurați liniștea în sală...Domnule, vă rog frumos!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vă rog frumos să faceți liniște în sală...Vă rog frumos! Puteți vorbi printr-un consilier, conform legii...Vă rog frumos să părăsiți sala...Vă rog mult...Sistemul se va reseta peste câteva secunde, pentru că suntem 25 de consilieri prezenți.”

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Având în vedere obiecțiunile extrem de pertinente pe care colegii noști le-au ridicat, executivul introduce încă un punct pe ordinea de zi...și anume: Proiect de hotărâre privind completarea componenței Comisiei de urbanism. El este propus la punctul 20...ultimul... (intervenții în sală fără microfon),..Domnule președinte, vă rog să supuneți la vot și acest proiect.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Supun la vot introducerea acestui proiect pe ordinea de zi, la punctul numărul       .(intervenții în sală fără

microfon)...

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Este vorba de ultimul punct de pe ordinea de zi obișnuită, acesta este ultimul, tocmai ca să putem să luăm o pauză de un minut și să discutăm despre componența comisiei. Deci, care o fi... ultimul să fie!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„La punctul 18...Suntem în procedură de vot, de aceea nu funcționează...Cu 25 de voturi pentru, proiectul a fost introdus pe ordinea de zi, la punctul numărul 18... Domnule consilier Ștefan Laurențiu, vă rog!”

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu:„Bună ziua, domnule Primar, domnule președinte, stimați colegi! Dacă tot am ajuns la stabilirea punctelor de pe ordinea de zi, grupul PNL are o propunere, dacă se poate...și anume: retragerea punctului 17: Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii de către Direcția de Administrare a Unităților de învățământ Sector 4, a unui spațiu în suprafață de 3200 mp. De ce solicităm acest lucru? Avem o propunere, în sensul de a face o dezbatere publică cu părinții...în primul rând, cu cei din grădinițele care vor fi relocate, să încercăm să îmbunătățim. Suntem de acord cu proiectul...dar mă gândeam că ar fi bine să facem o dezbatere cu părinții care vor fi direct implicați în primă fază, în relocarea acestor unități de învățământ. Vă mulțumesc!”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Domnule consilier, vreau să vă spun următorul lucru: știți foarte bine că am primit o finanțare de PNDL pentru grădinițe, pentru obținerea autorizației de securitate la incendiu...Este realmente imposibil să lucrăm la aceste grădinițe, dacă nu avem unde să mutăm copiii pe durata efectuării lucrărilor, de aceea, este imperios necesar...și fiecare zi reprezintă un impediment în definitivarea acestui lucru. Deci, nu discutăm doar de un simplu proiect...Da? Ce ați putea, de exemplu, să spuneți, ar fi legat, într-adevăr, de durata de timp... numai că durata de timp de închiriat, are legătură strictă cu investiția pe care o facem în spațiul respectiv, în spațiul dedicat grădiniței. Deci, avem nevoie. Sunt 19 grădinițe care au nevoie de o astfel de relocare. Da? Am găsit...Și în momentul acesta sunt relocate câteva, în spații pe care le-am identificat...însă, vă dau exemplu doar al Grădiniței nr.193, care are o suprafață de 3000 mp...deci, o suprafață echivalentă cu cea pe care o închiriem, și care... inclusiv, în expunerea de motive, o vedeți prezentă. Are nevoie, în regim de urgență, de intervenție. Mai mult decât atât, știți foarte bine, problema forței de muncă este una deosebită,în acest moment, în România...Este important pentru noi să creăm posibilitatea, pe parcursul anotimpului rece, constructorilor, să lucreze în interioare. Din acest motiv, am considerat de extremă urgență, să închiriem acest spațiu. Deci, nu are simplul rol de a deschide, pur și simplu, o grădiniță...ci este un element obligatoriu, acela de a obține autorizațiile de securitate la incendiu...pentru că alte soluții tehnice, nu avem.”

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu:„înțeleg, într-adevăr, caracterul de urgență...Dacă este așa, totuși, rămân la propunerea mea de a organiza DAUIS sau Primăria, o dezbatere cu părinții copiilor din grădinițele relocate pentru a prelua ideile lor și a îmbunătății pe cât se poate această relocare, practic, să țină cont de doleanțele lor.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Cu certitudine, vom face lucrul acesta și vă invit cu căldură și pe dumneavoastră și pe oricare coleg își dorește, mai ales pe domnul Trifu, care are posibilitatea să-i mobilizeze pe absolut toți directorii din cele 19 grădinițe, astfel încât, să ne sprijine în dialogul pe care îl avem cu părinții. Nu vă ascund că am avut pe tronsoane, dialog, ...evident, oamenii au înțeles, nu are nimeni o bucurie deosebită când își părăsește casa, dar pentru câteva luni de zile... 4,5,6 luni de zile, nu se întâmplă absolut nimic...și au înțeles că se întorc într-un loc sigur și într-un loc care arată diferit față de acest moment. De aceea, este o chestiune rațională și nu de altă natură.”

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu:„Ok. Vă mulțumesc!”

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Vă mulțumesc și eu!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „în continuare, voi da citire ordinii de zi. Vă reamintesc...suntem 25 de consilieri prezenți din 27. Punctul numărul 1:

 • 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2018

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 2. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 rtr. 336/28.11.2017 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ~ faza Proiect Tehnic ~ pentru obiective de investiții de pe raza Sectorului 4, modificată și completată

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 3. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr.378/28.12.2017, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți unor obiective de investiții de pe raza Sectorului 4 al Municipiului București, modificată și completată

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții:“Reabilitare, reparații, modernizare Sala de festivități - Colegiul Național Gheorghe Șincai Corp 3”

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 5.  Proiect de hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local Sector 4, de a se asocia cu Societatea de Transport București STB S.A., în vederea finanțării și realizării în comun a lucrărilor de interes public local cu privire la modernizarea stațiilor STB aflate pe raza teritorială a Sectorului 4 al Municipiului București

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea consumului maxim lunar de carburant pentru autovehiculele RENAULT TRAFIC cu numărul de înmatriculare B 034506 (VF1FL000861206461) si DACIA DUSTER cu numărul de înmatriculare B 034515 (VF1HJD40161680915) aflate în dotarea Direcției de Mobilitate Urbană Sector 4

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 7. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCLS4 nr. 138/31.05.2017, privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 137.325.270 lei, în vederea re finanțării împrumutului contractat de la Banca Comercială Română (19/28643/03.10.2005), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local, cu modificările și completările ulterioare

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 8.  Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HCLS4 nr. 296/31.10.2017, privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de pana la 147.402.824 lei, în vederea re finanțării împrumutului contractat de la Raiffeisen Bank (00124 / 29.09.2011), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local, cu modificările și completările ulterioare

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 9. Proiect de hotărâre privind trecerea temporară a Pieței Progresul din administrarea Direcției Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4 în administrarea Consiliului Local al Sectorului 4

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării în vederea participării echipei de la Colegiului Național „Gheorghe Șincai” la proiectul „Is the world of today better or worse than 20 years ago?” din Sânt Quirze, Spania

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 11. Proiect de hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de împuternicire a Consiliului Local al Sectorului 4 pentru exercitarea atribuțiilor prevăzute la art. 81, alin. (2) lit. h) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată cu modificările si completările ulterioare

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 12. Proiect de hotărâre privind tarifele pentru serviciile prestate și utilizarea domeniului public aflat în administrarea Direcției Piețe și Gestionarea Activități Comerciale Sector 4

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 13. Proiect de hotărâre pentru aprobarea închirierii și a procedurii privind modul de organizare și desfășurare a licitațiilor publice deschise cu strigare pentru închirierea spațiilor comerciale aflate în administrarea Direcției Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4, a caietului de sarcini precum și a modelului de contract de închiriere

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "CENTRU MEDICAL MULTIFUNCȚIONAL (UMF CAROL DAVILA)"

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractelor de schimb încheiate în formă autentică, între Municipiului București în calitate de proprietar, Sectorul 4 al Municipiului București în calitate de administrator și investitor și proprietarii spațiilor afectate de modernizarea Complexului agroalimentar Piața Sudului

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 16. Proiect de hotărâre privind înființarea și componența Comisiei de Soluționare a Contestațiilor la Repartizarea Locuințelor din fondul locativ de stat din Sectorul 4 al Municipiului București și aprobarea Regulamentului de funcționare a acesteia

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii de către Direcția de Administrare a Unităților de învățământ Sector 4, a unui spațiu în suprafață de 3200 mp în Centrul Comercial Grand Arena Berceni, în vederea asigurării continuității activităților de învățământ pe durata lucrărilor de modernizare și consolidare a grădinițelor din sectorul 4

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 18. Proiect de hotărâre privind completarea componenței Comisiei de Urbanism.

 • 19. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Sectorului 4 din data de 20.09.2018.

 • 20. Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Sectorului 4 din data de 28.09.2018.

Doar o clipă...înainte să trecem la vot aș dori să-i dați cartela doamnei Murgoci, să resetăm sistemul și apoi să trecem la vot. Suntem 26 de consilieri prezenți din 27 în funcție. Trecem la Punctul nr.l: Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2018. Dacă sunt discuții? Atunci, supun la vot. înainte de a trece la punctul 1, ar trebui să votăm ordinea de zi...fm/crve;7/z7 în sală fără microfon)... ceea ce am omis. Supun la vot ordinea de zi în integralitatea sa. Cu 25 de voturi pentru și 1 abținere, ordinea de zi a fost aprobată. Proiectul nr.l: Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2018. întrebări? Discuții? Atunci, supun la vot. Cu 19 voturi pentru, 6 abțineri și 1 vot împotrivă, proiectul a fost adoptat. Proiectul nr.2 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 336/28.11.2017 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici - faza Proiect Tehnic - pentru obiective de investiții de pe raza Sectorului 4, modificată și completată. Dacă sunt întrebări? Vă rog, domnule Moulin.”

Dl consilier Moulin Guilhem Christian:„Da. Am verificat lista de prețuri care...adică, de buget pentru proiectele care...este...în proiect...și avem așa: pentru strada Luică am trecut de la 10 milioane la început, pe urmă la 13 milioane și acuma suntem la 15 milioane, adică, 50% plus față de începutul... Pentru Turnu Măgurele, am trecut de la 11 la 15 și acum ajungem la 18 milioane...și ce se face pentru Berceni...de la 9 milioane la 4 milioane. Avem chiar o inflație foarte mare pe bugetul alocat pentru aceste proiecte și vreau să înțeleg mai bine...exact cum ajungem să avem asta...Ori, proiectul nu a fost pregătit bine...sau ce s-a întâmplat mai exact, ce probleme s-au descoperit.”

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Din fericire, domnule consilier, am adăugat...Există două categorii de...haideți să spunem, lucrări, pe care le avem: o dată, au fost lucrările suplimentare generate de mutarea rețelelor...și aici discutăm despre ENEL, exact data trecută, v-am spus acest lucru...ENEL, LUXTEN, RATB, pentru porțiunea dinspre Turnu Măgurele. De asemenea, modificările pe care le avem, știți că am discutat cu o serie de proprietari, astfel încât, să putem ca să lărgim strada până în capăt. De exemplu, strada Luică nu era prevăzută ca să fie lărgită până la intersecția cu Șoseaua Giurgiului, pentru că acolo era o proprietate. între timp am reușit să negociem cu oamenii respectivi și au fost de acord să dărâme gardul, să dărâme o parte din construcția pe care dânșii o au, iar toate aceste lucruri s-au adăugat suplimentar la lista de investiții. Cum pe Turnu Măgurele, de exemplu, avem RATB-ul, tot așa dorim, de exemplu, pe Șoseaua Berceni, tronsonul, parcarea pe care o avem...Știți că am făcut un protocol cu Spitalul Bagdasar, în dorința de a construi acolo o parcare. Această parcare, am inclus-o și pe ea în această investiție. Din acest motiv, pentru elementele pe care le-am introdus suplimentar în proiect sau pentru cheltuielile suplimentare generate de mutarea utilităților, au apărut progresiv aceste lucruri. în mod normal, într-o țară normală, de exemplu, Enel-ul trebuia să facă din propriul buzunar aceste modificări. Din nefericire, aceste lucruri nu s-au întâmplat. Singura companie care a colaborat...și nu glumesc...De data asta o să fiți plăcut surprinși, singura companie care a colaborat impecabil cu noi, a fost Veolia...ApaNova, în rest, celelalte companii ne-au creat probleme deosebite, ne-au obligat să plătim înainte...Da? Tocmai ca să putem să ducem la capăt aceste obiective de investiții. Din acest motiv, vedeți aceste variații pe care le presupun indicatorii, pentru că, repet, am adăugat în plus față de ceea ce a fost inițial și alte lucrări. Dacă mai achiziționăm un teren, evident, îl punem. De aia am dat Luică...La Șoseaua Berceni, la tronsonul până în centură, am reușit să facem documente cu toți proprietarii, pentru că ne opream undeva cu 700 de metri înainte de centură. Am reușit să facem documentele cu acei oameni...de exemplu, BRD-ul ne-a închiriat pe 20 de ani, cu 1000 de Euro pe an, terenul...și să putem merge cu șoseaua până în centură. Din acest motiv aveți aceste evoluții progresive ale indicatorilor tehnico-economici. Ei au fost centrați inițial pe situația din teren și pe o lume ideală, în care ne-am fi așteptat ca operatorii de utilități să plătească ei costurile relocării, pe de o parte, iar pe de altă parte, grație activității pe care Consiliul Local a avut-o, au apărut suplimentar și alte obiective de investiții pe același tronson. Au fost incluse. Nu le-am inclus separat, le-am inclus în același proiect. Despre aceasta este vorba... (intervenții în sală fără microfon).. .Vă mulțumesc și eu!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Mulțumesc! Dacă mai sunt alte întrebări? Supun la vot acest proiect. Cu 25 de voturi pentru și 1 abținere acest proiect a fost adoptat. Proiectul nr.3 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr.378/28.12.2017, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți unor obiective de investiții de pe raza Sectorului 4 al Municipiului București, modificată și completată. Discuții? Domnule consilier, Moulin.”

Dl consilier Moulin Guilhem Christian:„Aici am același tip de întrebare. Am trecut de un buget de la 700 mii lei, la un total de 4,5 milioane. Aș vrea să înțeleg mai bine, de ce prețul s-a mărit atât de mult?”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Am schimbat soluția tehnică, dincolo de terasa aceea circulabilă, am decis să facem suplimentar și un loc de joacă, să exploatăm zona respectivă...și va fi dotat cu lift și cu lucruri de genul acesta. Ce este important să știți...și vă atrag atenția asupra următoarei nuanțe: indicatorii tehnico-economici, domnule consilier, reprezintă valoarea maximă estimată a unei investiții...și o să vă dau următorul exemplu: am încheiat un audit extern cu contractul pe care îl avem cu Banca Europeană de Investiții și am avut următoarea situație: am contractat un număr x de blocuri în vederea reabilitării termice și dânșii au constatat cu surprindere că din suma contractată, deci, din banii angajați, au fost consumați, chiar dacă indicatorii ne spuneau, de exemplu,100 de lei..da? banii consumați au fost 40 de lei. De ce? Pentru că la fața locului s-au constatat că niște lucruri, deja există, de aceea, indicatorii, au de fiecare dată o valoare mult mai largă, tocmai pentru ca unde......de aceea există un

diriginte de șantier, de aceea prețurile sunt reglementate conform unui contract, P-urile sunt într-un acord-cadru, așa se numesc, prețuri, iar pe măsură ce se face, dirigintele de șantier și verificatorul, verifică punerea în operă a acestor lucruri, astfel încât putem constata că avem indicatori de,..Uite, parcarea de la Secerei, de exemplu. Parcarea de la Secerei a costat pe indicatori... a avut valoarea de 7 milioane de lei și în realitate, banii care s-au plătit, au fost 4 milioane de lei, pentru că au fost un număr mare de lucrări care nu s-au prestat. înțelegeți?...Tocmai că proiectantul a impus numărul maxim de manoperă pe care l-ar putea avea. Asta nu înseamnă că autoritatea contractantă, adică

Primăria, plătește acești bani. Da? Este vorba de o valoare maximă estimată într-o situație în care sunt folosite un număr de ingrediente și un număr de proceduri. Este foarte important lucrul acesta, pentru că, finalmente.......și de aceea facem de multe ori rectificări, tocmai pentru a lua excedentul,

că ne rămâne...Noi contractăm 3 lei și ne rămân 2 lei din ei.....sau ne pot rămâne 50 de bani, dar cu

certitudine, nu are voie să depășească această lucrare, această sumă. Da? Despre asta este vorba, apropo, de indicatori. Atunci când îi depășim, tocmai de aceea ne prezentăm în fața Consiliului Local și dumneavoastră întrebați extrem de pertinent, de ce au crescut indicatorii? Da? Acum au schimbat soluția tehnică, tocmai pentru că, inclusiv, pe strada Iriceanu, am generat încă un proiect care vine în continuare cu ceea ce găsim pe zona Turnu Măgurele. Din acest motiv am schimbat soluția tehnică pe care o aveam și din acest motiv s-au schimbat indicatorii, valorile maxime. Ele, de fiecare dată, le puteți vedea și întreba, ce s-a executat, care sunt valorile executate, pentru că ceea ce semnează dirigintele de șantier......pentru că fiecare lucrare are un diriginte și noi ne-am luat

măsuri de genul acesta, aia este ce s-a pus în operă. Da? Asta reprezintă o valoare orientativă, nu înseamnă și valoarea finală. Să luăm...Mai țineți minte...Plecasem de -la Secerei, de la indicatori de 23 de milioane, dacă vă aduceți aminte. Da, erau 5 milioane de Euro. Pe măsură ce am identificat la fața locului realitățile, de la 23, am scăzut la 7, după care, am ajuns la 4 milioane de lei, pe care i-am plătit fmal. Da? Despre asta este vorba...și vă mulțumesc pentru întrebare, este una, de asemenea, pertinentă. Mulțumesc!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Dacă mai sunt alte discuții? Da, domnule consilier Matache.”

DI consilier Matache Cristinel Nicușor: „Domnule Primar, ce vreau să vă întreb...în numărul documentului, nu am văzut unde este această parcare? La Apărătorii Patriei, dar unde se face...și dacă este semnalizată printr-un panou...unde am avut discuții, la Brâncoveanu...A fost o dezbatere acolo...Oamenii nu știau despre ce este vorba, câte locuri de parcare rezultă, unde va fi amplasată și tot așa.“

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Deci, discutăm în momentul acesta de un proiect, ca să vă spun exact locația. Este exact în dreptul blocului, intersecție Berceni cu Iriceanu. Blocul pe care îl reabilităm, cel mare care are semicerc și are băncile la parter, începând de la zona aceea, se găsește și încolo, spre Iriceanu.”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor:„Acolo unde este deja un părculeț de copii, jos... “

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Exact...pe care îl translatăm sus...și parcarea are o formă destul de interesantă. Pleacă din partea aceea și se duce spre Iriceanu.”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor:„Ok. Și cam câte locuri de parcare rezultă acolo?“

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Probabil...după ochi vă spun în momentul ăsta, pentru că am fost la fața locului...în jur de 300, 350 de locuri de parcare, ne ies din recalibrarea zonei respective. Cam așa.”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor:„Ok. Deci, nu ne puteți spune cât este pe parcarea respectivă.”

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Nu. Noi avem la suprafețe numărați cam 20 de metri pătrați dintr-o suprafață, îi numărăm per mașină. Da? Pentru că sunt aleile de acces, numărate și ele. Da? Undeva, aici. în momentul în care vom elibera autorizația de construire, vă vom spune exact despre ce este vorba.”

DI consilier Matache Cristinel Nicușor:„V-aș ruga mult...să punem acolo un panou de informare pentru oameni, ca să știe...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Este corect. La orice șantier se procedează în felul acesta.”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor:„Ok. Mulțumesc!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Mai sunt alte întrebări? Supun la vot acest proiect. Vă rog! Cu 25 de voturi pentru și 1 abținere, proiectul a fost adoptat. Proiectul nr.4 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: “Reabilitare, reparații, modernizare Sala de festivități - Colegiul Național Gheorghe Șincai Corp 3”. întrebări? Domnule consilier Andrușceac.”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Domnule Primar, stimați colegi. în calitate de membru în consiliul de administrație, am fost rugat să vă spun că la eforturile comune pe care le-a făcut și directorul acestei instituții și consiliul de administrație, acest proiect a fost predat, înaintat Primăriei cu titlu gratuit. Deci, el a fost realizat de către un fost elev al acestui colegiu. Valoarea acestuia este undeva între 3 și 4% din valoarea investiției. Deci, nu este o sumă de neglijat pe care acești oameni s-au străduit să o reducem din bugetul pe care îl alocăm acestei lucrări. Mulțumesc!"

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Și noi vă mulțumim! Vă rog, domnule Moulin.”

Dl consilier Moulin Guilhem Christian:„Tot o să am o întrebare despre bugetul total, pentru că aici avem iar 4,5 milioane din ce am văzut, cu TVA, vorbesc/1

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Valoarea propusă a indicatorilor este de 800 de mii de Euro, plus TVA...și o să iau, de asemenea, un alt exemplu extrem de util. De exemplu, Piața Sudului a fost scoasă la licitație cu valoarea indicatorilor, 47 de milioane de lei și a fost atribuită cu aproximativ, 35 de milioane lei. Și aici este la fel...Este vorba de o lucrare pe care o vom scoate în SE AP, de asemenea, va fi proiectare cu execuție, această lucrare... și cine va oferi un preț mai bun, din punctul acesta de vedere, va câștiga și va avea posibilitatea tehnică să facă această lucrare, cu certitudine, o va câștiga. Vreau să subliniez ideea de indicatori tehnico-economici. Indicatori tehnico-economici, repet, rezultă...sunt niște valori orientative, maximale, care nu pot fi depășite. Deci, eu nu pot să vin să licitez 800 de mii de Euro, plus TVA...am valoarea maximă, și să spun că mă costă 2 milioane de Euro. De aceea sunt facuți acești indicatori, tocmai pentru a stabiliza și a plafona o valoare. Dincolo de chestiunea asta, ce se întâmplă în jos, nu este niciun fel de problemă. De aceea, proiectantul a judecat lucrurile în felul lui și a folosit niște indicatori de piață, niște valori medii. în momentul în care ele intră în licitație publică deschisă, pe toate acestea există clarificări pe care agenții economici le cer, există anumite proceduri în urma cărora rezultă oferta pe care o va face cel care dorește să execute această lucrare și în mod evident și prețul va avea variații, cu certitudine, în jos, nu în sus.”

Dl consilier Moulin Guilhem Christian:„Da, doar că 4,5 milioane lei........este un buget

destul de mare, totuși, pentru......La prețul ăsta, putem face chiar una de la zero.“

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Nu, nu judecați așa! Discutăm de o clădire...Vă rog!”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Domnule Primar, dați-mi voie să vă aduc câteva lămuriri. în consiliul de administrație, am cerut să fie prezent un reprezentant al proiectantului. Am fost cu domnișoara arhitect din partea proiectantului, am cerut lămuriri referitoare la preț și la unele materiale folosite care mi s-au părut cam scumpe și am aflat, așa cum știm și din alte proceduri, că sunt puse niște valori maxime, având în vedere și faptul că vorbim despre un monument. Deci, acea sală... avizele pe care le-au cerut cei de la cultură, nu poate fi modernizată cu orice fel de materiale și în orice fel de condiții. în plus, se adaugă un etaj, un fel de......se mărește capacitatea sălii prin

adăugarea pe înălțime a unor balcoane. Materialele folosite trebuie să fie de o calitate care să nu pună...cum să spun...să distoneze sau să altereze calitatea de monument a acestei clădiri care suferă modificări pe care nu le-a mai suferit în ultima sută de ani, de la acoperiș până la investiții care se vor desfășura în anii care urmează. Acesta este motivul pentru care au pus materialele la un nivel de calitate foarte mare. Acum, poate nu e lipsit de interes să spun și faptul că și conducerea școlii este gata să-și asume o parte din investiție. De exemplu, dotarea cu scaune, s-o preia dânșii...Mulțumesc!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Și eu vă mulțumesc! Vă rog, domnule Laurențiu.”

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu: „Felicit această acțiune. Grupul PNL sprijină și îmi exprim doleanța, a mai rămas Colegiul Mihai Eminescu, singurul care își așteaptă și el rândul.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Știți foarte bine că în cursul execuției...mă rog, suntem în discuții cu cei cu care avem acord-cadru, pentru realizarea studiului de fezabilitate. Eu sunt convins că undeva până în luna februarie și în bugetul anului viitor, vom avea primele operațiuni și pentru Colegiul Mihai Eminescu.”

DI consilier Ștefan Daniel Laurențiu:„Mulțumesc! Așteptăm!”

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Deci, știți bine că așa se întâmplă. De asemenea, aș vrea să vă spun un lucru...O să vă suprindă plăcut...Colegul nostru, domnul consilier Moulin, m-ar bucura foarte mult ca dialogul pe care îl avem și întrebările......le apreciez foarte mult. Nu glumesc! Sunt niște întrebări pertinente și mă bucur că și

reacția dumneavoastră la lămuriri, este la fel de pertinentă...și eu vă stau de fiecare dată la dispoziție din acest punct de vedere, și în timpul ședințelor și înainte, nu este niciun fel de problemă, pentru că sunt anumite elemente tehnice la care, cu siguranță, vă pot fi de folos, tocmai în ideea de a nu interpreta greșit anumite demersuri ale executivului...Și vă mulțumesc pentru...E prima oară când spun asta, vă mulțumesc pentru modul extrem de constructiv în care ați abordat această ședință.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vă mulțumesc! Supun la vot proiectul numărul 4. Cu 26 voturi pentru proiectul a fost adoptat. Proiectul nr.5 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local Sector 4, de a se asocia cu Societatea de Transport București STB S.A., în vederea finanțării și realizării în comun a lucrărilor de interes public local cu privire la modernizarea stațiilor STB aflate pe raza teritorială a Sectorului 4 al Municipiului București. Discuții? Vă rog, domnule Laurențiu și apoi domnul Moulin.”

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu:„Ținând cont că este o ședință extraordinară și nu a trecut prin comisie, aș dori ca cineva din aparatul de specialitate...sau...(intervenție în sală fără microfon)...Mulțumesc, domnule Primar...să ne dea câteva lămuriri, în ce constă acest proiect. Mulțumesc!”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Discutăm exact ca în poezia aceea cu IF...Da? Este o solicitare pe care o avem către Primăria Municipiului București, care nu face altceva, decât să fie în concordanță cu demersurile pe care Consiliul Local Sector 4 le-a luat în acest mandat, este o formă, dacă vreți, de descentralizare, pentru că pe mai multe tronsoane de activitate am sesizat împreună că rezultatele pe care le obținem într-o formulă de descentralizare și într-o formulă elegantă și decentă de completare a finanțării pentru UAT-ul nostru, pentru că ați văzut, inclusiv, la această redistribuire, Sectorul 4 a fost, de asemenea, pe primul loc la echilibrare. Nu știu dacă știați, dar vă spun lucrul acesta. Dorința pe care o avem, este să aducem absolut toate componentele vieții cotidiene ale cetățenilor Sectorului 4 la un standard de normalitate, pentru că, din nefericire, în momentul acesta din punct de vedere tehnic, din punct de vedere estetic, sunt zone în care avem mult de lucru. Vă dau exemplu: Șerban Vodă, zona Adesgo. Dacă ne uităm la refugiile de tramvai...prezentă în momentul acesta, Cuțitul de Argint...Mergem mai departe pe Gheorghe Șine ai. Sunt stații pe Șoseaua Olteniței... și alte locații care au nevoie, poate, inclusiv, de o personalizare. Ne gândim, de exemplu, la Orășelul Copiilor, zona aceea unde am putea, cu certitudine, să obținem un alt tip de rezultat. Ăsta este obiectivul pe care îl avem și anume, de a aduce în stare cât mai bună toate componentele pe care Primăria Municipiului București, le administrează în Sectorul 4. Da, este, dacă vreți...și un tip de experiment pe care îl avem aici, care, se pare, că dă rezultate, această formă de descentralizare, începând de la bulevardele pe care le avem în administrare și alte elemente pe care le gestionăm...și vedeți și dumneavoastră, lucrurile se schimbă într-un mod constructiv, inclusiv, stațiile RATB, cele de tramvai, pentru că cele de pe bulevarde, nu sunt sub nicio formă o problemă, pot beneficia de o altă abordare, în concordanță, repet, cu ceea ce înseamnă anul 2018 și în concordanță cu ceea ce înseamnă Uniunea Europeană. Ăsta este scopul pe care îl avem...și ne trebuie o abordare mai largă.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Vă mulțumesc !Vă rog, domnule Moulin.”

Dl consilier Moulin Guilhem Christian:„Da. Aici, tot vorbind de STB S.A, care a înlocuit RATB, care este finanțat de Primăria Generală...și eu cred că în loc să cheltuim niște bani din sector, ar fi mai bine să cheltuim banii...Primăria Generală, în loc să se ducă pe niște festivaluri costisitoare, să investească în infrastructură, cum este și obiectivul de la Primăria Generală. în al doilea rând, aici aș vrea să punctez despre stațiile de autobuz cu refugiu. Aceste stații cu refugiu sunt concesionate și nu pot să intre în acest protocol, nu aveți voie să vă atingeți de ele. Asta este realitatea. Eu am spus celor de la RATB...să vi-1 dau, dacă nu știți, nu avem ce să facem cu stațiile de autobuz care au refugiu. “

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „...dumneavoastră vă spun...Cred că suntem...Să încercăm un minut, să ieșim din acest tip de abordare. Cred că suntem cu toții de acord că.....și sunteți parte din chestiunea asta și dumneavoastră, pentru că și grupul

dumneavoastră și colegii dumneavoastră, ați fost de acord de fiecare dată cu investițiile pe care Consiliul Local le-a derulat la nivelul Sectorului 4.....și vedeți că în această formulă a

descentralizării obținem niște rezultate. Suntem cu toții de acord. Mai mult decât atât, finanțarea din partea Primăriei Municipiului București, prin cotele defalcate și prin reechilibrări, a atins niște maxime istorice pentru ceea ce înseamnă Sectorul 4. Deci, Consiliul General, doamna Primar Firea, a alocat Sectorului 4 sume suplimentare de bani, tocmai ca o parte cât mai mare din sumele pe care noi le cheltuim pentru investiții să fie compensate. Da? Despre asta este vorba. Dar știți foarte bine că este mult mai simplu la nivel local să rezolvăm anumite probleme. Degeaba construim și refacem o stradă, un bulevard, dacă stația de tramvai, de exemplu, este ruginită și făcută praf. Dacă noi putem să facem acest lucru, dacă obținem finanțare....și ați văzut că pe măsură ce obținem finanțare...și dezvoltăm niște lucruri. Finanțarea și miza pe care, de fiecare dată, din punct de vedere politic, nu vă ascund, o am, este aceea că, Consiliul General, ca și în acest an și în anul următor, va avea o preocupare deosebită pentru a ne oferi finanțare, pentru cât mai multe proiecte pe care le avem, inclusiv, pentru acestea. Asta este filozofia. Dacă mai aveți...dacă simțiți nevoia să vă mai răspund la vreo întrebare. Vă rog!”

Dl consilier Moulin Guilhem Christian:„Nu. Eu doar punctez aici că, de fapt, Primăria Generală, nu își asumă proiectele de investiții în infrastructură și preferă să fmanțeze autoritățile locale, care ele se ocupă de proiectele respective. Ăsta este punctul meu de vedere personal. în al doilea rând..

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Dacă îmi dați voie să vă răspund fiecărui punct de vedere. Este punctul dumneavoastră de vedere, vi-1 respect, chiar dacă nu sunt de acord cu el, numai că, ceea ce încercăm aici la Sectorul 4, este aceea......este ideea...

în primul rând, ai o problemă ce ține de Consiliul General.....Dar aici încercăm ceva...Și dacă vreți

la nivel...bun, din punct de vedere legislativ, acest experiment, această formă de descentralizare, o doză mai mare de autonomie pe care autoritatea locală din București s-o aibă, pentru că rezultatele sunt infinit mai bune la nivel local, decât la nivel macro...și le vedem în fiecare zi. Ați înțeles? Nu...și mă feresc și vă rog din suflet, dacă vreți...suntem la Consiliul Local Sector 4 și abordăm problemele ce țin de Sectorul 4. Alte probleme, vă rog din suflet, le putem discuta la diverse și neprevăzute.”

Dl consilier Moulin Guilhem Christian:„Doar voiam să mai spun că ideea ar fi să nu avem 7 modele diferite de stații de autobuz sau de tramvai în tot orașul, pentru că este un oraș care se numește București, nu vorbim de București 1, 2, 3 sau 4. Ar fi bine să fie o unitate și nu să avem la sfârșit un oraș care să arate ca un curcubeu, cu toate culorile și toate modelele... diferite. Când mergem de la chioșc, care deja este diferit, la stații de tramvai sau de autobuz...44

Dl consilier Ceacâr Sorin Ioan:„ Cine este de acord cu curcubeele?14...(intervenții în sală fără microfon)...

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Știți foarte bine că .... (intervenții în sală fără microfon)...0 să mă invitați la o cafea și o să discutăm mai mult despre lucrul acesta. Știți foarte bine că, inclusiv Parisul, este împărțit...din punct de vedere administrativ în arondismente, astfel încât, fie care... și sunt, de asemenea, și acolo oameni a le și... și fiecare zonă are o particularitate, un specific. Atâta timp......Pe linia aceasta de mobilier urban, nu

întâlnim în toate...în tot Parisul, stații identice...Și știți bine lucrul acesta. De ce? Pentru că într-un mod decent și într-un mod, dacă vreți, estetic, toate aceste criterii pot fi îndeplinite. Singura problemă...și o ridicați bine, este legată de decență, este legată de calitate. Nu ar fi o problemă să avem modele diferite, dar să fie foarte frumoase și să se integreze din punct de vedere peisagistic.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vă mulțumesc! Dacă nu mai sunt alte întrebări, supun la vot proiectul cu numărul 5. Vă rog, domnule consilier Turmac.”

Dl consilier Turmac Adrian George:„Domnule președinte, să se consemneze că nu voi vota la acest proiect.44

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Din rațiuni tehnice...ca să nu aibă impresia cineva că aveți ceva împotrivă sau...”

Dl consilier Turmac Adrian George:„Nu am nimic împotrivă. Sunt angajat al STB... Mulțumesc!44

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Am înțeles. în cazul acesta, va trebui să resetăm sistemul de vot. La acest vot, doar 25 de consilieri. Sunt 25 de consilieri din 27 în funcție. Vot pentru proiectul numărul 5. Vă rog! Cu 23 de voturi pentru și 2 abțineri, proiectul a fost adoptat. Vă rog, domnule consilier Turmac, să vă puneți cartela din nou. Suntem din nou 26 de consilieri prezenți din 27 în funcție. Proiectul nr.6: Proiect de hotărâre privind aprobarea consumului maxim lunar de carburant pentru autovehiculele RENAULT TRAFIC cu numărul de înmatriculare B 034506 (VF1FL000861206461) si DACIA DUSTER cu numărul de înmatriculare B 034515 (VF1HJD40161680915) aflate în dotarea Direcției de Mobilitate Urbană Sector 4. Aveți întrebări? Supun la vot acest proiect. Cu 25 de voturi pentru și 1 abținere, proiectul a fost adoptat. Punctul nr.7: Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL S4 nr. 138/31.05.2017, privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 137.325.270 lei, în vederea refinanțării împrumutului contractat de la Banca Comercială Română(l9/28643/03.10.2005), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local, cu modificările și completările ulterioare. Dacă sunt întrebări? Supun la vot acest proiect. Cu 25 voturi pentru și 1 abținere, proiectul a fost adoptat. Punctul nr.8:Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HCLS4 nr. 296/31.10.2017, privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de pana la 147.402.824 lei, în vederea refinanțării împrumutului contractat de la Raiffeisen Bank (00124 / 29.09.2011), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local, cu modificările și completările ulterioare. Dacă sunt întrebări? Supun la vot acest proiect. Cu 25 voturi pentru și 1 abținere, proiectul a fost adoptat. Punctul nr.9: Proiect de hotărâre privind trecerea temporară a Pieței Progresul din administrarea Direcției Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4 în administrarea Consiliului Local al Sectorului 4. Dacă sunt întrebări? Vă rog , domnul Turmac.”

Dl consilier Turmac George Adrian:„Doamna Secretar, o întrebare tehnică: s-a rezolvat neclaritatea de data trecută?”

Dna Artene Diana Anca - Secretarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Bineînțeles!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,,Dacă nu mai sunt întrebări? Supun la vot acest proiect. Cu 25 voturi pentru și 1 abținere, proiectul a fost adoptat. Punctul nr. 10: Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării în vederea participării echipei de la Colegiului Național „Gheorghe Șincai” la proiectul „Is the world of today better or worse than 20 years ago?w din Sânt Quirze, Spania. Dacă sunt întrebări? Supun la vot acest proiect. Cu 26 voturi, proiectul a fost adoptat. Punctul nr.ll: Proiect de hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de împuternicire a Consiliului Local al Sectorului 4 pentru exercitarea atribuțiilor prevăzute la art. 81, alin. (2) lit. h) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată cu modificările si completările ulterioare. Vă rog, domnul Sava. ”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan: „Domnule președinte, am dori mai multe detalii despre acest proiect de pe ordinea de zi, întrucât se pare că așa cum este el formulat, ar însemna că ar da Consiliul Local Sector 4 un vot în alb la ce va urma: înființări de societăți , colaborări cu alte entități. Am dori să știm ce reprezintă acest punct.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Deci, această speță are legătură în exclusivitate și dacă doriți putem să fim restrictivi și să ne raportăm exact la descentralizatele pe care dorim să le aducem.Totul a pornit de la o adresă destul de interesantă pe care am primit-o de la Prefectură care ne anunță că trebuie să avem acordul Consiliului General al Municipuiului București pentru înființarea de direcții descentralizate. Scopul pentru care am solicitat acest cec în alb, e unul universal. Cum s-a întâmplat sau cum am modificat lucrurile când a apărut Legea 215, nu numai eu ca primar, de-a lungul tuturor mandatelor. Mi s-a părut un exces de zel, dar tocmai pentru ca să putem să-l demontăm și pentru a putea merge fără procese sau alte lucruri de genul acesta cu Prefectura, mi s-a părut deontologic acest lucru. Dacă simțiți nevoia să fiți restrictivi și să ne raportăm 100% doar la ceea ce înseamnă Aparatul Primăriei fără societăți comerciale sau altceva, nu e niciun fel de problemă, amendăm acest proiect de hotărâre, însă ideea e să rămână doar ceea ce îmi doresc din punct de vedere al conținutului, evitarea unei dispute cu Prefectura pe o temă care e destul de lipsită de conținut. Așa că dacă doriți, n-am nimic împotrivă în a face amendamente pe ceea ce înseamnă societăți comerciale sau orice alte tipuri de entități. Nu e nicio problemă. Sunt de acord.”

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu:„Da am propune un amendament: <fară societăți comerciale, înțelegem descentralizatele sunt normale, direcții, dar totuși societăți comerciale pe Legea 3 !...>”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Fără probleme. Să-l și votăm.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Supun la vot amendamentul domnului Ștefan.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Cu excepția societăților comerciale.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Supun la vot amendamentul domnului Ștefan. Cu 26 voturi pentru, amendamentul a fost adoptat. Acum supun la vot proiectul în integralitatea sa. Cu 26 voturi pentru proiectul a fost adoptat. Punctul nr. 12: Proiect de hotărâre privind tarifele pentru serviciile prestate și utilizarea domeniului public aflat în administrarea Direcției Piețe și Gestionarea Activități Comerciale Sector 4. Dacă sunt întrebări? Supun la vot proiectul. Cu 26 voturi pentru, proiectul a fost adoptat. Punctul nr.13: Proiect de hotărâre pentru aprobarea închirierii și a procedurii privind modul de organizare și desfășurare a licitațiilor publice deschise cu strigare pentru închirierea spațiilor comerciale aflate în administrarea Direcției Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4, a caietului de sarcini precum și a modelului de contract de închiriere. Dacă sunt întrebări? Domnul Pînzaru. ”

DI consilier Pînzaru George Daniel:,, împreună cu domnul Nicolae Pungă de la ALDE, am formulat un amendament în sensul completării anexei 1 la acest proiect de hotărâre. Având în vedere articolul 2 din hotărârea Consiliul General al Municipiului București numărul 426 din 2018, vă propun introducerea unui nou articol care va purta numărul 3, urmând ca celelalte să fie renumerotate și sună cam așa: <contractele de închiriere în vigoare încheiate cu persoanele juridice pentru spațiile comerciale care se află în administrarea Direcției Piețe și Gestionarea Activități Comerciale Sector 4 și care au o suprafață mai mare de 500 mp, care au realizat investiții în contractul pe care-1 au deja în desfășurare cu direcția, să poată fi prelungite cu direcția pe o perioadă de 5 ani, în condițiile în care titularii contractelor să nu înregistreze debite restante la bugetul direcției>.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Supun la vot amendamentul domnului Pînzaru...”... (intervenție în sală fără microfon)...

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „De exemplu, dacă vine Mc Donalds și închiriază 500 metri, n-o să-ți vină niciodată pe 5 ani. Mai mult decât atât, avem o hotărâre de guvern care te obligă și pe tine ca autoritate să verifici dacă acela a subînchiriat pentru că sunt strict interzise, subînchirierile astfel încât rămîne doar titularul. Și te gândești că mâine ai un brand, că nu-și permite oricine să plătească, de exemplu, 50 Euro pe metrul pătrat de chirie. Și discuți despre un brand. Niciun brand nu vine pentru 5 ani. La asta se referă. Legea te obligă 5 ani, cu posibilitatea de a prelungi și ai posibilitatea asta încă 5 ani. Ce a venit și a completat, deci, dacă omul face investiții, acuma nu mai ai situația inițială în care el scotea la licitație, eu închiriam toate spațiile și vi le subcontractam vouă. Deci, nu mai este posibilă această situație și fiecare participă dacă vrea să-și ia spațiu, paticipi și l-ai luat individual.”

Dl consilier Pînzaru George Daniel:„Sau au contracte de închiriere care sunt deja în vigoare. ...(intervenție în sală fără microfon)...Sunt agenți economici care au închiriat, au făcut investiții majore pe care nu și le pot amortiza ...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Uite, cum e cel cu brânza...(intervenție în sală fără microfon)... Nu, e conform legii. Legea a fost întotdeauna pe 5 ani ...(intervenție în sală fără microfon)... Numai contractc... (intervenții în sală fără microfon)... Nu, avem 5 ani cu 5 ani prelungire, legea îți permite, dar tocmai ca să nu faci aleator și să dai pragul de 500 metri, în mod normal astăzi poți să prelugești de 5 ori câte un an, dar contractul dacă-i făcut pe 5 ani contractul și licitația poți în fiecare an dacă vrei să mai dai un an, în următorul an să mai dai un an. Așa ai stabilit că ai pentru suprafețe mai mari de 500 metri, te gândești la unul care plătește o chirie importantă într-o anumită locație și nu mai lași la latitudinea unui om să decidă el dacă îmi prelugește în fiecare an contractul sau nu. Că dacă are chef, ți-1 prelungește dacă n-are chef, nu ți-1 prelungește. Despre asta e vorba. Ca să punem punctul pe i.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Cu 22 voturi pentru și 4 abțineri amendamentul a fost adoptat. Vă rog, domnul Andrușceac.”

Dl consilier Andrușceac Antonio: „Aș vrea o clarificare și anume: în momentul în care vorbim de niște beneficii pe care le oferim cuiva și sunt de acord să oferim beneficii unor oameni care investesc, unor oameni care creează locuri de muncă și stabilitate, dar aș vrea ca aceste lucruri să fie oferite în baza unor documente. Deci, dacă el îmi spune că a investit trebuie să-mi aducă și niște acte doveditoare prin care să-mi spună și să avem și acordul administratorului ca acele investiții să poată fi făcute, că poată să vină să-mi pună carpete cu răpirea din Serai pe perete și poate nu-mi convine...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Discutăm și vedeți că mai toate modificările pe care le facem în general, inclusiv Piața Sudului, au la bază o dorință foarte importantă și pentru noi, de a atinge un nivel cât mai mare al chiriei, de altfel, veți avea o surpriză că la licitațiile pe care le va desfășura Direcția Piețe, deja, plecăm de la dublu, față de acum 5 ani de zile, deci, plecăm de la dublu valorii. Valoarea minimă probabil că va fi la 25 Euro pe metru pătrat pe lună, pentru spațiile mai mari de 500 metri. Și aici te gândești că în Piața Sudului vom ajunge la 50 Euro pe metru, că ăsta este obiectivul, pentru spațiile premium, că sunt spații și spații. Acolo când discuți de o asemenea valoare, te gândești la un brand, iar un brand nu vine niciodată pe o durată atât de mică de contract. Suntem realiști, nu mă ascund după deget sau după altceva, discutăm de un interval de timp de 10 ani, altfel, nu contează și nu merită pentru el să vină să investească într-o locație, presupunând că ar fi interesat, de exemplu, dacă vrei să ai Mc Donalds, Taco Bell, Starbucks, absolut orice de genul acesta, trebuie să oferi posibilitatea, pentru că și ei investesc vă dați seama, unui contract pe o durată de măcar 10 ani. Despre asta este vorba/’

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Vă rog, domnule Turmac.”

Dl consilier Turmac George Adrian:„Legat de caietul de sarcini. Apreciez efortul celor de la Direcția de Piețe, sunt niște documente foarte bine realizate, am o singură mențiune, la capitolul 3, la prețul de pornire și pasul, la punctul 3 : pentru spațiile comerciale a căror chirie este mai mare de 1000 de Euro, pasul de licitație este de 250 Euro față de prețul de pornire al licitației. Consider că pasul de licitație este mult prea mare, pornind de la 1000 de Euro ar fi pasul de 25 % din valoare. Din punctul meu de vedere, pasul ar trebui redus la maxim 15 % adică 150 Euro, pentru că va crește competitivitatea și eu cred că vor fi mai mulți competitori cu un pas mai mic.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Nu vă ascund că acest pas l-am propus eu. Este singurul lucru pe care l-am propus în acest proiect de hotărâre și având în vedere experiența pe care, fie că mi-a plăcut, fie că nu mi-a plăcut s-o am, o să vă spun: insist.”

DI consilier Turmac George Adrian:„Domnule Primar, ideea este psihologică. Cu cât pasul de licitație este mai mare și reprezintă un procent mai mare din prețul de pornire, cu atât cei care merg mai departe într-o licitație devin din ce în ce mai puțini. Cu cât este pasul mai mic, cu atât se angrenează la o licitație competitivă. Eu de asta aș fi propus 100 Euro, dar ca să ajungem la un compromis între 50 și 250 am propus 150.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Bine, domnule consilier, eu vă susțin amendamentul.”

Dl consilier Turmac George Adrian:„Mulțumesc frumos, domnule Primar.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „E rațional ce spuneți. Știți că întotdeauna în fața unor argumente raționale nu am cum să le combat niciodată. Nu vă spun că albul e negru.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Deci, amendamentul dumneavoastră, domnule Turmac.”

Dl consilier Turmac George Adrian:„Amendamentul este: < reducerea pasului de la 250 la 150 Euro>”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Supun la vot amendamentul domnului Turmac. Cu 26 voturi pentru, amendamentul domnului Turmac a fost adoptat. Supun la vot proiectul în integralitatea sa. Cu 25 voturi pentru și 1 abținere, proiectul a fost adoptat. Dacă nu mai sunt alte întrebări? Supun la vot proiectul 5. Cu 15 voturi pentru și 8 abțineri, proiectul a fost adoptat. Punctul nr.14: Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”CENTRU MEDICAL MULTIFUNCȚIONAL (UMF CAROL DAVILA). Vă rog, dacă sunt întrebări. Vă rog, domnule Moulin.”

Dl consilier Moulin Guilhem Christian:„Aici vorbim de o investiție de 23 milioane de lei, ceea ce este totuși echivalent cu bugetul cheltuit în 2016 pentru reparații de străzi. Adică, un buget destul de consistent și personal cred că banii respectivi nu trebuia să vină de la Sectorul 4...dacă suntem mai competenți decât ei. Dar 23 milioane este mult pentru bugetul de sector. Nu putem să avem niște finanțări de la stat, de la Ministerul Sănătății sau altele, dacă tot vorbim de finanțări externe.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Finanțările externe sunt de la statul francez? Să vă ajute Dumnezeu să ne dați 5 milioane de Euro, eu vă mulțumesc. De ce nu vreți să ne înfrățim și noi cu Primăria Montpellier? Nu, nu glumesc!Nu v-ați gândit la astâl ...(intervenție în sală fără microfon)...kr fi frumos, să știți! Ar fi frumos. Ce vreau să vă spun: în mod evident aceste lucruri se pot face în mai multe formule. Urmează un program guvernamental, se numește PNDL 3. A doua axă pe care o am în vedere, fie prin finanțare directă la reechilibrare cu Primăria Municipiului București, -fie prin asociere de autorități contractante, este o altă variantă pe care o avem. Ați punctat bine, nu putem face totul singuri, însă nici nu suntem singuri și până în acest moment și discuțiile pe care le-am avut împreună cu oameni din Guvernul României, respectiv, cu doamna Primar, avem, inclusiv pentru stația de metrou, să știți că nu mizez că o s-o plătim din bugetul local, ci pe proiectul respectiv, îl vom aplica fie pe PNDL 3, fie vom avea finanțare de la Primăria Municipiului București. Important este să avem proiecte utile pentru comunitate, să fie gata în ide ea în care, inclusiv procedura, pentru că o dată cu indicatorii, următorul pas e licitația unde vom avea valoarea finală și de abia după aceea judecăm, mă rog, și pe parcurs, sursele de finanțare. Cum până la urmă, de exemplu, inclusiv la străzi am obținut o finanțare, de aceea am și făcut ședință data trecută... de 10 milioane de lei de la Ministerul Dezvoltării, o cofinanțare. Putem avea finanțare integral, putem avea parțial, putem avea un mix între forme de finanțare, evident, dar pentru a participa oriunde trebuie să avem cu ce și cu lucruri importante, cu lucruri care au greutate, nu putem să mergem cu subiect gen panseluțe, să investim în panseluțe, că nu e Ok, dar cu proiecte importante întotdeauna obținem finanțare, cum de altfel ați văzut când a fost vorba de școli, am obținut finanțare, când am avut nevoie de bani pentru drumuri am obținut finanțare, când vorbim de bani europeni pentru blocuri, am obținut finanțare. Adică, pentru lucrurile cu greutate și de importanță pentru comunitatea noastră nu a fost niciodată o problemă să obținem finanțare. Și e corect ce spuneți, că bugetul nostru este mic, dar să știți că, din fericire, înregistrăm creștere a bugetului de la an la an. Este un lucru foarte bun și asta se datorează efortului comun pe care l-am făcut, obiectivele de investiții pe care le onorăm atât pentru oameni pentru că valoarea imobilelor în foarte multe zone a crescut și cu 10% pe de o parte, pe de altă parte, inclusiv bugetul nostru este în creștere pentru că vin mai mulți oameni aici și se deschid mai multe societăți comerciale. Mulțumesc.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vă mulțumesc. Dacă nu mai sunt alte întrebări, supun la vot proiectul cu numărul 14. Cu 19 voturi pentru și 7 abțineri, proiectul a fost adoptat. Punctul nr.15 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea contractelor de schimb încheiate în formă autentică, între Municipiului București în calitate de proprietar, Sectorul 4 al Municipiului București în calitate de administrator și investitor și proprietarii spațiilor afectate de modernizarea Complexului agroalimentar Piața Sudului, întrebări? Domnul Sava. ”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:„Am dori o clarificare. Grupul PNL dorește o clarificare, întrucât această piață... știți foarte bine susținem această investiție în continuare, sunt lucrurile care se vor clarifica și se clarifică prin acest proiect de pe ordinea de zi. Am dori să ni se spună și nouă în ce stadiu sunt lucrările de execuție, modernizare sediul Primăriei sector 4... (interveniii în sală fără microfon),..în completare, știm foarte bine că atunci când am votat mutarea în Grand Arena, s-a votat pe o anumită perioadă, unde dacă se depășește din vina constructorului, constructorul va plăti diferența de chirie până la data când ne vom muta în sediul modernizat al primăriei. Mulțumesc.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Domnule consilier, se construiește, asta vă pot spune. Nu sunt cel mai fericit în legătură cu....este cel mai crescut ritm, sunt bucuros că a venit infrastructura metalică a mansardei, nu știu dacă ați văzut lucrul acesta, cu excepția finisajelor, sunt finalizate toate lucrările de consolidare pe care le avem. Sunt făcute tencuielile, s-au apucat să monteze tâmplăria. Sunt convins că vom avea o depășire de 2-3 luni, cam așa estimez, a momentului 31 decembrie 2018.”

Dl consilier Sava loan Răzvan: „Puteți să ne spuneți dacă aceste depășiri sunt din cauza constructorului sau din cauza cărui fapt?”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Știu că aveți experiență, e o întrebare capcană pe care mi-o pune domnul consilier. Sunt mai multe cauze pe care le avem. Noi plătim, PNDL1 pe care este făcut, plătește fără nicio problemă. Sunt cauze obiective care țin inclusiv de vreme, cauze meteo, de exemplu, în luna iulie a plouat în permanență și lucrările la suprastructură nu s-au putut face corespunzător, sunt cauze care-1 pun pe constructor în situația... dacă asta e întrebarea directă, de a avea penalizări, inclusiv chiria, dacă asta e întrebarea. Dar prefer să discutăm la diverse și neprevăzute, că e o întrebare care nu are o legătură cu acest proiect, v-am răspuns din respect și putem avea o interpelare clară pe tema asta în ședința următoare.”

Dl consilier Sava loan Răzvan:„Este o întrebare pertinentă, întrucât firmele care au activitate comercială în spațiul de la Piața Sudului ele vor fi relocate, sau noi am votat ca pe perioada cât ei nu au activitate comercială să suplinim, să încercăm să nu simtă această problemă.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Dreptul de nefolosință.”

Dl consilier Sava loan Răzvan:„Așa, întrebarea pe care v-am pus-o este și din acest motiv, adică cei care vor elibera pe o anumită perioadă spațiul, acolo și nu beneficiază de uzufruct al terenului sau al sediului să aibă un orizont de timp când se vor întoarce.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Este corect și apreciez întrebarea. în primul rând aș dori să încep în modul următor, aș dori să mulțumesc tuturor colegilor, colegilor de la PP-USL, colegilor de la PMP, dumneavoastră grupului liberalilor, colegilor de la ALDE, colegilor de la UNPR și celor de la USR pentru că împreună Consiliul Local și împreună cu reprezentații dumneavoastră la nivelul Primăriei Municipiului București, pentru că fără colegii dumneavoastră, consilieri generali nu s-ar fi putut întâmpla niciodată acest proiect. Caietul de sarcini cu care am ieșit în SE AP are această prevedere, timpul de execuție este 12 luni cu tot cu faza de demolare parțială, timpul de penalități, în afară de cele prevăzute de lege, se adaugă costul de nefolosință pentru fiecare unitate, deci, nu avem unitate comercială. Deci, din punctul ăsta de vedere, nu avem niciun fel de stress. Societățile care au... Asocierea are o garanție, bineînțeles că așa se începe cu totul, din punctul ăsta de vedere. La data de 1 noiembrie încep efectiv lucrările. Am dat ordinul de începere, el e valabil cu data de 1 noiembrie. Au fost semnate dispozițiile acelea de eliberare a spațiilor astfel încât de la data de 1 noiembrie lucrarea pornește, timpul de finalizare este între 1 octombrie și 1 noiembrie 2019, acesta este momentul finalizării.”

DI consilier Ștefan Daniel Laurențiu:„Asta era și întrebarea mea, deja, mi-ați răspuns, domnul Primar. Să sperăm că la anul ne cumpărăm de Crăciun porcii de acolo, să nu mai fie pestă, mergem la Piața Sudului să facem aprovizionarea. Mulțumesc.”

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Constructorul, am discutat cu el, chiar ieri, mi-a spus că a adus...cu tristețe spun, din Vietnam, muncitori, 300 muncitori, ceea ce...(7/7/erve77p7 în sală fără mici-ofon)...da....inclusiv pe sortimente aleși, deci, nu muncitori necalificați, au luat pietrari, au luat instalatori, au o mulțime de specialități tehnice din punctul ăsta de vedere. Promisiunea pe care o am este aceea că vor reuși să respecte termenul. Noi, tehnic, am păstrat amprenta inițială a pieței tocmai pentru a nu apărea elemente neprevăzute, să nu apară o țeavă, să nu apară ceva că la lucrările de la drumuri suntem sufocați de chestiunile astea.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vă rog, domnule Andrușceac.”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Domnule Primar, am și eu o întrebare din partea grupului USR, având în vedere această modernizare, parte din ceea ce se va întâmpla acolo este și parcarea pe care am votat-o și despre care am vorbit...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Chiar două parcări. Discutăm despre parcarea de la Metrou, stația de metrou Piața Sudului, parcare care, mulțumim Lui Dumnezeu, este în construcție, luna aceasta va avea partea de fundare încheiată. Dar știți care este problema? Mi-aș dori din tot sufletul, gând iți-vă, cu toți banii de pe lumea asta, astăzi în România, v-o spun cu tristețe, nu avem forță de muncă. Este o problemă de o tristețe ieșită din comun. E o realitate, fie că îmi place, fie că nu-mi place, trebuie să gestionez nu numai eu o astfel de problemă. Nu sunt oameni să muncească. De aceea ritmul pe care mi l-aș dori, chiar dacă asigur infrastructura, deci, ceea ce s-a licitat, să plătim la două săptămâni oricărui agent economic, dar nu reușesc să presteze volumul corespunzător. E vorba de două parcări, cea mare P+2 și discutăm de cea de lângă magazin, pentru care nici până acum nu am făcut solicitarea de expropriere și am să fac un apel pentru cei 350 metri, o să fac apel, inclusiv la dumneavoastră, să susțineți. Sper ca în următoarea ședință de Consiliu General să intre pe ordinea de zi exproprierea pentru cei 350 metri, că mai avem puțin să ne rugăm în genunchi de Băneasa Investments Group, deci am făcut solicitarea 1, 2, 3, rugăminte, închiriat, ce vreți dumneavoastră.”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Parcă aveam și unparteneriat!”

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Și parteneriat și tot, dar au pus niște condiții foarte interesante, au vrut să plece cu tot cu parcare, adică, noi construim și ei dacă vor, mâine să spună să eliberăm locul, noi trebuie să-1 eliberăm și dacă nu putem să-1 eliberăm, parcarea rămâne la dânșii. Adică, au glumit probabil. De aceea, am trecut la acțiunea B „Dama cu camelii” și anume, exproprierea, că nu aveam alte alternative din punctul ăsta de vedere. Cu tristețe spun. Sper să ne ajute cât mai repede Primăria Municipiului București cu exproprierea, procedura nu este una foarte complicată pentru că terenul e gol, deci, nu are nimic construit pe el și să putem să facem parcarea.”

Dl consilier Andrușceac Antonio: „Ok, înțelegem că parteneriatul cu Băneasa Investments Group a picat

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „N-a picat, nu s-a materializat!”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Ok, nu s-a materializat. Așteptăm exproprierea și rugămintea ar fi ca lucrul ăsta să încercăm să-1 facem cât mai repede și să punem și noi, hai să nu spun că punem presiune pe...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Nu! Trebuie să punem presiune, da!”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Dar să facem tot ce-i posibil să urgentăm pentru că facem un lucru în care investim mult și care va fi greu de utilizat în condițiile în care vom avea niște spații moderne și oamenii vor descărca la nu știu ce distanță marfa. Adică, avem tichia de mărgăritar și ajungem la ea cu catârul. ”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Până într-un punct, colega, avem soluții alternative și pentru o situație de avarie de genul acesta . Noi încă sperăm, încă sperăm, chiar dacă au trecut doi ani de umilință,dacă vreți, și nu e singura entitate care a procedat în felul acesta și cu tristețe spun nu s-a întâmplat nimic.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Dacă nu mai sunt alte întrebări. Supun la vot proiectul 15. Cu 26 voturi pentru, proiectul a fost adoptat.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Mulțumesc și felicitări pentru noi toți, inclusiv Aparatului de specialitate al Primarului, pentru că a fost o muncă pentru acest proiect, incredibilă. Știind toate lucrurile astea nu m-aș mai apuca din nou să fac un astfel de proiect, atât de complicat din punct de vedere legislativ. Reglementarea situației terenurilor de acolo a fost una ieșită din comun. Ieșită din comun. Vă mulțumesc tuturor foarte, foarte mult pentru tot ceea ce ați făcut pentru acest proiect. Faptul că ați făcut posibilă, am făcut împreună posibilă schimbarea în bine, dacă vreți, a zonei centrale a Sectorului 4, locul cel mai tranzitat din tot sectorul. Vă mulțumesc încă o dată, foarte mult.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Punctul nr.16: Proiect de hotărâre privind înființarea și componența Comisiei de Soluționare a Contestațiilor la Repartizarea Locuințelor din fondul locativ de stat din Sectorul 4 al Municipiului București și aprobarea Regulamentului de funcționare a acesteia. ”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Se oferă cineva?" Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,,Aștept propuneri."

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:„Grupul PNL propune și susține pe domnul Adrian Nicolae.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Perfect. Grupul PSD îl propune pe domnul Marius Dinu.”

Dl consilier Negrită Vasile:„Grupul PP-USLîl propune pe domnul Schuster.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, înainte de a vota aș dori să vă cer permisiunea pentru vot deschis pe aceste 3 nume. Cu 25 voturi pentru și 1 abținere, votul va fi deschis. Vă rog să votați pentru acești 3 consilieri propuși: domnul Nicolae, domnul Marius Dinu și domnul Schuster. Vă rog. Cu 26 voturi pentru acești consilieri vor face parte din această comisie. Acum vă supun la vot proiectul în integralitatea sa. Cu 26 voturi pentru, acest proiect a fost adoptat. Punctul nr. 17: Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii de către

A

Direcția de Administrare a Unităților de învățământ Sector 4, a unui spațiu în suprafață de 3200 mp în Centrul Comercial Grand Arena Berceni, în vederea asigurării continuității activităților de învățământ pe durata lucrărilor de modernizare și consolidare a grădinițelor din sectorul 4 . Aveți întrebări? Domnul Moulin. ”

Dl consilier Moulin Guilhem-Christian:„Am citit contractul și acolo am văzut durata totală de închiriere cumulată de 72 luni adică 6 ani.....(intervenție în sală fără microfon)... Nu se

aude. Scuze.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Scuze. Și cu posibilitate de prelungire încă 3 ani. O să vă explic imediat de ce. Avem două argumente și o să fac și o glumă la sfârșit, dacă îmi dați voie. Principalul argument pe care-1 avem este legat de costul pe care-1 presupune amenajarea spațiului, e orientativ, este undeva până în 300.000 de Euro, 200.000-250.000 Euro, o să fie și el într-o procedură și acești bani nu-i putem amortiza în 2 ani sau 3 ani și ar fi o prostie să ne raportăm la un timp atât de scurt, aceasta pe de o parte. Pe de altă parte, știți foarte bine că pe toată această zonă a crescut exponențial numărul de cetățeni, astfel încât, chiar avem nevoie de mai multe, nu doar de una, că nu e niciuna acum, avem nevoie de mai multe spații pentru grădinițe. în acești 3200 metri încap cam 500 de copii. Se pot face două grădinițe cu un număr total de 500 copii. Acesta este al doilea argument creșterea populațională. Al treilea argument, o să întrebați de ce nu facem noi una, este corect și este rațional, dar ca să facem noi una trebuie să facem rost de teren, trebuie să facem procedurile necesare și lucrurile astea, fie că ne place, fie că nu ne place durează, timp în care un număr uriaș de oameni care se găsesc în acest areal au nevoie de locuri. De aceea am optat pentru acest interval rațional de 6 ani, cu posibilitatea de a prelungi în cazul în care nu am făcut noi adminsitrație locală sau nu am identificat locuri pentru a avea grădinițe. De aceea și prețul pe care-1 avem este unul mic, tocmai pentru că discutăm despre un spațiu neamenajat, înjur de 6 euro este chiria pe metrul pătrat, tocmai pentru că discutăm despre un spațiu neamenajat. De aceea, dacă tot îl amenajăm, dacă tot avem nevoie în acest moment că nu avem unde să mutăm, doar să închiriem un an, știți bine lucrul ăsta că provefiiți dintr-o țară în care se închiriază fără niciun fel de problemă și nimeni nu construiește, decât cine este profilat pe așa ceva. E un alt tip de abordare în Franța decât în România astăzi, dar la un moment dat se va schimba. Deci, repet argumentele sunt: populația care este în creștere în această zonă și care va fi cu certitudine în creștere, amortizarea investiției și nevoia acută pe care o avem și imediată pentru a muta copiii, astfel încât să putem la celelalte grădinițe să putem să obținem autorizația de securitate la incendiu, să putem să facem lucrările. Astea sunt argumentele raționale pe care le avem pentru această speță."

Dl consilier Moulin Guilhem Christian:,,Ok. Atunci o să încerc să rezumez...proiectul că nu mi se părea foarte clar cum a fost scris, avem atunci două grădinițe dacă nu mă înșel, din ce-am văzut în raport/'

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Pot să...Deci, sunt primele pe care noi avem...noi am primit bani de la Guvern pentru 19 grădinițe, pentru a le face autorizație de funcționare. Ceea ce nu s-a gândit nimeni... “

Dl consilier Moulin Guilhem Christian:,, Acele două... e vorba de......nu? “

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Nu! Discutăm de mai multe tipuri de lucrări: cele mai multe lucrări, nu se pot face în două luni, sau trei luni. E o realitate. Mai mult decât atât, nu e normal și nu e rațional să fim...și am trăit această experiență neplăcută în această vară, de a lucra sub presiune, sub presiunea timpului, că...mai avem trei zile, cinci zile, da? Riști să obții lucrări de proastă calitate și nu este ceea ce ne dorini. De exemplu, am început cu Grădinița 193 „Dumbrava Minunată", are o suprafață de 3000 metri pătrați și 500 de copii, da? Pe hârtie, în realitate or fi 300, da? Că nu vin toți odată, din acest motiv ne gândim să punem două, două entități aici. Dar, 500 de copii ne încap, astfel încât să creăm front de lucru, să se poată lucra la aceste grădinițe și să nu avem aceste... Am terminat grădinițele respective, copiii se întorc la vechile locații și aducem din alte locații, fie că sunt una, două, trei, câte sunt, până când epuizăm cele 19 clădiri. După ce s-a terminat această operațiune, tocmai ca să putem să utilizăm eficient banii, dacă tot sunt atât de mulți oameni în zona aceasta, dacă tot avem nevoie să construim grădinițe, este păcat să nu mai prelungim măcar două cicluri, două cicluri, înseamnă 3 ani, un copil care pleacă, se duce la grădiniță și stă, două cicluri, timp în care, indiferent cum se numește Consiliul Local sau cum se numește Primarul, să poată să dezvolte pentru oamenii care sunt aici, în această zonă și pentru cei care vor veni, să dezvolte grădinițe, respectiv școli, pentru că și pentru liceul, fostul Liceu „Miron Nicoiescu". probabil că destinația fmală va fi de școală generală, pentru că avem, de asemenea, o explozie din punct de vedere al populației pe această zonă de sud. Cam ăsta a fost calculul pe care l-am făcut și am încercat să împăcăm și eficiența banilor și nevoia pe care o avem pentru autorizațiile de securitate la incendiu și am creat o construcție de genul acesta. De aceea timpul este...are minim 6 ani și posibilitatea de a prelungi, tocmai pentru a avea acest tip de eficiență.14

Dl consilier Moulin Guilhem Christian:,, Ok, Am înțeles! Adică, aproape la fiecare 6 luni, sunt timpi diferiți...care...14

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „ Se poate întâmpla să nu fîe...la unele la 3, la altele la 6, la altele la 8 luni, depinde de timpii pe care îi avem pentru finalizare.44

Dl consilier Moulin Guilhem Christian:,, Sper ca, copii să nu vină din centrul orașului până aici!44

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Nu, noi ne raportăm...marea majoritate, din nefericire, pe centru, pe zona centrală, nu sunt foarte multe grădinițe, asta e o problemă. Mai mult, de exemplu, la Grădinița 224, cea de pe Gramont, lucrăm, când o terminăm, timpul de finalizare e undeva în mai, o să mutăm de pe Trestiana, copiii de pe Trestiana îi mutăm la 224 pe Gramont, facem exact aceeași filozofie, dar acolo avem vasele comunicante respective. Pe zona aceasta ne adresăm celor care sunt pe Obregia, Brâncoveanu, Giurgiului, Berceni, de asemenea, funcționează în momentul ăsta tot un astfel de recipient la Centrele de Incluziune Socială, fostele Centre de Incluziune Socială, un corp de clădire este special făcut pentru așa ceva, da? Am absorbit, tocmai ca să avem front de lucru în alte locații.14

Dl consilier Moulin Guilhem Christian:„Ok, am înțeles!44

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Da? Despre asta este vorba!44

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,.Vă rog domnule Laurențiu!“

DI consilier Ștefan Daniel Laurențiu:,, Bun! Am înțeles. Aici să vin și eu cu o clarificare, prețul este de 6 Euro pentru primii 6 ani, după aia următorii 3 urcă la 10, din ce am văzut că avem o perioadă de grație de 27 de luni, prețul este de 10 Euro, după aia, urcă.“

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Dacă optăm! Știți că...“

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu:„Ok, acum, din ce am înțeles și într-adevăr și cu Liceul Racoviță sau care...Miron Nicolescu, care se modernizează pe POR, sunt 25 de milioane într-adevăr și nici în Dacia, la ora actuală, nu sunt acoperite locurile pentru liceu. într-adevăr, ca destinație, se face școală generală pe presiunea imobiliară și dezvoltarea din zonă este ok. După aia să rămână o grădiniță iar de sine stătătoare aici, optimizând costurile si astea...mi se pare ok. S-a ținut cont, în schimb, că știți că avem nevoie de acreditările ARACIP care se dau pe 5 ani, parcă, după aia cu prelungire, adică trebuie să ținem cont de toate aceste aspecte, plus după aia, să vedem cum facem un flux pentru părinți că e o rampă dincolo, adică trebuie să gândim și toate detaliile respective, ca să zic așa.“

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Din fericire, îmi cer scuze, din fericire, înainte de a veni cu această propunere, am avut inclusiv cu Direcția de Sănătate Publică, cu Inspectoratul Școlar, cu Direcția de Sănătate Publică, am avut discuții pentru că n-avea sens să vin în fața dumneavoastră cu o chestiune care era moartă de la-nceput, da? Deci, toate lucrurile acestea, cu un efort susținut, sunt de realizat, deci, nu avem o problemă. Mai mult, spațiul, pentru cei care nu știu, este situat la fațada dinspre Turnu Măgurele, la toată zona care este luminată, are lumină, e o zonă extraordinară pentru ceea ce vrem să facem și, chiar e nevoie și știm cu toții că este nevoie și, fără să glumesc, i-am spus colegului dumneavoastră, domnului consilier Sava, i-am spus sursa de inspirație pentru ideea de a face grădinițe, inspirația a fost exact propunerea pe care chiar dumneavoastră ați facut-o cetățenilor, am citit un material publicitar, pe care dumneavoastră, nu mi-e rușine să spun, că toate lucrurile bune trebuie făcute, apropo de realizarea unei grădinițe pe Drumul Binelui, da? A fost o sursă foarte importantă de inspirație, pentru că, într-adevăr, am realizat și eu că pe zona asta nu-i nimic. Mai mult decât atât, ne trebuie și creșă pe această zonă. Locurile de joacă, sunt convins că, în construcția noului PUZ, fiecare investitor va avea obligația și, o să vedeți că pregătim o chestie foarte interesantă, care o să vă placă tuturor, legată de modul în care vedem acest tip de dezvoltare, sunt anumite locații care, din punctul meu de vedere urbanistic, nu pot să spun că sunt un eșec, dar nu se ridică la nivelul așteptărilor pe care noi le avem, sunt locații în care investitorii nu au făcut un spațiu verde, un loc de joacă, un teren de sport, da? Și ne-am dus să solicităm și nu ne-au dat. Să le facem noi, să cedeze municipalității terenul, da? Și e incredibil, nu ne-au dat. Dacă se poate să construiască și pe un milimetru pătrat, să construiască și pe ăla.“

DI consilier Ștefan Daniel Laurențiu:„Aș închide și eu cu o glumă, că tot avem și Primărie și ADP și grădiniță, cât costă Mall-ul ăsta, nu e cumva mai rentabil să-1 cumpărăm până la urmă?“

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Știți care merita cumpărat? Și nu glumesc! Merita cumpărat și City Mall! Deci, City Mall merita cumpărat la prețul pe care l-a avut atunci, costa 7 milioane de euro! Atât costa la momentul când a venit criza imobiliară. Din punctul meu de vedere, managerial, l-aș fi luat fără niciun fel de discuție. Acum, numai el, valorează mult mai mult. Și mall-ul ăsta pe măsură ce se investește aici, valorează mai mult, e simplu. Este simplu. Da, domnul este, proprietarul este francez, nu știu dacă îl știți domnul Moulin, domnul Michel, da? Și-așa am negociat greu cu dânsul, îmi venea să vă chem la comisie să discutăm, da? Dar, până la urmă a înțeles că e vorba de copii și a fost mai decent, a mai lăsat un pic. Da. Bine.“

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin-Constantin:„Dacă mai sunt alte întrebări pentru proiectul numărul 17? Supun la vot acest proiect, vă rog! Cu 21 de voturi pentru și 5 abțineri, proiectul a fost adoptat! Proiectul numărul 18: Proiect de hotarare pentru modificarea Anexei numărul 3 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 numărul 8/04.07.2016, privind constituirea comisiilor se specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4, modificată și completată.1

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„înainte de vot, aș propune liderilor de grup, trei minute, să avem un dialog, dacă sunteți de acord?'1

PAUZĂ.....................................................................................................................................

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Deci, să resetați sistemul, că avem cu un coleg mai puțin, s-a retras domnul consilier Sava. Cu ce aș vrea să încep...Mulțumesc că mi-ați tăiat microfonul, sunteți un drăguț, domnule Ionescu...Clepsidra se scurge domnule Ionescu, timpul se scurge domnule Ionescu. Habemus papam! în primul rând aș dori să vă spun că îmi doresc foarte mult, având în vedere noul PUZ al zonei de sud și numărul extrem de mare de solicitări pe care îl avem și faptul că este normal ca acest tip de activitate să fie sub ochiul atent al opoziției, am decis să cedăm colegilor din opoziție toate cele 3 posturi din Comisia de Urbanism. Propunerea pe care am discutat-o cu liderii de grup a fost următoarea...și aș vrea să...sunt și propunerile pe care le-au făcut colegii și anume: de la grupul PNL - domnul Niculae, de la grupul USR - domnul Matache, da? Și domnul Pânzaru. Ți-a plăcut, da? De aceea, solicitarea pe care o am către domnul președinte al ședinței, este aceea de a vota în bloc componența. Iar în concordanță, în locurile pe care le lasă libere la comisiile de bază colegii din această comisie, da? Deci, colegii din această comisie, tocmai pentru a-și încasa remunerația corespunzătoare, se redistribuie la celelalte comisii, da? Și domnul Dinu Marius, doamna Petcu Daniela, la Comisia numărul 3, intră și ei ca membri de bază, da? E doar administrare, deci, la Comisia numărul 3, Comisia pentru Administrarea Domeniului Public și Privat, Administrarea Piețelor, Organizarea Instituțiilor și Serviciilor Publice de Interes Local și Gospodărire Comunală...n-are voie. Atunci o lăsăm pe doamna Petcu Daniela, da? Și îl punem pe domnul Pungă în locul domnului Dinu, așa și pe domnul Dinu îl punem la comis ia...perfect, la Comisia 5, da? Ca și comisie de bază, da? Deci, în urma modificării structurii Comisiei de Urbanism, se modifică structura Comisiei 3 cu domnul Dinu...cu domnul Pungă Nicu la Comisia numărul 3 și cu doamna Petcu Daniela Gabriela și la Comisia numărul 5 apare ca și comisie de bază domnul Dinu Marius în locul domnului Nicu Pungă, da? Astea sunt și v-aș propune ca să nu pierdem foarte mult timp, să votăm în bloc toate aceste modificări pe care le-am adus structurii comisiei, urmând ca în prima ședință, comisiile nou formate să-și aleagă președintele și secretarul."

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„în primul rând, aș vrea să dau citire hotărârii, hotărâre pentru modificarea Anexei numărul 2 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 numărul 8/04.07.2016 privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4, modificată și completată. Acum aș dori să votăm exact anexa cum a spus-o și domnul Primar. Vă rog, vot! Cu 25 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat. Punctul nr.19 de pe ordinea de zi: Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Sectorului 4 din data de 20.09.2018. Vă rog să votați! Cu 24 de voturi pentru

și 1 abținere, procesul verbal a fost aprobat. Punctul nr. 20: Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Sectorului 4 din data de 28.09.2018. Vă rog, vot! Cu 24 de voturi pentru și 1 abținere, procesul verbal a fost aprobat. Vă mulțumesc pentru prezență! Declar ședința închisă!“

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


SECRETARUL SECTORULUI 4


Cosmin Constantin BĂRBĂLĂU

Diana Anca ARTENE


SERVICIUL TEHNIC CONSILIUL LOCAL

ȘEF SERVICIU,

Aneta POPA

Transcris.

Consilier Mihaela CHIRCU

Consilier Miliaela TĂTARI!

Consilier Mâdălina BRATU

23