Proces verbal din 06.11.2018

Procesul Verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Sectorului 4CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

PROCES VERBAL

AL ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 4 DIN DATA DE 06.11.2018

Convocarea acestei ședințe a fost făcută de Primarul Sectorului 4 prin Dispoziția nr.3099/02.11.2018.

Au fost prezenți 25 consilieri din 27 de consilieri în funcție.

Lucrările ședinței s-au desfășurat sub conducerea președintelui de ședință, domnul consilier Bărbălău Cosmin Constantin.

La ședință au participat membrii Consiliului Local Sector 4, conducerea Primăriei, reprezentanți ai executivului Sectorului 4.

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Bună ziua! Suntem 25 de consilieri prezenți din 27 în funcție. Aș dori să dau cuvântul domnului Viceprimar. ”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Bună ziua! Executivul dorește introducerea pe ordinea de zi, a următoarelor proiecte de hotărâre: la punctul numărul 1: Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2018.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Supun la vot introducerea acestui proiect pe ordinea de zi, la punctul numărul 1. Vă rog să votați! Cu 25 de voturi pentru, proiectul a fost introdus pe ordinea de zi.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„La punctul numărul 2: Proiect de hotărâre pentru modificarea si completarea H.C.L. Sector 4 nr. 9/2017 privind instituirea și încasarea taxei de salubrizare pentru toți utilizatorii serviciului, persoane fizice și juridice, de către Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 4, cu modificările și completările ulterioare.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Supun la vot introducerea acestui punct pe ordinea de zi, la punctul numărul 2. Cu 25 de voturi pentru, proiectul a fost introdus pe ordinea de zi.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„La punctul numărul 3: Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investiții de pe raza Sectorului 4 al Municipiului București.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Supun la vot introducerea acestui proiect pe ordinea de zi, la punctul numărul 3. Cu 25 de voturi pentru, proiectul a fost introdus pe ordinea de zi.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„La punctul numărul 4: Proiect de hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de transmitere în administrarea Consiliului Local Sector 4 a unor trotuare din sectorul 4.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Supun la vot introducerea acestui proiect pe ordinea de zi, la punctul numărul 4. Cu 25 de voturi pentru, proiectul a fost introdus pe ordinea de zi.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„La punctul numărul 5: Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr.176/02.07.2018 privind aprobarea finanțării de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile și a cofinanțării investiției de bază pentru obiectivele de investiții: supralărgire strada Turnu Măgurele (b-dul Constantin Brâncoveanu până la șoseaua Berceni) și supralărgire strada Luică (șos. Giurgiului până la b-dul Constantin Brâncoveanu)”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Supun la vot introducerea acestui proiect pe ordinea de zi, la punctul numărul 5. Cu 25 de voturi pentru, proiectul a fost introdus pe ordinea de zi.”

DI Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„La punctul numărul 10: Proiect de hotărâre pentru aprobarea completării, cu poziția nr. 38, a Anexei nr. 2 la H.C.L. S4 nr. 120/16.05.2018 privind aprobarea valorii chiriei lunare a titularilor de contract din blocurile Z.I.1 și Z.I.2, situate în Șos. Vitan Bârzești nr. 20, din cadrul programului de locuințe pentru tineri.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Supun la vot introducerea acestui proiect pe ordinea de zi, la punctul numărul 10. Cu 25 de voturi pentru, proiectul a fost introdus pe ordinea de zi. în continuare, voi da citire ordinii de zi, în integralitatea sa:

 • 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2018

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 2. Proiect de hotărâre pentru modificarea si completarea H.C.L. Sector 4 nr. 9/2017 privind instituirea și încasarea taxei de salubrizare pentru toți utilizatorii serviciului, persoane fizice și juridice, de către Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 4, cu modificările și completările ulterioare

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investiții de pe raza Sectorului 4 al Municipiului București

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 4. Proiect de hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de transmitere în administrarea Consiliului Local Sector 4 a unor trotuare din sectorul 4

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 5. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr.176/02.07.2018 privind aprobarea finanțării de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile și a cofinanțării investiției de bază pentru obiectivele de investiții: supralărgire strada Turnu Măgurele (b-dul Constantin Brâncoveanu până la șoseaua Berceni) și supralărgire strada Luică (șos. Giurgiului până la b-dul Constantin Brâncoveanu)

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea burselor școlare și a cuantumului acestora în anul școlar 2018-2019, pentru semestrul I

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 7. Proiect de hotărâre privind reactualizarea indicatorilor tehnico-economici - la faza Proiect Tehnic - pentru obiectivul de investiții "Modernizare și extindere a două corpuri de clădire la sediul Primăriei Sectorului 4 - București”

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 8. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL S4 nr. 178/02.07.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru cele 9 componente din cererea de finanțare "Creșterea Performantei Energetice pentru blocurile de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București -CPE 3”

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 9. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL S4 nr.183/02.07.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnic o-economici pentru cele 6 componente din cererea de finanțare "Creșterea Performanței Energetice pentru blocurile de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București -CPE 8”

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 10. Proiect de hotărâre pentru aprobarea completării, cu poziția nr. 38, a Anexei nr. 2 la H.C.L. S4 nr. 120/16.05.2018 privind aprobarea valorii chiriei lunare a titularilor de contract din blocurile Z.I.l și Z.I.2, situate în Șos. Vitan Bârzești nr. 20, din cadrul programului de locuințe pentru tineri

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea listelor de repartizare a locuințelor pentru tineri și pentru persoanele/familiile evacuate din locuințele retrocedate foștilor proprietari, destinate închirierii, construite prin programul A.N.L. în șoseaua Vitan Bârzești nr. 20, bloc Z.I.3

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 12. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Sectorului 4 din data de 17.10.2018.

Supun la vot ordinea de zi în integralitatea sa. Cu 25 de voturi pentru, ordinea de zi a fost aprobată. Vă rog, domnule Ștefanei.”

Dl consilier Marin Ștefănel Dan:„Mulțumesc, domnule președinte. înainte de a începe efectiv ședința de astăzi, aș dori să ținem un moment de reculegere în memoria victimelor de la Colectiv, eveniment care s-a întâmplat, așa cum știți, în urmă cu 3 ani de zile.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vă rog!”

Moment de reculegere.........................................................................................................

Dl consilier Marin Ștefănel Dan:„Da. Vă mulțumesc!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Și eu vă mulțumesc! Punctul numărul 1 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2018. Dacă sunt întrebări? Domnule Marin Ștefanei Dan, vă rog!”

Dl consilier Marin Ștefănel Dan:„Da. Am citit cu atenție proiectul de rectificare a bugetului, cel puțin, ultima variantă... Am văzut că sunt anumite sume care au fost tăiate, din păcate, pentru anumite lucrări, dar pe de altă parte, sume care au fost adăugate unor entități...și aici aș vrea să solicit intervenția directorului de la Centrul Cultural, să ne explice ce va face cu acei bani pe care îi solicită și pe care i-am regăsit în rectificarea bugetară.”

Dl Alexandrescu Alexandru Adrian - director - Centrul European Cultural și de Tineret pentru UNESCO „Nicolae Bălcescu”:„Bună ziua! Banii ceruți în rectificarea prezentă sunt pentru sărbătorirea Centenarului de 100 de ani, a României. Avem câteva piese de teatru pe care le-am pus în pagină, pe care trebuie să le bugetăm cu ajutorul Consiliului Local al Sectorului 4, să putem... să fim printre singurele Centre de Cultură din București, până în momentul de față, care avem o piesă proprie pentru Centenarul Marii Uniri.”

Dl consilier Marin Ștefanei Dan:„Deci, să înțeleg că finanțăm o piesă de teatru...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,,...11 au și pe Brad Pitt, în distribuție...”

Dl Alexandrescu Alexandru Adrian - director - Centrul European Cultural și de Tineret pentru UNESCO „Nicolae BăIcescu”:„Avem mult mai mulți actori...(intervenții în sală fâră microfon)... Da, este o piesă de teatru...producția Centrului, care...Având în vedere că avem o hârtie de la Ministerul Culturii, care ne-au dat nouă...și nu numai nouă, tuturor...că, Centenarul se va întinde pe doi ani de zile... de acum înainte...Poate fi jucată cu succes destul de mare...”

Dl consilier Marin Ștefanei Dan:„Am înțeles...Ca să intru în retorica unei persoane cunoscute în România, cel puțin în București...„Chero propuner no sun dinero ”, adică în traducere directă...Aș propune ca banii alocați în actuala rectificare pentru Centrul Cultural, să fie redirecționați către Direcția de Investiții, mai departe de acolo, sunt convins, că sunt multe lucrări care stagnează și banii respectivi, eu îi consider...cel puțin, mult mai necesari...îmi scuzați dezacordul gramatical, îi consider a fi necesari în investiții reale, în sectorul nostru. Mulțumesc!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vă rog, domnule Pungă...”

DI consilier Pungă Nicolae:„Nu cred că există investiții mai bune decât cultura. Toate neajunsurile care ne ajung din urmă sunt din lipsa acestui element care ne lipsește, din păcate, iar eu consider că este o.......dincolo de.......o datorie patriotică...pentru că totuși sărbătorim un număr de

ani de la înființarea României Mari. Ar trebui, nu să dăm... să dăm mai mulți bani către Centrele de Cultură ca să poată să facă... să aducă cetățenii Sectorului 4, la nivelul dorit. Mulțumesc!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Dacă mai sunt alte întrebări?Vă rog, domnule Primar.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Domnule consilier...Sunt convins că o să fie o piesă foarte frumoasă și o să vă placă și dumneavoastră. Vă mulțumesc anticipat.”

Dl consilier Marin Ștefanei Dan:„Domnule Primar, să știți că mie îmi plac...sau apreciez mai mult piesele pe care încercăm să le ridicăm la noi în sector...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Cred că este o lipsă de comunicare a dânșilor cu dumneavoastră...Nu au reușit să vă explice suficient de bine și cu suficient de multă aplecare, caracteristicile...și sunt convins că începând din această clipă, atenția dânșilor va fi mult mai bine îndreptată către comunicare.”

Dl consilier Marin Ștefanei Dan:„Probabil că este și o lipsă de comunicare, dar îmi mențin amendamentul...Chestiunea legată de cultură, dacă ar fi s-o luăm de la origini, teoretic ar trebui să ne reorientăm...și avem un proiect pe ordinea de zi astăzi legat de burse, dar vor fi alte discuții acolo. Ar trebui să plecăm de la învățământ. Deci, îmi păstrez amendamentul: <banii care ar trebui să fie alocați la Centrul Cultural, pleacă către Direcția de Investiții>”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Supun la vot amendamentul domnului Marin Ștefanei Dan. Și eu vă mulțumesc! Cu 7 voturi pentru, 5 abțineri și 13 voturi împotrivă, amendamentul a picat. Vă rog, dacă mai sunt alte discuții pe buget, dacă nu mai sunt, supun la vot proiectul numărul 1. Vă rog să votați. Cu 17 voturi pentru, 7 abțineri și 1 vot împotrivă, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 2 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre pentru modificarea si completarea H.C.L. Sector 4 nr. 9/2017 privind instituirea și încasarea taxei de salubrizare pentru toți utilizatorii serviciului, persoane fizice și juridice, de către Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 4, cu modificările și completările ulterioare. Domnule Primar. Vă rog!”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Tocmai din dorința de a răspunde nevoilor comunității, am venit cu această modificare, această completare, dacă doriți, a Hotărârii nr.9 din 2017...și anume: dorința de a scuti de impozit copiii cu vârstele între 0 și 7 ani. De asemenea, dacă tot discutăm despre salubrizare, în acest moment este pe biroul meu, la semnat, acordul-cadru pentru serviciile de salubrizare, procedura este practic finalizată, ceea ce înseamnă că într-un interval de maxim trei luni, noua societate de salubrizare care este Rosal Grup, își va începe activitatea în Sectorul 4. De asemenea, doresc să precizez că în această lună se împlinesc exact doi ani de când am început procedura de achiziție publică. Este un interval......mi s-a părut extrem de

lung, însă am ajuns și în acest punct. Este vorba despre un acord-cadru de prestări servicii pe patru ani de zile. Asta am vrut să vă spun, în asta constă procedura.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Dacă sunt alte întrebări pe acest proiect? Vă rog, domnule Sava.”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:„Bună ziua, dragi colegi, în primul rând...Domnule Primar, domnule Viceprimar, domnule președinte de ședință...aș vrea să vă pun o întrebare. Poate că această întrebare se poate transforma și într-un amendament, dacă s-a luat în calcul ca, copiii cu vârste cuprinse între 0 și 7 ani, taxa de salubrizare să se suspende de tot, nu doar pe anul 2019, ci să se suspende de tot și dacă s-a luat în calcul, am putea s-o transformăm într-un amendament în care să spunem că se suspendă...că nu vor plăti....că nu vor mai plăti copiii între 0 și 7 ani.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Este foarte important să ne calibrăm și...aici apreciez foarte mult modul în care și dumneavoastră priviți lucrurile, să ne calibrăm deciziile, funcție de prognoze. Ceea ce putem spune... este că luăm cursul anului 2019. Putem să facem această scutire. E dificil să spun, nu știm exact cum se vor întâmpla lucrurile în 2020 sau în 2025, care sunt parametrii pe care îi avem, nu știm cuantumurile, sunt destul de multe necunoscute, de aceea, exact ca și.....într-un alt punct sensibil, în ceea ce privește bursele

școlare, toate aceste lucruri se fac funcție de disponibilitățile bugetare pe care le avem la un anumit moment. Deci, ca și prognoză pe care o avem......de aceea am venit cu acest amendament în acest

moment.....avem o prognoză optimistă pentru bugetul anului 2019 și din acest motiv ne-am propus

să dăm această scutire. Vă mulțumesc!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Domnule Sava, vă păstrați amendamentul...?” ...(intervenții în sală fără microfon)...

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„El...să știți, că este...Solicitarea pe care o am în obiectiv în acest moment, este să încercăm ca în fiecare an, funcție de necesitățile pe care le avem...Ați văzut că au fost momente în care am avut, datorită situației financiare, o abordare, în alte momente, datorită situației financiare, avem altă abordare, deci, e foarte important să avem o doză de flexibilitate în deciziile pe care le luăm și de aceea, solicitarea pe care o am către dumneavoastră, este să luăm aceste tipuri de decizii...pentru că sunt decizii normale și juste, în fiecare an, funcție de disponibilitățile pe care le avem. Vă mulțumesc!

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vă rog, domnule Ștefan Laurențiu.”

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu: „înțelegând că, într-adevăr, poate nu avem o previziune bugetară mai lungă de anul 2019, aș veni cu un alt amendament. Nu știu cum a fost calibrat această vârstă 0-7 ani, eu aș propune <modificarea cu 0-14 ani>. Vă mulțumesc!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Acesta este amendamentul dumneavoastră? Supun la vot amendamentul. Cu 7 voturi pentru, 8 abțineri și 10 voturi împotrivă, amendamentul a picat. Vă rog, domnule Andrușceac.”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Domnule Primar, stimați colegi. USR susține toate măsurile care vin în întâmpinarea familiilor care au copii. Ne bucură inițiativa asta, dar ea este tăcută pe un HCL care se află...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Nu, nu este pe acela...”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Nu este pe HCL-ul care este în...”

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Nu este pe acela...este...”

DI consilier Andrușceac Antonio:,,...care este în faza de recurs?” (intervenții în sală fără microfon)...

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Nu...''...(intervenții în sală fără microfon)...

Dl consilier Andrușceac Antonio:„In cazul acesta, vă mulțumesc pentru clarificări, pentru că altfel mi se părea inutil să intervenim cu un amendament pe un HCL care se află în justiție. Mulțumesc!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Dacă nu mai sunt întrebări pe acest proiect, supun la vot. Cu 24 voturi pentru și 1 abținere, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 3: Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investiții de pe raza Sectorului 4 al Municipiului București. Dacă sunt discuții pe acest proiect? Vă rog, domnule Matache.”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor:„Bună ziua! Aș vrea să fac o întrebare: la amenajare piste de biciclete pentru agrement... este la punctul 91...Unde v-ați gândit să puneți aceste piste? Și aș face și un amendament, dacă se poate...Adică <în loc de piste de biciclete pentru agrement, să fie ca un transport alternativ, adică, să gândim pistele de biciclete ca pe un transport alternativ continuu>...și de lungă durată...pentru că la noi, în momentul de față, nu există deloc un plan în această direcție și ne-ar ajuta foarte mult."

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului Bucure ști: „Dacă îmi permiteți să fac o glumă...Numai Nicușor Dan, are un plan, să știți...Exact ca în...”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor:„Am fost la Dedeman, domnule Primar..."

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Bun. Ideea este următoarea: noi am votat studiul de fezabilitate pentru lucrurile acestea. In urma studiului de fezabilitate, ne-au ieșit niște indicatorii tehnici pentru acest proiect, efectiv. Este vorba despre o pistă de biciclete care interconectează Sectorul 4, cu parcurile din sector și cu infrastructura existentă în celelalte sectoare. O să vă punem la dispoziție harta. Avem un mix între piste de biciclete și trasee de biciclete, pentru că sunt anumite locuri în care putem să amenajăm în plus, dar putem folosi în infrastructura existentă ca și trasee de biciclete, interesează inclusiv zona Deltei Văcărești, inclusiv, Cheiul Dâmboviței, Vitan Bârzești, Șoseaua Olteniței, Calea Văcărești. Avem prevăzute și două pasarele pe Calea Văcărești, tocmai ca să interconectăm zona Deltei Văcărești cu Parcul Lumea Copiilor, Tineretului, respectiv, Orășelul Copiilor. Avem, de asemenea, Brâncoveanu, Șerban Vodă...practic, am generat un mix între piste și trasee de bicicletă, pentru tot ceea ce înseamnă Sectorul 4. Asta a fost...nu de alta... O inițiativă comună pe care, în primul rând, dumneavoastră, alături de colegii de la PNL și ceilalți, au convenit să dezvoltăm o asemenea rețea, în urma analizei efective a posibilităților geografice pe care o avem, ne-a rezultat acest traseu. Discutăm, repet, de un mix de biciclete și trasee de biciclete. De aceea, poate că se întâmplă extrem de multe modificări, inclusiv pe bulevarde la nivelul trotuarelor, pentru că și trotuarele pot fi folosite, cum sunt și în alte locuri, ca trasee de biciclete. Pistele de biciclete au un regim, traseele de biciclete au alt regim...în unele locuri le poți face și nu putem realiza interconectare doar cu piste de biciclete și am intervenit cu această soluție pe care ne-a dat-o proiectantul, a mix-ului între una și alta. Da? Deci; tocmai că discutăm despre conceptul de dezvoltare durabilă pe care l-ați enunțat aici, ăsta este și rostul dezvoltării, în premieră, în Sectorul 4, a unui astfel de concept și ca marea majoritate a proiectelor de investiții dezvoltate în Sectorul 4...și o să-mi permit pentru colegii care nu au văzut declarația mea în conferința de presă legată de deschiderea lucrărilor la Piața Sudului, e valabil și aici în egală măsură, Consiliul Local Sector 4, face, din punctul meu de vedere, o notă discordantă, din fericre pentru noi, în viața destul de agitată, din România...și trebuie să menționăm că pentru toate proiectele de investiții, deci, pentru toate proiectele de investiții, aici am avut unanimitate. Nu a existat un partid politic, nu a existat un om care să se opună vreunui astfel de proiect. Mai mult decât atât, după cum ați văzut, toate ideile bune pe care fiecare formațiune politică le-a prezentat, au fost preluate de executiv și transformate în lucruri concrete, inclusiv, pistele de biciclete reprezintă un asfel de proiect. Am să-mi aduc aminte de discuția constructivă legată de Școala Emil Racoviță, unde, până la urmă.... astăzi, discutăm de un After School, născut acolo, într-un loc în care oamenii aceia nu credeau că vor avea vreodată vreun After School și este rezultatul unor idei pe care colegii le-au avut.”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor:„Mi-a confirmat și directoarea de la școală că au început lucrările acolo.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Sunt aproape gata....Cred că este și funcțional astăzi...Mai avem și alte lucruri de făcut acolo la școală, și nu am pornit doar cu After School-ul...pentru că și el trebuie pus într-un mediu. Dar este și acesta rezultatul unor conlucrări între noi toți de aici... că, practic, suntem locuitori ai Sectorului 4 și chiar cu foarte bucurie spun că ne pasă tuturor ce se întâmplă aici. ”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor:„Să înțeleg că și la punctul 90, fluidizarea fluxurilor pietonale și velo, este legat de proiectul de care am vorbit mai devreme și are în vedere circuitul și...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Tocmai că sunt împărțite din punct de vedere structural și trasee de biciclete...Sunt măsuri diferite pe care le luăm, funcție de context, pentru piste sunt unele măsuri, pentru trasee de biciclete sunt alte măsuri, sunt măsuri pe care le iei ca să fluidizezi traficul pietonal, e un ansamblu de elemente tehnice pe care nu am cum să le stăpânesc perfect, că țin de specialitatea...”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor:„Să înțeleg că astea vor intra pe trotuare, majoritatea din ele...”

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Nu, nu majoritatea lor...Este un mix, v-am spus... și o să vă pun la dispoziție harta...Uite, chiar îmi pare rău că nu am fost inspirat s-o am. E o hartă, colegul dumneavoastră o are și o să vi-o pună la dispoziție. E o hartă cu traseul pentru tot ceea ce înseamnă Sectorul 4, numai că noi suntem niște oameni foarte corecți și spunem: da, domnule, în unele locuri putem să facem piste, în alte locuri putem să facem trasee, tocmai ca să nu interferăm cu Delta Văcărești, cu Ministerul Apelor...Am găsit traseele care ne ajută să le putem face noi.”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor:„La punctul 89, iarăși, este vorba de parcarea din Apărătorii Patriei, unde am văzut că au început lucrările astăzi. Ce vreau să vă întreb? îmi puteți pune acolo un panou informativ pentru oameni?”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Da. Toate parcările vor avea panouri informative.”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor:„Au început lucrările și nu există, de asta vă întreb, pentru că m-au întrebat și pe mine niște persoane care mă cunosc, că sunt consilier...și au venit la mine cu întrebarea: domnule, de ce nu se pune aici un panou informativ ca să știm și noi ce se face?... mai ales că emoția...știți, dezasamblării locului de joacă, a aparatelor de joacă pentru copii...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Este parcarea...spuneți acum pe unde...”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor: „Da. La Iriceanu cu...”

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Deci, acolo...”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor:„Cu Berceni...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Acolo este o soluție tehnică absolut splendidă, găsită de arhitecții noștri, este un mix între ceea ce înseamnă parcare și reportarea...știți că am votat la un moment dat o parcare cu terasă circulabilă...”

DI consilier Matache Cristinel Nicușor:„Da, știu! Și am fost de acord...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Locul respectiv va fi sus. De asemenea, nu numai rotonda aceea, ci și inclusiv către Iriceanu...intrare din Iriceanu și ieșire în Berceni, toată zona aceea va fi amenajată ca și parcare, cum și la Poștă, dacă ați văzut, se amenajează, tot pe Berceni, o parcare, de asemenea, cu automatizare și cu dublarea numărului de mașini pe zona respectivă. Chiar să...”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor:„Veți etaja și în față la Universitatea Spiru Haret...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Nu, pentru că în subsol avem niște elemente deosebite. Se găsesc niște casete de la RADET, mari, ieșite din comun, deci, nu se poate folosi zona aceea în acest mod.”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor: „Despre parcarea despre care am vorbit în Apărătorii Patriei ce v-aș ruga, v-aș recomanda și aș vrea să mă ajutați să protejăm acel mare copac ce este chiar acolo. Este un copac destul de mare, parcă ar fi Stejarul din Borzești.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„V-aș putea cânta :«Un copac cu flori»” ...

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor:„V-aș ruga foarte mult să-l protejăm dacă se poate cu un perimetru mult mai mare de pământ în jurul lui.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Fiți atent, uitați-vă așa : nu vă faceți nicio problemă. ”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor:„Eu nu îmi fac domnule... am văzut niște copaci foarte încorsetați în borduri.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „De ce spuneți asta? Uite, ne uităm în orice țară, uite, am poze și o să vi le trimit. Domnule, așa sunt pomii, avem impresia că îi strangulăm. Nu, pe cuvântul meu, nu, chiar nu! în jos, în pământ, sunt exact cât au coroana și se duc așa ...”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor: „Dar când le face centura, le taie din rădăcini, domnule.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Nu! Tu ce crezi că noi mergem cu centura să secționăm ? Nu ! Noi venim și punem de jur împrejur.”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor:„Dar am văzut personal când tăiau, mai ales acolo unde au pus acele blocuri mari de granit, dădeau în ele, în rădăcinile copacului, fără milă. Mi-a spus că așa e planul. Iar în spate, la Piața Berceni, din cauza gardului pe care trebuia să-1 facă acolo pentru locul de joacă nou, deci a betonat pur și simplu copacul, pentru că așa e în plan, așa era în linia planului, adică nu se putea ocoli un pic.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Există un concept în viață pe care trebuie să-l dezvoltați, se numește conceptul de pierderi programate. Se întâmplă în viață să nu avem un succes de 100% în ceea ce facem, se întâmplă să mai avem și pierderi. Ele întotdeauna vor fi compensate. Nu plecăm niciodată și nu avem în orice demers pe care-1 avem, tocmai pentru că sper să mă votați la alegerile viitoare, să fiu convingător...”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor:„Dacă veniți pe listele USR, da .”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Vă mulțumesc pentru invitație. ...(intervenție în sală fără microfon)...Bine că nu e Moulin aici, că mă excludeau! ...(intervenții în sală fără microfon).. .Vă mulțumesc. Ideea este următoarea: există un concept de pierderi, se întâmplă și avem de altfel niște probleme cu un grup de cetățeni dintr-o altă zonă unde avem un șir de 5 boscheți pe care trebuie să-i reducem la absurd, oamenii înțeleg mai greu lucrurile astea. Plantăm, de asemenea, mii de pomi. Și plantăm! Asta e incredibil! Da? Chiar plantăm!”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor:„Chiar este incredibil, domnule!

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Da, da, da !O să vă invit prima dată când aveți timp să mergem la Milano, să-mi arătați primul pom pe care-1 vedeți în Milano.”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor:„Când o să ajungă Sectorul 4 ca Milano...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Doamne ajută, să vă audă Dumnezeu! Noi ne dorim, nu e problemă ! Un Dom o să construiesc, deși...”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor:„Bun, ce vă recomand ar fi să le spuneți celor care fac lucrările să fie puțin mai atenți, să acorde atenție acestor copaci că este păcat, sunt maturi, sunt frumoși, practic frumusețea Sectorului 4 stă și în acești copaci”.

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Sunt și frumoși și voioși.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vă mulțumim, domnul Matache. Domnul Sava, vă rog.”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan: „Domnul Primar, semnalul pe care l-a tras colegul nostru, domnul Matache este un semnal foarte serios, știți foarte bine că săptămâna trecută chiar un pom ale cărui rădăcini au căzut pe o mașină, era cât pe-aci să producă și o victimă.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „A făcut, a murit. Dumnezeu să-1 odihnească.”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:„Dumnezeu să-1 odihnească. De asta...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Pomul era în Sectorul 5 și a căzut în Sectorul 4, dar nu asta e problema. ”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:„Ce spunea colegul nostru că se fac toaletări fără niciun fel de plan, că se taie rădăcinile de la copaci fără să se țină cont că acei copaci la un moment dat vor deveni pericol social, trebuie tratat cu maximum de seriozitate.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Cu certitudine și ați văzut lucrul acesta. Pomul acela, să vă dau câteva detalii despre el, e irelevant că era Sectorul 5 și a căzut în Sectorul 4, dar vreau să spun că era un pom verde, asta era cea mai mare problemă pe care... era un pom verde. Nimeni niciodată nu a ar fi putut previziona un astfel de incident.”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan: „Dacă i se taie rădăcinile să știți că ar trebui să ne gândim că orice pom are nevoie de rădăcini.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Și orice om are rădăcini să știți

DI consilier Sava Ioan Răzvan:„Ar trebui să fim foarte atenți, mai ales cei care lucrează la amenajarea șoselelor și a trotuarelor să fie foarte atenți în momentul când sunt nevoiți să taie...mai bine îl scot de tot decât să producă vreun eveniment nedorit. Asta o dată și am văzut că sunt 107 puncte în acest proiect de hotărâre ca obiective de investiții. N-ar fi fost mai bine, întrucât avem foarte multe discuții cu cetățenii din Sectorul 4 și ne întreabă cum vor arăta bulevardele, ce se va întâmpla cu trotuarele, cum vor arăta într-un final, n-avem ce răspuns să le dăm. Dumneavoastră, văd că sunteți foarte bine informat, poate doar dumnevoastră, dar noi ceilalți...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Mă certați, domnule Sava?”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:„Nu vă cert, vă spun că avem nevoie să vedem și noi planurile, să vedem și noi cum vor arăta aceste investiții la finalul lor.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,,Vorbind foarte serios, în acest moment o să vă spun așa: ați văzut că la nivelul fiecărui bulevard am introdus un concept și lucrurile încep să semene între ele, fiecare are o noimă. Același tip de concept pe care l-am folosit pe bulevardele reabilitate până în acest moment, același concept îl vom folosi și în celelalte pentru că ne interesează să avem o viziune unitară din punctul acesta de vedere de aceea și de-a lungul timpului m-am preocupat să prezint modulele, că practic în multe situații sunt elemente repetitive vizavi de ceea ce înseamnă, de exemplu, trama stradală iar pentru ceea ce însemană zonele adiacente au existat și există sufiecient de multe locații pe care le amenjăm pe zone de relaxare. De asemenea, pentru că tot suntem la acest capitol vreau să dau tuturor o veste extraordinară, statuia cu mâna ruptă și-a revenit este în formă maximă în acest moment, la vară, la primăvară o să o poziționăm în imediata proximitate a zonei din care a fost temporar relocată. De aceea, stimate coleg consilier, cu certitudine arhitecții noștri, peisagiștii noștri vor avea cele mai frumoase rezulatate sunt convins de asta, și până în acest moment, chiar dacă sunt subiectiv mie îmi place foarte mult cum a ieșit și sunt convins că este un upgrade puternic în Sectorul 4, legat de modul în care el s-a prezentat din punct de vedere al tramei stradale, până în acest moment. Vă mulțumesc.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vă mulțumesc. Domnul Turmac. ”

Dl consilier Turmac George Adrian:„Domnule Primar, având în vedere că ați intrat într-un subiect care mi-e drag mie, adică pistele de biciclete, am să vă pun și o întrebare...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Pedalăm împreună astăzi, domnul Turmac.”

Dl consilier Turmac George Adrian:„Cum să nu, abia așteptăm. Vreau să știu dacă aceste piste de biciclete și trasee pe trotuar o să respecte normele și mai ales normativul 51, parcă de la Ministerul de Dezvoltare.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Dacă e normativul 51, sigur să știți, de normativul 51, știm toți.”

Dl consilier Turmac George Adrian:„Așa și vreau să știu dacă-1 luați în considerare având în vedere că faceți aceste investiții pe multe bulevarde din sector, dacă luați în considerare amenajarea de insule de protecție pentru bicicliști, sunt acele alveole care se pun cumva...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„O să vă pun la dispoziție pe stick SF-ul.”

DI consilier Turmac George Adrian:„Ar fî bine să le vedem și noi că poate găsim soluții pentru cetățeni.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„O să vă pun la dispoziție un stick cu studiul de fezabilitate al acestui proiect. Sunteți de acord? Și pentru partea de proiectare cu certitudine că va urma proiectare cu execuție ...”

Dl consilier Turmac George Adrian:„Măcar liderilor de grup dacă nu se poate la fiecare consilier.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Nu, nu, nu, tuturor. Cine își dorește un stick nu e problemă.”

Dl consilier Turmac George Adrian:„Nu, dar ca să știm și noi ce...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„în zona rurală a Sectorului 4 am găsit un stick și...(intervenții în sală fără microfon)...l-am dat reprezentantului potrivit...(intervenții în sală fără microfon)...

Dl consilier Turmac George Adrian:„Bun. Rugămintea este să țineți cont și de aceste aspecte pentru că la nivel european se utilizează acele insule de protecție pentru bicicliști. Sunt foarte bune și pentru mașini pentru că pot să-i evite mai ușor pe bicicliști.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,Am văzut chiar și la Nikki beach, dacă vă spune ceva ...(intervenții în sală fără microfon)...în Mallorca de exemplu. ”

Dl consilier Andrușceac Antonio: „Domnule Primar, eu ca inițiator al unor parteneriate cu oraganizațiile care sprijină transportul alternativ, salut aceste...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Domnule consilier, îmi permiteți să fac o glumă? Mă simt foarte bine astăzi, sunteți adevăratul veloprieten al nostru, să știți ”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Mulțumesc. Acuma însă mă preocupă să știu de unde luăm bani pentru toate proiecte astea așa cum am mai făcut și în cazul stațiilor de încărcare electrică pentru mașinile electrice, eu propun să aducem în parteneriat cât mai multe firme care să ajute. Ele pot colecta date de pe aceste trasee. Sunt firme mari interesate să facă parteneriate cu Primăria Sectorului 4 și să vină cu bani pentru aceste investiții.”

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Domnule Andrușceac, noi îi așteptăm, noi îi așteptăm cu dragă inimă, până acum nu a venit nimeni să ne dea niciunleu.”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„A venit ENEL-ul cu care am făcut parteneriat și ne face ...”

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Bine a venit... că își fac și ei reclamă. Sunt singurii care au venit.”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„O să-și facă reclamă și cei cu pasarelele și cu...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Abia aștept să-și facă reclamă. Oricum să știți că în fiecare seară ascult melodia aia «Vreau să-mi cadă bani din cer» pentru că sunt singurele modalități, de multe ori ne gândim de unde să mai facem rost de bani, să facem tot ceea ce ne-am propus. Este într-adevăr o provocare și ați văzut și dumneavoastră că și anul acesta, împreună, am depus niște eforturi ieșite din comun să găsim modalități diverse de finanțare. Apropo, vreau să vă spun că am semnat contractele cu Ministerul Dezvoltării, avem finanțare pentru reabilitare termică certă și exigibilă de 30 milioane de euro, apropo, de continuarea programului și prin toate mijloacele posibile, ne străduim să dezvoltăm, să aplicăm studiile noastre. Să sperăm că urmează și Programul PNDL 3, de aceea ne pregătim, de aceea avem atât de multe puncte de dezvoltare, pentru că singura șansă pe care o avem este aceea de a obține finanțări din afara bugetului local, în mod evident. Pentru a putea fi pregătiți pentru orice tip de program disponibil, trebuie să avem studiu de fezabilitate pregătite, indicatorii pregătiți ca și mâine să putem să aplicăm. Și eu vă mulțumesc inclusiv dumneavoastră personal pentru eforturile pe care le-ați făcut să identificăm soluții și încărcătoarele electrice chiar reprezintă un pas foarte important pentru noi. Și aș vrea ca în măsura în care puteți fiecare dintre dumneavoastră să încercați să identificați surse alternative de finanțare pentru bugetul local. ”

Dl consilier Andrușceac Antonio:,, Mulțumesc. Aceasta era rugămintea să fim deschiși la orice fel de parteneriat. Banii nu cad din cer, dar banii pot fi aduși și prin asemenea parteneriate . Oamenii ăștia fac business. Cine crede că ei dau acești bani și nu au niciun fel de returnare acestei investiții, se înșeală, dar modul în care gândesc marile companii în zona de Smart City diferă de felul în care am fost noi obișnuiți să gândim. Ei au interesul pe de o parte de a fi vizibili și de a-și face, cum ați spus dumneavoastră, reclamă, pe de altă parte ei colectează date privitoare la calitatea aerului, la transport, la toate astea, pe care apoi le introduc în niște aplicații pe care le folosesc acele companii și probabil le vând. Vă mulțumesc frumos.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Și eu vă mulțumesc. Dacă nu mai sunt întrebări supun la vot proiectul numărul 3. Cu 20 de voturi pentru și 5 abțineri proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 4: Proiect de hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de transmitere în administrarea Consiliului Local Sector 4 a unor trotuare din sectorul 4. întrebări? Supun la vot acest proiect. Cu 25 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 5: Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 176/02.07.2018 privind aprobarea finanțării de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile și a co fin an țării investiției de bază pentru obiectivele de investiții: supralărgire strada Turnu Măgurele (b-dul Constantin Brâncoveanu până la șoseaua Berceni) și supralărgire strada Luică (șos. Giurgiului până la b-dul Constantin Brâncoveanu). întrebări ? Vă rog , domnul Laurențiu.

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu:„Bună ziua. Am și eu o întrebare. Totuși din proiectul inițial de supralărgire la Turnu Măgurele și Luică cu cofinanțarea PNDL, știu că noi aveam o contribuție de 3.300.000 pentru un segment și 2.000.000 și ceva pentru celălalt segment, în total să spunem 6.000.000. Acum văd că am ajuns la o cofinanțare, de un efort bugetar al sectorului 4 de 13 plus 11 undeva la 24.000.000, cam de patru ori mai mult decât a fost prevăzut inițial. Dacă ni se pot da și nouă niște lămuriri apropo de saltul acesta . Vă mulțumesc.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Domnul consilier, vreau să vă spun așa: suntem de facto pe cont propriu. Am plătit tot. E domnul Turmac aici, inclusiv RATB-ul îl plătim, STB-ul mă scuzați este o societate. Deci, am plătit așa: RATB, ELCEN, LUXTEN, ENEL. Și să vă dau o veste bună, las gluma la o parte, avem o veste extraordinară, fără să facem exproprieri și reușind să aplicăm niște tehnici de negociere extrem de inspirate, am reușit ca banda a treia de pe Luică, știți că Luică în capăt în intersecție cu Giurgiului, are trei benzi acum, pentru că pe a patra se găsește o bucată dintr-o casă și un gard de beton. Am reușit să fim extrem de versatili și am achiziționat și demolat deja o bucată din casa respectivă împreună cu gard cu tot, de aceea întreaga investiție se mărește cu încă 300 sau 400 de metri undeva de la Luică până în Giurgiului... (intervenții în sală fără microfon). „700 cât or fi! Este o diferență în plus vizavi de ceea ce înseamnă Luică. Da? De aceea, vedeți actualizați acești indicatori. Conceptul de la care am plecat inițial a fost următorul, mi-aș fi dorit, a fost doar un vis, nu s-a îndeplinit, ca toate aceste cheltuieli pe care într-o țară normală n-ar trebui să le suporte municipalitatea unui sector acolo unde există, să fie plătite de deținătorul utilității respective și anume: ENEL-ul să-și plătească pentru că e o problemă normală, e un concesionar al unei rețele și ar fi trebuit să-și plătească singur lucrurile acestea, LUXTEN trebuia să le plătească singur, ELCEN-ul trebuia să le plătească singur, exproprierile erau într-o altă situație, de aceea costurile și vă dați seama ce important a fost să compensăm, după cum vedeți și dumneavoastră tot au mai apărut un supliment de la Primăria Municipiului București, PNDL a venit în întâmpinarea noastră. A trebuit să găsim variante alternative de finanțare acestor costuri suplimentare pe care le avem în principal pentru ceea ce înseamnă utilități. Singurii care nu ne-au luat bani au fost cei de la Net City, atât. Da? E adevărat că din greșeală și noi le-am rupt, n-am vrut, le-am rupt acolo unde nu au venit la timp, canalele acelea specifice, altora le-am lăsat cablurile pe jos. Domnul Matache, ați văzut în Apărători, e incredibil că au dispărut mizeriile alea de stâlpi, mai sunt doi, doar.”

DI consilier Matache Cristinel Nicușor:„Mai este unul am văzut. Acuma se lucrează lângă el, ăla dinspre metrou. ”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Ați văzut și dumneavoastră, o nenorocire din punctul ăsta de vedere acolo, zici că era o zonă abandonată și calamitată, dar toate cablurile le găsești și acuma pe jos, ați văzut? Pentru că nu au venit, zici că vorbim singuri și că suntem autiști, nu au venit sub nicio formă deținătorii de utilități să le ridice de acolo.”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor: „Poate îi obligăm și pe la blocuri mai ales cele stradale să și le pună în niște nișe frumos așa să nu mai stea atârnate. ”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Problema este una extrem de delicată pentru că după cum vedeți numai în forță , o să fiți surprins, sunt deținătorii unor rețele unele de la Vodafone, alții erau de la Telecom, alții erau de la cine știe ce rețea. Deci, de asta de facto ne-au crescut exponențial costurile, exponențial. Și, într-adevăr, am ajuns de la un nivel pe care l-am prognozat doar în ceea ce privește efectiv lărgirea, costurile efective ale lărgirii, vedeți că ajunge să fie un sfert din costurile celorlalte lucruri. Că lărgirea de facto este relativ ușor de făcut, dar problema cea mai mare pe care o ai este legată de utilități. Este un blestem, mai ales că ei nu sunt obișnuiți să lucreze normal. Și așa avem un ritm extraordinar față de blocajul în care ne-au pus de multe ori.

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Dacă nu mai sunt întrebări pe acest proiect, supun la vot proiectul numărul 5. Cu 20 de voturi pentru și 5 abțineri, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 6: Proiect de hotărâre privind aprobarea burselor școlare și a cuantumului acestora în anul școlar 2018-2019, pentru semestrul I. Aș vrea să dau cuvântul domnului Viceprimar. ”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimar al sectorului 4 al Municipiului București:„O să formulez un amendament. Am primit o solicitare din partea Școlii Gimanziale Șerban Vodă, unde au fost uitate două burse, așa că urmare a solicitării numărului 4304 din 01.11.2018 <se suplimentează cu un număr de două burse de ajutor social de orfan, având valoarea de 1000 lei> ”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Supun la vot amendamentul domnului Viceprimar. Cu 25 de voturi pentru, amendamentul a fost adoptat. Vă rog, domnule Ștefanei.”

Dl consilier Marin Ștefanei Dan:„Mulțumesc, domnule președinte. La cuantumul burselor sociale vreau să aduc un amendament. Din câte mi-aduc aminte, e vorba de 2424 de burse sociale, la aceste...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Jumătate din ele. ”

Dl consilier Marin Ștefănel Dan:„La aceste burse sociale în cuantum propus de 100 lei vreau să mai adaug o sumă care ar părea mică într-o oarecare măsură deci un total de 120 lei, 20 lei pentru fiecare bursă, măcar fiecare copil își poate acoperi într-o mică măsură, o parte a transportului deja subvenționat. Ideea e în felul următor, din calculele mele cele 5 luni de zile ar însemna un efort bugetar de aproximativ 50.000 de euro, cam cât costă piesa de teatru la Centrul Cultural. Nu cred că este un efort mare din partea Primăriei și m-aș orienta ca în viitor să încercăm să alocăm mai mulți bani pentru aceste burse sociale. De altfel, copiii respectivi proveniți din niște familii defavorizate. Mulțumesc. ”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„O să aveți o surpriză legată de un anumit lucru și este dacă vreți o nedreptate sistemică, evident că ajutăm copiii, dar să știți că marea majoritate a celor care încasează bursele sociale, nu sunt locuitori ai Sectorului 4. E un lucru foarte important pe care vreau să-1 știți. Marea majoritate nu sunt locuitori ai Sectorului 4.”

Dl consilier Marin Ștefănel Dan:„Da, am înțeles. înseamnă că doar învață în Sectorul 4, dar noi cum suntem niște oameni de bine și ne gândim la toți copiii din București, eu cred că am putea face acest mic efort.”., .(intervenții în sală fără microfon)...

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Domnule Daniel Ștefan, vreți să vă înscrieți în PSD? Doamne ferește! E incredibil! Avem nevoie de oameni de valoare...(intervenții în sală fără microfon)...Va mulțumim și vă apreciem calitățile. ...(intervenții în sală fără microfon). ..Unde v-ați născut? ...(intervenții în sală fără microfon)... Aaa, e bine ...Bun ! Mi-e și greu să spun, stimate domn consilier Ștefanei, că e mult mai simplu așa, ideea este următoarea: întotdeauna... și o să te rog mult de tot, cântărește extrem de mult solicitarea pe care o am față de tine, întotdeauna trebuie să judecăm asociat și cu posibilitățile pe care le avem astăzi, de aceea solicitarea pe care o am este următoarea: ce pot să spun este că din anul școlar următor, cu certitudine vom face niște modificări în ceea ce privește bursele școlare, astăzi asta putem. Am preferat să dăm scutire pe taxă de salubrizare, judecând pe anul 2019 pentru o anumită categorie de copii. Te rog din suflet să ții cont de acest lucru, că niciodată nu ne-am plâns, dar suntem extrem de în dungă în ceea ce privește statusul actual al bugetului. Și ți-aș propune să avem această discuție până în ședința ordinară de data viitoare și putem să amendăm fără nicio problemă această hotărâre dacă identificăm undeva fonduri.”

DI consilier Marin Ștefănel Dan:„Păi, fondurile le-am identificat așa la o primă vedere, v-am zis, decât o piesă de teatru care se va adresa probabil celor care o joacă, mai bine ne adresăm la 2500 de copii.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Ar trebui să identificăm soluții și pentru ...o să zică colegii noștri că ne certăm, chiar nu e cazul...O să găsim soluții și pentru una și pentru alta, sunt convins... (intervenții în sală fără microfon). ..Fie, anul ăsta, fie, în cursul anului următor.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Vă rog, domnule Andrușceac.”

DI consilier Andrușceac Antonio:„Domnule Primar, cred că o să-l fac bucuros pe colegul meu, domnul consilier de la PMP. Eu am identificat sursa prin care doresc să susțin următorul amendament: în urma discuțiilor pe care le-am avut în consiliile de administrație, atât directorii școlilor cât și părinții ne-au rugat să găsim soluții prin care să mărim numărul de burse de merit și să acordăm burse de merit de la nota 9,50, propun eu, iar sursa identificată este suma alocată și aprobată de noi în Consiliul Local pentru realizarea Parcului România 100, investiție care nu se va mai realiza în acest an.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Nu mai e demult, România 100 e în străzi! Ideea este următoarea:....haideți să vă spun așa: vreau să judecăm lucrurile cu extrem de multă maturitate. Este adevărat și eu îmi doresc, poate că sunt primul care-mi doresc în calitatea pe care o am... și aceea de medic și aceea de asistent universitar, sunt primul care mi-aș dori extrem de mult să putem să le oferim copiilor burse mai mari, dar există în viață un criteriu de analiză foarte important, există urgențe și există priorități. Ați văzut că împreună în acest mandat am făcut niște lucruri istorice pentru școli. Discutăm de reabilitarea unui număr de 60 de clădiri din cele 74 pe care le avem și este o dovadă vie a preocupării și aplecării pe care o avem cu toții pentru rezolvarea unor probleme ce țin de siguranță. Cred că în momentul în care reușim să punem la punct aceste clădiri, în momentul în care reușim să punem la punct infrastructura școlară, de abia atunci putem să discutăm și de posibilitatea de a mări aceste burse. Vă dau un exemplu care m-a afectat emoțional extrem de mult în această vară, am avut la un moment dat o discuție cu domnul Călina care a venit la mine cu un set de fotografii, mi s-a făcut rău când am văzut cum putea să arate o unitate de învățământ. Nu știu cum, nu știu în ce modalitate am mai luat din stânga, am mai luat din dreapta ca să putem să demarăm intrarea în normalitate. E o realitate pe care trebuie să o vedem cu toții, noi am plecat dintr-un punct dificil cu multe unități extrem de învechite din punct de vedere al infrastructurii pe care din aproape în aproape încercăm să și reușim, că nu sunt doar vorbe, la un nivel în concordanță cu anul 2018-2019. încercăm să creștem și reușim să creștem siguranța și ați văzut că am soluționat problema pazei pe care am avut-o anul trecut, am reușit să ne încadrăm în costuri și avem o structură modernă, flexibilă, unică în România, am alocat peste 15 milioane de euro și vor urma inclusiv bani europeni, investiți în infrastructura de dezvoltare a rețelei școlare, discutăm de deschiderea unor grădinițe noi, inclusiv aici, în acestă locație și știți foarte bine. Eu cred că este mult mai important să asigurăm sute de familii, deschiderea unor grădinițe noi și să menținem pe acest curs în acest moment nivelul burselor. Suntem un sector cu un decalaj de dezvoltare mare față de celelalte sectoare ale Municipiului București și prin toate eforturile investiționale pe care le facem încercăm să compensăm acest decalaj. De aceea, în acest moment al dezvoltării noastre, eu vă solicit să ne concentrăm pe aceste nivele ale răsplătirii performanței și să ne axăm, în primul rând, pe realizarea unor condiții de învățământ decente. Cred că asta e prioritatea zero, prioritatea zero este să avem toate școlile cu autorizații de securitate la incendiu, să avem la toate școlile, care au nevoie, after school-uri și știți bine că suntem pe cale să atingem acest obiectiv. în cursul anului viitor vom avea... toate școlile care au nevoie și ne solicită vor avea after school. Asta este, dacă vreți, din punct de vedere al abordării pe care împreună am avut-o, ordinea. Există urgențe și există priorități. Bursele copiilor reprezintă o prioritate, însă urgent este să punem la punct infrastuctura care este extrem de deficitară. Mai mult decât atât, reprezint un partid de stânga. M-ar bucura enorm să identific disponibilitatea materială necesară pentru a reuși să majorez acest cuantum al burselor.”

Dl consilier Marin Ștefanei Dan:,, Am și eu o replică scurtă, să știți, apropo de urgențe și priorități. Dacă la amendamentul pe care l-am propus colegilor la rectificarea bugetară aceea de a trece de la o piesă de teatru la o urgență a sectorului, în speță banii respectivi să fie direcționări către lista de investiții, deci aici deja începem să gândim la fel din punctul ăsta de vedere...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Și nu numai...”

DI consilier Marin Ștefanei Dan:,, ... nu văd de ce Dumnezeu nu s-a votat acel amendament! Adică dacă considerăm acea piesă de teatru care, repet, ea probabil că se va juca nu știu cum... unii dintre spectatori vor fi exact actorii care o vor pune în practică, în scenă, atunci de ce nu am făcut lucrul ăsta?! E o întrebare retorică, aș prefera să...dacă ar fi să mergem pe tema urgențelor aș putea să îmi retrag amendamentul cu bursele sociale...”

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Tocmai despre asta este vorba! Da! Dar și acest moment aniversar...”

Dl consilier Marin Ștefănel Dan:,, Da!”

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Sunt convins că, virgulă, colegii noștri de la Centrul Cultural sunt extrem de mult implicați emoțional în acest proiect, au dedicat foarte mult timp și foarte multă energie în vederea dezvoltării acestui proiect cultural de mare anvergură...”

Dl consilier Marin Ștefanei Dan:,, Știți că lucrăm în acest consiliu de trei ani de zile, mă rog, aproape trei ani de zile și ne cunoaștem destul de bine....

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Ce repede trece timpul, domnule consilier....

Dl consilier Marin Ștefănel Dan:„Da... Nu... Mai e o chestiune pe care vreau să o spun, referitoare la amendamentul de creștere de la 100 la 120, trebuie să luăm în calcul și un lucru esențial, inflația, nu vreau să intru în alte detalii, de unde a apărut această inflație, dar păstrând același cuantum de doi ani de zile, tot 100 de lei credeți-mă că, la un moment dat, trebuie să și indexăm cât de cât, un pic.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Eu vă spun următorul lucru, în ceea ce mă privește și o să le dau o veste probabil că nu tocmai plăcută colegilor mei, eu am decis ca....și o să vă supun votului lucru acesta ca, virgulă, cuantumul indemnizației mele pentru anul următor să scadă cu 10%”

Dl consilier Marin Ștefănel Dan:„Să nu propunem și noi alte procente...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, ....și a tuturor angajaților Aparatului de specialitate, în mod evident, pentru că el este elementul de referință.”

Dl consilier Marin Ștefănel Dan:,, Da. E o veste bună.”

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,,Da, pentru că tocmai în această modalitate, în această modalitate... nu glumesc și veți vedea lucrul acesta, mai mult decât atât, de la data de 1 decembrie vom avea două salarii minime pe economie unul pentru studii superioare și altul pentru.... e foarte important să vedem și bugetul. Știți că de fiecare dată am fost extrem de temperați din punctul acesta de vedere și repet, prioritățile sunt astea. Da? Și e o dovadă de solidaritate pe care trebuie să o dăm.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Domnule Ștefanei...” Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Domnul Viceprimar, vă bucurați, da?”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Vă păstrați amendamentul?”

Dl consilier Marin Ștefanei Dan:„ Da. Păstrez amendamentul.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Supun la vot amendamentul domnului Ștefanei Dan. Cu 9 voturi pentru, 9 abțineri și 7 voturi împotrivă amendamentul a fost respins. Vă rog! Supun la vot amendamentul domnului Andrușceac. Cu 13 voturi pentru, 7 abțineri și 5 voturi împotrivă, amendamentul a fost respins. Acum supun la vot proiectul în integralitatea sa.... Vă rog! Domnul Laurențiu, vreți să spuneți ceva? Vă rog!”

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu:„Mulțumesc, domnule președinte. Răbdarea este mama înțelepciunii, știți cum e. Apropo de priorități, aș începe cu o scurtă alocuțiune. In două Landuri din Germanian s-a investit în unul în capitalul uman, în educație în speță și în altul în infrastructură, ceea ce facem și noi, prioritizăm. Pe termen mediu, într-adevăr, unde s-a investiți în infrastructură a fost o creștere de competitivitate, dar pe termen lung, acolo unde s-a investit în capitalul uman, a fost creșterea mai mare. Mă uit la burse, sunt de acord și cu bursele sociale deși nu sunt.......nu am nimic împotrivă, dar vedem că din 4700 de burse, 2500, peste jumătate, sunt burse

sociale. Văd că avem burse de performanță, care sunt... nu contează, e legislația care este în vigoare, dar la bursele de merit mă uit că avem 900 de burse de merit pentru tot sectorul. La articolul 8, litera a) avem doar 16 pentru licee. Să ne gândim că rezultatele la examenul de bacalaureat la Sectorul 4, suntem în topul Bucureștiului, de obicei. Uitându-mă și la cuantumul burselor vedem că avem undeva la trei milioane șapte sute de mii per semestru, asta înseamnă undeva la 7 milioane și ceva pe an. Dacă tot discutăm de prioritizări și sunt de acord, într-adevăr, dar trebuiesc condițiile, trebuie infrastructură dar să nu uităm și resursa umană, până la urmă e 1% din bugetul sectorului pe care îl alocăm burselor. Nu știu dacă chiar nu se poate puțin mări Nu zic 10% din buget sau cât, dar deocamdată alocăm 1% cu tot cu bursele sociale.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Ați făcut socoteala cât alocăm pentru învățământ din totalul bugetului?”

DI consilier Ștefan Daniel Laurențiu:,, Am zis pentru burse.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Nu. Să fim corecți.

Știm cum e, să fim indieni de treabă... Era altfel... Faceți socoteala, global, cât alocăm pentru învățământ, pentru dezvoltarea resursei umane... da?... pentru că despre asta vorbim, despre condiții normale și veți ajunge la o sumă impresionantă. Deci banii alocați, ca și cheltuieli complementare, rețineți, deci nu venitul standard pe care Sectorul 4 îl alocă per elev... da?...suma este una impresionantă. Faceți socoteala cât reprezintă din bugetul Sectorului 4. De aceea este foarte important și chiar fac apel la dumneavoastră să prezentăm global aceste sume, pentru că învățământul nu înseamnă numai burse și știți bine lucrul acesta și este o premieră și vă mulțumesc enorm pentru susținerea pe care ați arătat-o, că banii i-am investit în infrastructură, banii i-am investit prima dată în siguranță, asta este determinant și în modernizare. De aceea discutăm de after school-uri noi, de aceea discutăm de scoli la care se lucrează pentru obținerea autorizației de securitate la incendiu și vedeți și dumneavoastră, cu această ocazie, ce modificări importante sunt, discutăm despre toalete în concordanță cu.... e trist dar discutăm în 2018 de punerea la punct a unor... totuși școli cu WC-uri turcești, despre asta discutăm, asta am preluat, asta este realitatea. Fie că ne place mai mult sau mai puțin să o aflam, asta este realitatea și trebuie pentru fiecare copil din Sectorul 4, trebuie să aibă condiții identice, trebuie să fie condiții egale. Există, din nefericire, un decalaj uriaș de dezvoltare între anumite zone ale sectorului vis-a-vis de rețeaua.... de infrastructura școlară. De altfel, am citit un studiu, le-am spus și colegilor dumneavoastră, pe CIFOR media, cartierul Tineretului este al doilea din România în ceea ce privește accesul la infrastructura de învățământ. Vă dau exemplul a două școli, Școala 79 și Școala 97, cred că dacă dăm burse de la media 9, 4000 de copii au bursă, adică toți. Este un lucru extraordinar și îmbucurător. în același timp, este foarte important să discutăm despre performanță. Bursele, din punctul meu de vedere, cu

excepția situațiilor... o secundă, o secundă.... discutăm după aceea... Antonio, imediat.....Antonio,

imediat... Antonio.... Deci, ceea ce vreau să spun... îmi cer scuze, că vreau să am fluență vis-a-vis de expunerea ideilor, trebuie să fim corecți, una peste alta, trebuie să fim corecți și să ne uităm global. Și eu mi-aș dori pentru foarte multe capitole bugetare, să avem venituri mai mari, pe de altă parte, știți foarte bine că toate aceste tipuri de cheltuieli, sociale, educaționale, nu vor avea sustenabilitate și sunteți un partid liberal și știți lucrul acesta, fără măsuri de dezvoltare. Este imposibil să avem pretenția ca cineva să investească într-un loc care nu are infrastructură, într-un loc și vă felicit inițiativa pe care o aveți și campania pe care o aveți în ceea ce privește traficul, într-un loc sufocat de trafic. Deci, toate lucrurile acestea trebuie să meargă mână în mână. Nu putem să dezvoltăm acest tip de infrastructură fără străzi, fără regenerarea urbană pe care o așteptăm. Suntem mult în urmă. De aceea poate se și văd extrem de bine multe lucruri în sectorul 4, pentru că decalajul de dezvoltare este unul foarte mare, enorm și trebuie să mergem împreună cu școlile și împreună cu dezvoltarea, este vital să facem aceste lucruri. De altfel, săptămâna trecută, am înregistrat un eveniment extrem de fericit în Sectorul 4, o investiție de cinci zeci de milioane de euro, este vorba de un producător de peturi... nu peturi......doze de aluminiu care exportă... face export, doar 40% se

duce pe toată piața internă și restul exportă. E un lucru extraordinar. Și alături de el vor veni, sunt convins, și alții. Am creeat niște premize. Avem un PUZ al Sudului, avem o dezvoltare a tramei stardale pe zona respecticvă, sunt niște lucruri care.... stația de metrou, sunt niște lucruri pe care le facem în premieră și le facem noi, cei de aici, nu le face altcineva. Fără ele, pe termen lung, toate aceste investiții în educație vor deveni nesustenabile. Vom avea această problemă majoră pentru că tot această subfinanțare a condus la această situație existentă.... în care sunt. Au fost multe școli în care a plouat, grădinițe nereabilitate de nu știu când, școli de care nu s-a atins nimeni de 50 de ani. Asta este realitatea. Licee care au nevoie de consolidare, toate lucrurile astea.... toate lucrurile astea se fac cu bani iar banii trebuiesc să vină de undeva. Și cu asta am încheiat și vă mulțumesc mult pentru acest prilej, este important să avem o dezbatere a ideilor, în ciclul nostru ” hai că se poate totuși", vedem că... și asta datorită unor factori multipli, totuși Cartierul Tineretului a fost o surpriză frumoasă, este al doilea în România, primul este Copoul din Iași și al doilea ca infrastructură, o să vă pun la dispoziție articolul din CIFOR media, un studiu făcut pe 250 de mii de indivizi... da?...este cartierul cu cel mai bun acces educațional. Da? Asta este rezultatul unor ani de performanță pe care le avem, avem învățământ privat, avem învățământ de stat și ați văzut că inclusiv UMF-ul Carol Davila care, într-adevăr, subiectiv, îmi este foarte drag mie, reprezintă de asemena o plecare către ceea ce înseamnă mediu universitar. Discutăm de Spiru Haret, discutăm de Titu Maiorescu, de universitățile pe care le avem în Sectorul 4, discutăm de licee, de departe Gheorghe Șincai, un liceu extraordinar, Ion Creangă, personal eu am absolvit Ion Creangă. Sunt niște unități de învățământ senzaționale, școli extraordinare dar toate trebuie să fie la același nivel din punct de vedere al infrastructurii, ceea ce nu se întâmplă astăzi și banii am preferat, chiar dacă fiecare dintre dumneavoastră are dreptate, într-adevăr copii merită mai mult, dar am preferat să investim în siguranță prima dată și apoi în recompense.”

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu:„Eu înțeleg și salut toate investițiile făcute în infrastructură în general și în infrastructura educațională, într-adevăr mai sunt câteva licee care, cum ați menționat și dumneavoastră, sunt de rezolvat dar în linii mari lucrurile aici merg bine, totuși eu, în opinia mea, insist, mi se pare acest 1%, acest 7 milioane ar putea fi recalibrate, regândite, fără să afectăm, să dezechilibrăm foarte mult bugetul și nu aș merge pe mărirea cuantumului aș merge puțin pe mărirea plajei, pentru a motiva mai mulți elevi și bineînțeles liceeni. Eu zic să luăm în calcul...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Știți foarte bine, poate putem lua în calcul în anul școlar următor. Suntem în luna noiembrie, este sfârșitul anului, știți foarte bine că e foarte important să te calibrezi... Sunt un om corect. Nu v-am spus niciodată lucrurile altfel decât sunt. De aceea, când am plecat cu acest concept, de la începutul anului am luat în calcul aceste aspecte. Da? Prefer, de exemplu, să aloc banii aceia ca să amenajez, pentru că o să ne trebuiască în jur de 300.000 de euro, să amenajăm 3200 de metri de.... pe care îi luăm aici... da?... de exemplu. Prefer banii aceia să îi ducem aici pentru că îmi deblochează, cum v-am spus și data trecută. Sunt extrem de multe lucruri de făcut. Extrem de multe lucruri de făcut, nici nu știi unde să dai banii mai întâi și frustrarea e de fiecare dată, credeți-mă, e foarte greu să împart sărăcia omului. Foarte greu! Să decizi care e mai sărac dintre săraci. Foarte urât! E o situație ingrată! Exact așa cum au simțit-o colegii care au împărțit blocurile la ANL sau o simte Daniel Pânzaru, că nu îl văd aici, sau o simte Daniel Pânzaru de fiecare dată când se duce la locuințele sociale. Foarte greu este.... și tu la fel... foarte greu este să împărți, să stabilești care e mai sărac decât... care e mai sărac că sunt toți, din nefericire, într-o situație mai mult decât delicată. Și aici e la fel! De aceea trebuie să avem curaj, să avem responsabilitate, să știm să explicăm aceste lucruri, rațional și să spunem, da, uite, cu banii respectivi dacă aș fi cumpărat cine știe ce sau dacă aș fi venit cu elemente aberante aș fi înțeles dar, totuși, suntem la sfârșitul unui an în care am contractat și am angajat niște sume importante de bani pentru învățământ avem patru after school-uri ce vor fi gata până la sfârșitul anului. Eu zic că nu stăm rău deloc.”

DI consilier Ștefan Daniel Laurențiu:,, Mulțumesc, domnule Primar! Și ca să închei, să vă dea Dumnezeu înțelepciune la împărțeala sărăciei.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Să ne dea tuturor!” Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu:,, Să ne dea tuturor!”

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Să ne dea tuturor pentru că politica este un sport de echipă și vedem cu toții lucrul acesta, puțină ... și vă spun asta foarte sincer, foarte sincer, mă întristează atmosfera mizerabilă pe care o vedem în jurul nostru, e o atmosferă cu care nu se poate construi. Și cred că atâta timp...și dovedim lucrul acesta, că putem avea o dezbatere de idei, că ne putem respecta... primul lucru... unul pe altul înseamnă mult și sper ca fiecare, în familia lui politică, să dezvolte abordarea asta și vă mulțumesc tuturor pentru asta, pentru că și eu învăț în fiecare zi din asta și sunt convins că și dumneavoastră, de aceea am și vrut să fim la această masă la același nivel, pentru că suntem cu toții colegi. Vă mulțumesc. Poate sunt prea sentimental. Din cauza lui Cosmin.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Și eu vă mulțumesc. Dacă nu mai sunt întrebări, supun la vot proiectul numărul 6. Cu 24 de voturi pentru și 1 abținere, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 7 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind reactualizarea indicatorilor tehnico-economici - la faza Proiect Tehnic - pentru obiectivul de investiții “Modernizare și extindere a două corpuri de clădire la sediul Primăriei Sectorului 4 - București” Vă rog domnule Sava.”

Dl consilier Sava Răzvan Ioan:„Aș vrea să ni se facă, din partea executivului, o clarificare, în sensul că vedem că valoarea proiectului de investiții se modifică cu aproape 10 milioane opt sute douăzeci și trei de mii de lei. In primul rând, această modificare de valoare, diferența aceasta va fi suportată din bugetul Sectorului 4 sau va fi suportată de la Ministerul Dezvoltării, finanțare cu care se face modernizarea celor două corpuri de la Primăria Sectorului 4, din strada George Coșbuc?”

DI Turcu Cătălin Nicolae - director executiv - Direcția Investiții:„Bună ziua. în urma expertizei tehnice s-a constat faptul că pe corpul A de clădire este necesară o suprabetonare a planșeelor, nu s-a putut determina încă de la prima expertiză pentru că clădirea se afla.....Imediat

cum s-a... a fost eliberată,., expertiza... s-a constatat că este nevoie să se facă consolidare și .....

Consolidarea nu a fost prinsă în proiectul inițial și de aceea au fost măriți indicatorii.”

Dl consilier Sava Răzvan Ioan:„ Diferența aceasta va fi suportată de la bugetul local sau tot din finanțarea Ministerului Dezvoltării?”

Dl Turcu Cătălin Nicolae - director executiv - Direcția Investiții:,, Așa cum spune în Anexa 3, în momentul de față se fac toate demersurile necesare să depunem Anexa 3 la Ministerului Dezvoltării să primim banii și o parte vor fi asigurați de către Ministerului Dezvoltării iar o parte, așa cum ați văzut și în cealaltă Hotărâre de Consiliu Local sunt cheltuieli neeligibile, pe care nu le va suporta Ministerului Dezvoltării. Vă mulțumesc.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Și eu vă mulțumesc!” DI consilier Marin Ștefanei Dan:„Am și eu o rugăminte pentru Direcție Administrativă. Fără expertiză tehnică dar să mai oprească un pic aerul ăsta că am înghețat de tot în spate aici.”

Doamna Artene Diana Anca - Secretarul Sectorului 4 al Municipiului București: „O

erată la această hotărâre. Este 45 cu 2 nu 45 cu 1.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vă mulțumesc Doamna Secretar. Dacă nu mai sunt întrebări supun la vot acest proiect. Cu 25 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 8 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL S4 nr.178/02.07.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru cele 9 componente din cererea de finanțare ”Creșterea Performanței Energetice pentru blocurile de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București - CPE 3” Aveți întrebări? Supun la vot acest proiect. Cu 25 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 9 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL S4 nr.183/02.07.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru cele 6 componente din cererea de finanțare ” Crește re a Performanței Energetice pentru blocurile de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București - CPE 8” Discuții? Supun la vot acest proiect. Cu 25 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 10 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre pentru aprobarea completării, cu poziția nr. 38, a Anexei nr. 2 la H.C.L. S4 nr. 120/16.05.2018 privind aprobarea valorii chiriei lunare a titularilor de contract din blocurile Z.I.1 și Z.I.2, situate în Sos. Vitan Bârzești nr. 20, din cadrul programului de locuințe pentru tineri Discuții? Supun la vot acest proiect. Cu 25 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 11 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea listelor de repartizare a locuințelor pentru tineri și pentru persoanele/familiile evacuate din locuințele retrocedate foștilor proprietari, destinate închirierii, construite prin programul A.N.L. în șoseaua Vitan Bârzești nr. 20, bloc Z.I.3 Discuții? Supun la vot. Cu 25 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat. Ultimul punct pe ordinea de zi, Punctul numărul 12: Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Sectorului 4 din data de 17.10.2018. Vă rog să votați! Vă rog, încă o persoană, cine nu a votat! Cu 25 de voturi pentru procesul verbal a fost aprobat. Declar ședința închisă. Vă mulțumesc!”

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


SECRETARUL SECTORULUI 4


Cosmin Constantin BĂRBĂLĂU

Diana Anca ARTENE


SERVICIUL TEHNIC CONSILIUL LOCAL

ȘEF SERVICIU,

Aneta POPA

Transcris,


19