Proces verbal din 17.10.2018

Procesul Verbal al ședintei ordinare a Consiliului Local Sector 4CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

PROCES VERBAL

AL ȘEDINȚEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 4 DIN DATA DE 17.10.2018

Convocarea acestei ședințe a fost făcută de Primarul Sectorului 4 prin Dispoziția nr.2882/11.10.2018.

Au fost prezenți 25 consilieri din 27 de consilieri în funcție.

Lucrările ședinței s-au desfășurat sub conducerea președintelui de ședință, domnul consilier Bărbălău Cosmin Constantin.

La ședință au participat membrii Consiliului Local Sector 4, conducerea Primăriei, reprezentanți ai executivului Sectorului 4.

(Partea de început a procesului verbal a fost redactată după însemnările făcute în sală , deoarece începutul ședinței nu a fost înregistrat de sistemul electronic din cauza unor disfuncționalități de natură tehnică, conform adresei Direcției Administrative nr.P.15.1/1190/18.10.2018)

Președintele de ședință, domnul consilier Bărbălău Cosmin Constantin, a anunțat că sunt 25 de consilieri prezenți din 27 de consilieri în funcție. Deoarece ședința este legal constituită a declarat deschise lucrările ședinței ordinare a Consiliului Local al Sectorului 4 și a dat cuvântul domnului Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București.

Acesta a propus introducerea suplimentar pe ordinea de zi, la punctul numărul 1, a Proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2018.

Președintele de ședință, domnul consilier Bărbălău Cosmin Constantin, a supus la vot această propunere. Cu 23 voturi pentru, 1 abținere și 1 vot împotrivă, a fost aprobată introducerea acestui proiect pe ordinea de zi, la punctul numărul 1.

Domnul Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București, a propus introducerea suplimentar pe ordinea de zi, la punctul numărul 2, Proiect de hotărâre privind modificarea HCL S4 nr. 344/ 18.12.2017 și HCL S4 nr. 174/ 02.07.2018.

Președintele de ședință, domnul consilier Bărbălău Cosmin Constantin, a supus la vot această propunere. Cu 24 voturi pentru și 1 abținere, a fost aprobată introducerea acestui proiect pe ordinea de zi, la punctul numărul 2.

Domnul Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București, a propus introducerea suplimentar pe ordinea de zi, la punctul numărul 3, Proiect de hotărâre privind solicitarea de preluare în administrarea Consiliului General al Municipiului București a unor străzi aflate în administrarea Consiliului Local Sector 4, în vederea includerii în programul ”Nicio stradă neasfaltată și fără utilități publice”.

Președintele de ședință, domnul consilier Bărbălău Cosmin Constantin, a supus la vot această propunere. Cu 24 voturi pentru și 1 abținere, a fost aprobată introducerea acestui proiect pe ordinea de zi, la punctul numărul 3.

Domnul Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București, a propus introducerea suplimentar pe ordinea de zi, la punctul numărul 5, a Proiectului de hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 327/28.11.2017 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Sector 4 în Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității în unitățile de învățământ preuniversitar particular ce funcționează la nivelul Sectorului 4, modificată și completată.

Președintele de ședință, domnul consilier Bărbălău Cosmin Constantin, a supus la vot această propunere. Cu 24 voturi pentru și 1 abținere, a fost aprobată introducerea acestui proiect pe ordinea de zi, la punctul numărul 5.

Președintele de ședință, domnul consilier Bărbălău Cosmin Constantin, a citit ordinea de zi în integralitatea sa:

  • 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2018

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

  • 2. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL S4 nr. 344/ 18.12.2017 și HCL S4 nr. 174/ 02.07.2018

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

  • 3. Proiect de hotărâre privind solicitarea de preluare în administrarea Consiliului General al Municipiului București a unor străzi aflate în administrarea Consiliului Local Sector 4, în vederea includerii în programul ”Nicio stradă neasfaltată și fără utilități publice”

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

  • 4. Proiect de hotărâre privind îndreptarea unor erori din Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 7/ 31.01.2018, privind reorganizarea Direcției Generale de Poliție Locală Sector 4 și aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

  • 5. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 327/28.11.2017 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Sector 4 în Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității în unitățile de învățământ preuniversitar particular ce funcționează la nivelul Sectorului 4, modificată și completată

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

  • 6. Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului Local Sector 4 în Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din sectorul 4

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

  • 7. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Sector 4 a Municipiului București, aprobată prin H.C.L.S.4 nr. 369/22.12.2017

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

  • 8. Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Sectorului 4 din data de 02.10.2018.

  • 9. întrebări, interpelări.

  • 10. Probleme curente.

Președintele de ședință, domnul consilier Bărbălău Cosmin Constantin, a supus la vot ordinea de zi în integralitatea sa. Cu 24 voturi pentru și 1 vot împotrivă, ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local din data de 17.010.2018, așa cum a fost ea amendată, a fost aprobată.

Președintele de ședință, domnul consilier Bărbălău Cosmin Constantin a supus dezbaterii primul proiect de pe ordinea de zi:

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2018.

{Până aici, procesul verbal a fost redactat după însemnările făcute în sală)

( Din acest moment, procesul verbal a fost redactat după înregistrarea sistemului electronic)

Dl Trocan Andrei George-Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:,,....care are legătură cu atribuirea acordului cadru pentru serviciile de salubrizare și deszăpezire pe raza sectorului 4...și după cum știți, conform contractului, firma câștigătoare are la dispoziție 90 de zile pentru mobilizare, asta însemnând că în cele trei luni de zile, vor trebui să-și pună la punct programele, să-și pună la punct infrastructura de colectare, astfel încât să poată, logistic, să funcționeze de la data semnării contractului. Practic, noi, prin această alocare asigurăm fondurile necesare pentru asigurarea continuității serviciului de salubrizare de la momentul încheierii contractului actual până la preluarea de firma câștigătoare a respectivelor servicii.”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:„Domnule Viceprimar, domnule președinte de ședință, grupul PNL, în continuare, face solicitarea.....Nu a început.....Când s-a votat acest buget, am avut

niște propuneri de finanțare a unor proiecte...în continuare, grupul PNL solicită finanțarea, repunerea pe tapet a proiectelor respective și finanțarea lor. Dacă mai sunt astfel de modificări în minus, de diminuări de evaluări, haideți să găsiți momentul... și să găsiți sumele necesare, astfel încât și proiectele care au fost solicitate și propuse de PNL pentru Sectorul 4, să fie și ele finanțate.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Domnule consilier, pentru următoarea ședință, vă aștept cu un proiect de hotărâre, îl concepeți cu colegii și îl discutăm fără probleme.”

Dl consilier Sava Io an Răzvan:„Btm. Până la următoarea ședință, grupul PNL, se va abține de la votul acestui proiect. Mulțumesc!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Domnule consilier, Matache. Vă rog!”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor:„Bună ziua! Văd la capitolul 67.02.05.03-întreținere grădini, parcuri, zone verzi și de agrement - la cheltuieli de capital buget local, servicii de consultanță tehnică în vederea proiectării intersecțiilor pe raza sectorului 4. Asta intră la spații verzi?”

Dl Trocan Andrei George-Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Să vă explic despre ce este vorba...La capitolul...C86...da?”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor:„C 86. Da.”

DI Trocan Andrei George-Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Serviciile de consultanță tehnică în vederea proiectării intersecțiilor, are legătură cu lucrările de lărgire pe care le desfășurăm, după cum știți, și a faptului că Primăria Capitalei, când ne-a predat în administrare acele bulevarde, a facut-o fără să ne predea și semaforizarea, având în vedere că e parte dintr-un sistem integrat la nivelul Bucureștiului. BDS...am impresia că așa se numește, astfel încât, nu putea fi dat în administrarea noastră. Noi, va trebui să relocăm respectivele semafoare în intersecții și pentru asta trebuie să alocăm o sumă de bani necesare proiectării de către Capitală, acestor...”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor:„Nu puteau fi trecute la străzi? Au fost trecute la spații verzi? Asta era ...practic, nedumerirea.”

Dl Trocan Andrei George-Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Domnule director...”

Dl Cezar Cioclea - director - Direcția Economică:,,...(intervenție făcută fără microfon...)....

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor:„...da, dar semaforizarea ține de străzi, ține de trafic...”

Dl Cezar Cioclea - director - Direcția Economică: „...este introdus în toate stațiile, care nu sunt numai... spații verzi(intervenție făcută fără m icrofon.

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor:„...în fine, e confuză punerea în...”

Dl Trocan Andrei George-Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Mulțumesc, mai aveți și altă întrebare, vă rog?”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor:„Nu, nu mai am altă întrebare...și îmi pare rău că nu am un răspuns concis pentru această...”

Dl Trocan Andrei George-Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Răspunsul este că semaforul este locat pe......spațiu verde. Dacă mergem împreună, o să vedeți că

există niște insule verzi între carosabil și trotuar.”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor:„Am înțeles...”

Dl Trocan Andrei George-Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Pe trotuar sunt montate respectivele...In orice caz, bănuiesc că este clară alocarea și destinația fondurilor, astfel încât, e mai puțin important dacă e pe asfalt sau pe iarbă, semaforul...Semaforul, oricum, trebuie mutat. Mulțumesc!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Bun. Dacă nu mai sunt alte întrebări...”

Dl Trocan Andrei George-Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Am eu un amendament...”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vă rog!”

Dl Trocan Andrei George-Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București: „<Având în vedere Hotărârea nr. 235/20.09.2018...pentru asigurarea mediului corespunzător desfășurării actului educațional, propun transferarea a 400.000 lei cu TVA inclus, de la Capitolul 65.02 lit. B poz. 92, către Direcția de Administrare a Unităților de învățământ>”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Dacă mai sunt și alte amendamente? Propun la vot amendamentul domnului Viceprimar. Cine este pentru? Vă rog! Cu 25 de voturi pentru, amendamentul a fost adoptat. Dacă nu mai sunt întrebări pe acest proiect, supun la vot proiectul în integralitatea sa. Cu 20 de voturi pentru, 4 abțineri și 1 vot împotrivă, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 2 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind modificarea HCL S4 nr. 344/ 18.12.2017 și HCL S4 nr. 174/ 02.07.2018. Dacă sunt discuții pe acest proiect? Vă rog! Domnule Negrilă?”

Dl consilier Negrilă Vasile:„îmi cer scuze. Nu pe acest proiect...Era legat tot de ceea ce a spus domnul Viceprimar. Nu o să fac amendament, o să cer totuși un punct de vedere al executivului. Dacă știți bine, trotuarul de la IMGB...”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Stați puțin. La ce punct este?”

Dl consilier Negrilă Vasile:„La punctul numărul 1. Nu am mai apucat să...E legat tot de investiții. Dacă tot suntem la rectificare, de asta voiam să vă supun atenției. Problema este la trotuarul acela de la IMGB, dacă bine știți, este pe partea dreaptă...cred că are lm, unde, dacă Doamne ferește, trece cu căruțul și vine... TIR-ul nu mai are pe unde s-o ia, bunicuța...Problema este că în partea stângă, trotuarul este foarte generos și acolo cred că se poate amenaja ca să poată...Este foarte circulat, după cum bine știți, pe toată lungimea străzii...”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Domnule consilier, lucrarea este în execuție, oricând puteți consulta proiectul, ne uităm împreună pe proiect, fără probleme...și vedem lățimile trotuarelor. în schimb, vă asigur că ele au fost avizate și că respectă lățimile minime impuse de Comisia de Circulație. Dacă aveți o zonă unde există un risc, fără probleme, ne uităm împreună după ședință și discutăm.”

Dl consilier Negrilă Vasile:„Eu vă spuneam...Acum mi-am adus aminte că dumneavoastră ați făcut amendamentul acesta...și imediat mi-am adus aminte că și aceasta este o problemă pentru că partea dreaptă a trotuarului este foarte îngust și în partea stângă este foarte generos, dar nu este amenajat...chiar dacă oamenii o iau pe acolo, pe zona aceea...”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„O să avem în vedere Mulțumesc!”

Dl consilier Negrilă VasiIe:„Este un lucru bun, pentru că este foarte circulat acolo...fiind o zonă industrială și...tocmai de asta! Mulțumesc!”

DI Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Am înțeles!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Dacă nu mai sunt alte discuții pe proiectul numărul doi, supun la vot. Cu 25 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat. Proiectul numărul 3 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind solicitarea de preluare în administrarea Consiliului General al Municipiului București a unor străzi aflate în administrarea Consiliului Local Sector 4, în vederea includerii în programul ”Nicio stradă neasfaltată și fără utilități publice” Discuții? Vă rog, domnule Andrușceac.”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Bună ziua, domnule președinte, stimați colegi. Aici aș dori să ne aduceți o lămurire referitoare la acest proiect. Știm că este în atribuția Primăriei Capitalei să efectueze lucrările care țin de utilitățile subterane, vreau să ne confirmați dacă trecerea aceasta face referire fix la aceste lucrări și apoi, în cadrul acestui program, străzile respective, cele 30 de străzi neasfaltate, revin la Sectorul 4, pentru completarea cu covorul asfaltic.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Programul Primăriei Capitalei include și asfaltarea, practic, el se numește „Nicio stradă neasfaltată și fără utilități. Practic, noi scăpăm de sarcina bugetară de a asfalta, după ce dânșii ne predau la cheie, strada, ca să spun așa.”

DI consilier Andrușceac Antonio:„Păi, pentru că noi am avut un proiect prin care am introdus nenumărate străzi...”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Este adevărat...”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Ele merg acolo...ne vor fi date, ca să zic așa, la cheie?...”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„La cheie, da.”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Mulțumesc!”

DI Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Mulțumesc și eu!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vă rog, domnule Moulin.”

Dl consilier Moulin Guilhem Christian:„Da. Aici...Ideea este că mâine sau astăzi, nu știu exact, se face o rectificare bugetară la Consiliul General, în care se propune să fie tăiate 150 de milioane lei de la Administrația Străzilor, mai ales pentru partea de asfaltare, care vor fi redirecționate către concerte și biserici.”

Dl Trocan Andrei George-Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Domnule consilier, ați greșit consiliul. îmi cer scuze!”

Dl consilier Moulin Guilhem Christian:„Știu...dar eu aș vrea să știu cum ne asigurați...noi, Consiliul Local de sector, că CGMB și Primăria Generală, va face asfaltarea...”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Aveți impresia cumva că fiind în 17 octombrie, s-ar fi finalizat lucrările astea, anul ăsta?”

Dl consilier Moulin Guilhem Chrisțian:„Nu, dar dacă...”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Bun. Aveți vreo întrebare? Vă rog frumos, domnule consilier.”

A

Dl consilier Moulin Guilhem Christian:„Intrebarea este cum asigurați că se va finaliza...?”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:,,......în

administrarea Consiliului General și a includerii acestora în lista străzilor pe care...” ...(intervenție în salăfără microfon)...

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„La microfon, vă rog!”

Dl consilier Moulin Guilhem Christian:„Dacă se continuă așa cu bugetul la Administrația Străzilor, iar ne trezim că străzile din Sectorul 4, în continuare să nu fie asfaltate. Atâta am vrut să spun...”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Bun. Dacă mai sunt întrebări pe acest subiect, dacă nu, supun la vot proiectul numărul 3. Vă rog! Cu 24 de voturi pentru și 1 vot împotrivă, proiectul a fost adoptat. Proiectul numărul 4 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind îndreptarea unor erori din Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 7/ 31.01.2018, privind reorganizarea Direcției Generale de Poliție Locală Sector 4 și aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4. întrebări? Supun la vot acest proiect. Cu 22 de voturi pentru și 3 abțineri, proiectul a fost adoptat. Proiectul numărul 5 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 327/28.11.2017 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Sector 4 în Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității în unitățile de învățământ preuniversitar particular ce funcționează la nivelul Sectorului 4, modificată și completată. Dacă sunt întrebări? Aș dori să votăm pentru vot deschis, ca să nu stăm prea mult. Cine este pentru vot deschis? Cu 24 de voturi pentru și 1 abținere, s~a decis pentru vot deschis. La Școala Gimnazială „SEB” din strada Mărțișor nr.22 - domnul consilier Schuster Johan Lucian; la Școala Primară „Montesara”, Intrarea Bălăci nr.9-11 - domnul consilier Balmuș Mircea; La Grădinița „Yannis&Yasmine” - Calea Văcărești nr.391 - domnul consilier Trifu Vasile. Primii doi consilieri au fost puși aici pentru că sunt și în C.A.,tocmai de aceea... ar fi mai ușor pentru dânșii, să meargă și la CEAC. Bun. Acestea sunt propunerile, dacă nu mai sunt altele, supun la vot. Cu 25 de voturi pentru, propunerile au fost aprobate. Supun la vot, proiectul în integralitatea sa. Cu 25 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat. Proiectul numărul 6 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului Local Sector 4 în Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din sectorul 4. Aceeași procedură aș vrea să o avem și aici, ca să votăm pentru vot deschis. Cu 24 de voturi pentru și 1 abținere, s-a aprobat votul deschis. Acum vom face propunerile: la Clubul Copiilor Sector 4 - doamna consilier Petcu Daniela Gabriela; la Liceul Teologic Penticostal „Emanuel” - doamna consilier Petcu Daniela Gabriela; la Școala Gimnazială „George Topârceanu” - domnul consilier Dinu Dorel Marius; la Școala Gimnazială nr.129 - domnul consilier Dinu Dorel Marius; la Școala Gimnazială nr.133 - domnul consilier Dinu Dorel Marius; la Liceul Tehnologic de Metrologie „Traian Vuia” -doamna Petcu Daniela Gabriela. Vă rog să votați! Cu 25 de voturi pentru, propunerile au fost aprobate....Vă rog, domnule Sava.”

Dl consilier Sava loan Răzvan:„Tot am votat...acum în completarea consiliilor de administrație la unitățile de învățământ...rugămintea mea este...mai ales pe lângă domnul Viceprimar, de a anunța totuși reprezentanții Consiliului... Directorii unităților de învățământ, să facă acele convocări către reprezentanții Consiliului Local. Simt colegi din consiliu care nu au mai fost convocați la ședințe de foarte mult timp. Mulțumesc!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Și eu vă mulțumesc!” Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Domnule consiler, am luat act de solicitarea dumneavoastră și pun în vedere doamnei director, de azi, să luați legătura cu toți directorii de la unitățile de învățământ, să-și îndeplinească obligațiile. Vă rog! Să convoace C.A.-urile, când e cazul. Da?”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Supun la vot acest proiect în integralitatea sa. Vă rog să votați. Cu 25 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat. Proiectul numărul 7 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Sector 4 a Municipiului București, aprobată prin H.C.L.S.4 nr. 369/22.12.2017. Dacă sunt discuții pe acest proiect? Supun la vot. Vă rog! Cu 25 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat. Proiectul numărul 8 pe ordinea de zi: Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Sectorului 4 din data de 02.10.2018. Dacă sunt discuții? Supun la vot. Vă rog! Cu 25 de voturi pentru,procesul verbal a fost aprobat. Punctul numărul 9. întrebări, interpelări.Vă rog, domnul Andrușceac.”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„0 primă interpelare pentru cei de la Poliția Locală. Deja sunt mai multe reclamații referitoare la faptul că oamenii, care și-au plătit și au intrat în posesia contractului pentru locurile de parcare, își găsesc în mod repetat mașinile blocate. Deja sunt și niște conflicte acolo cu amenințări, cu alte lucruri. Aș vrea să știu ce măsuri poate lua Poliția Locală și să ne răspundă pentru viitoarea ședință, pentru a veni în ajutorul normalizării acestei situații. A doua întrebare este către doamna director al Direcției de învățământ, aș solicita să avem o prezență a consilierilor în Consiliile de Administrație pentru că mi se pare că deși suntem repartizați, este un act de prezență facultativă și să știm și noi pe viitor cum putem îndrepta lucrurile astea. Vă mulțumesc.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Și noi vă mulțumim. Vă rog, domnul Moulin.”

Dl consilier Moulin Guilhem Christian:„Eu am trei interpelări. Prima este la câteva sute de metri de aici, prima problemă, este vorba de spațiul verde care este în față la facultate acolo la Apărătorii Patriei și acuma spațiul verde a dispărut aproape în totalitate și bineînțeles, ca de obicei în sectorul 4, este înlocuit cu niște borduri, beton și asfalt. Aș vrea să aduc aminte că un spațiu verde care este în registru verde, este strict interzis să fie schimbat obiectivul respectiv și atunci nu putem să facem parcare acolo. Este a x-a oara în care faceți așa ceva, deja s-au pierdut 3 hectare de spațiu verde în sector, în aproape un an jumate. Nu mai continuați, opriți lucrările respective! A doua interpelare, este vorba tot de un spațiu verde care s-a transformat în parcare, Șoseaua Olteniței numărul 56, blocul 11 C și aici am o scrisoare de la Agenția Protecția Mediului, nu aveți aviz de la ei pentru acea parcare adică lucrați în afara legii, nu aveți aviz nici de la Agenția pentru Protecția Mediului, nu aveți aviz de defrișare de la Direcția Mediului de la Primăria Generală, continuați să faceți lucrări total ilegale . Așa este în realitate, văd că nu înțelegeți lecția și continuați. ”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Și al treilea punct, vă rog.”

Dl consilier Moulin Guilhem Christian:„Al treilea punct, era vorba de executarea pentru dosarul care era la Tribunalul București și acuma la Curtea de Apel, dosarul numărul 336563 din 2017, pentru care a rămas definitivă hotărârea de la tribunal și aceasta a fost în data de 26 septembrie, ceea ce înseamnă că trebuia executat dosarul respectiv în data de 1 octombrie. Suntem în data de 17 octombrie și nu am primit nimic legat de acest dosar.”

Dna Artene Diana Anca - Secretarul Sectorului 4 al Municipiului București:„La această interpelare, dacă-mi permiteți am să vă și răspund așa cum v-am răspuns și înaintea ședinței când m-ați întrebat despre acest aspect. Vă comunic următoarele: colega cu care ați vorbit pentru urgentarea comunicării acestor documente care nu trebuiau comunicate până la momentul în care hotărârea judecătorească nu ne este ea însăși comunicată și precizez: nu a venit comunicarea . Deci acea colegă pe care o acuzați că nu v-a pus la dispoziție materialele, este în concediu de odihnă, întrucât copilul dumneaei este bolnav și este internată cu el în spital. Mulțumesc.”

Dl consilier Moulin Guilhem Christian:„Eu nu am acuzat pe doamna respectivă, a doua oară am zis în general că nu am primit informațiile respective, nu am acuzat pe absolut nimeni, asta spuneți dumneavoastră. Eu pot să vă spun că între data de 1 octombrie și data de 12 octombrie cum ați spus că doamna a intrat în concediu, au fost 12 zile, minus 2 pentru concediul de weekend , adică 10 zile în care nu ați luat nicio acțiune pentru a comunica documentele respective.”

Dna Artene Diana Anca - Secretarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Domnul consilier, hotărârea trebuie comunicată de către instanță. Mulțumesc frumos.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vă mulțumesc. Domnul Turmac.”

Dl consilier Turmac George Adrian:„Sper că mi-ați acordat cuvântul. Mulțumesc. Am aici un cetățean, pe domnul Copoiu Mircea care este asistent personal, dânsul reclamă faptul că noi Consiliul Local și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului nu respectăm o Ordonanță de Urgență emisă în 2017 care spune în felul următor, la articolul 40: autoritățile administrației publice locale au obligația să prevadă în bugetul local, sume necesare care să suporte salarizarea precum și celelalte drepturi cuvenite asistentului personal potrivit legii. Sumele se asigură integral de la bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe valoare adăugată, în baza numărului de beneficiari comunicat de unitățile administrativ teritoriale. Mai exact este vorba de voucher-ul de vacanță care trebuie acordat asistenților personali. Domnul Copoiu a făcut și o radiografie a celorlalte unități administrativ teritoriale mai exact sunt 3 unități, subunități administrativ teritoriale din București care au făcut deja acest demers, sectorul 6, sectorul 5, sectorul 2. Având în vedere că este o obligație legală pe care noi trebuie s-o respectăm și să nu ne trezim cu procese din partea celor care sunt în cauză, eu aș recomanda executivului ca să facă o rectificare bugetară și să includă aceste sume pentru că ele vor fi recuperate de la bugetul de stat și nu este corect să nu le acordăm acestor oameni acest drept, având în vedere că ei au o situație specială având practic un serviciu 24 din 24 de ore, ca asistent personal. Deci, rugămintea este expresă către executiv să pregătească documentele necesare, să punem în aplicare aceatsă Ordonanță de Urgență având în vedere că termenul legal de acordare este 30 noiembrie.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „îi dau cuvântul doamnei director DGASPC Sector 4, doamna Mihaela Ungureanu să vă răspundă la această interpelare.”

Dna Mihaela Ungureanu - director - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4:„Bună ziua. în primul rând voucherele sunt prevăzute, sau sumele aferente sunt prevăzute pentru toate categoriile de angajați, nu numai pentru asistentul personal. Doi, suma alocată nu poate ...este clar nu poți să dai doar asistentului personal care are același statut de angajat alături de restul personalului din cadrul instituției, respectiv, în cazul de față Direcția de Asistență Socială, deci, nu ai cum să dai doar unei categorii de angajați. Apoi sumele nu se recuperează de la bugetul de stat. Conform legii bugetului de stat și prevederilor și din Legea 448 sumele necesare pentru plata salariilor asistenților personali se suportă în proporție de maxim 90% de la bugetul de stat, restul revine obligația Consiliului Local să acopere diferența. De asemenea, în acest standard de cost din care ți se alocă maxim 90%, în acest standard de cost nu sunt incluse sporurile și nici sumele acestea pentru vouchere, deci nu există nicio variantă să poți să ai sumele acestea de la bugetul de stat pentru asistentul personal. Apoi, în momentul de față, nu este obligatorie acordarea voucherului, prevederea articolului de lege spune așa: se pot acorda în limita sumelor prevăzute în buget, cu această destinație se pot acorda. Atâta timp cât sumele nu au existat și nu există nu ai cum să pui în practică acest articol de lege astăzi, în prezent, însă, prevederile se vor schimba de la 1 decembrie și mai departe vom vedea ce demersuri vom face.”

Dl consilier Turmac George Adrian:„Deci, ceea ce spuneți dumneavoastră este că dumneavoastră ați acorda, dar noi Consiliul Local nu am pus banii necesari în bugetul dumneavoastră ca să puteți să-i acordați ? Asta spuneți, nu?”

Dna Mihaela Ungureanu - director - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4:„Legea asta prevede, ele se pot acorda în limita sumelor alocate în buget, în situația în care există buget pentru asta. ”

Dl consilier Turmac George Adrian:„Deci, îmi spuneți că ... deci, noi Consiliul Local, în prostia noastră nu am făcut acest demers legal și nu v-am bugetat pentru acest capitol, să puteți acorda vouchere de vacanță tuturor celor din direcția dumneavoastră. Nu?”

Dna Mihaela Ungureanu - director - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4:„Da, dar problema nu se pune numai la nivel de direcție generală, se pune la nivelul autorității locale.”

Dl consilier Turmac George Adrian:„Păi, aveți buget separat? ”

Dna Mihaela Ungureanu - director - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4:„Avem buget separat.”

Dl consilier Turmac George Adrian:„Deci, practic, noi trebuie să vă aprobăm dumneavoastră banii aceia să fie pe un capitol bugetar. Nu?”

Dna Mihaela Ungureanu - director - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4:„Eu văd lucrurile un pic altfel. Nu se pot aproba banii doar pentru o Direcție de asistență socială, e vorba de un întreg aparat al autorității locale.”

Dl consilier Turmac George Adrian:„Doamnă, eu vă întreb că dacă mâine avem ședință extraordinară și o să aveți banii alocați, puteți să acordați acele vouchere de vacanță ? Da sau nu? ”

Dna Mihaela Ungureanu - director - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4:„Da, se pot acorda. Problema este că trebuie să faci niște proceduri și niște demersuri pe care nu mai ai cum să le faci până la finalul anului pentru acordarea lor.”

Dl consilier Turmac George Adrian:„Dar întrebarea mea este de ce nu am discutat acest aspect. Dumneavoastră ați venit cu o propunere de buget la începutul anului în care exista această prevedere legală privind voucherele de vacanță. De ce nu au existat la nivelul autorității locale și cel puțin al direcției dumneavoastră, o propunere privind acordarea acestor vouchere de vacanță, pe care noi puteam, în prostia noastră ca și consilieri locali, să o aprobăm sau nu?”

Dna Mihaela Ungureanu - director - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 :„Pentru că problema nu se pune la nivelul unei instituții, ci la nivelul unei autorități locale. Nu poți să creezi discrepanțe.”

Dl consilier Turmac George Adrian:„Dar dumneavoastră ați înaintat o propunere ...”

Dna Mihaela Ungureanu - director - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 :„Noi am înaintat o propunere de buget inițială...”

Dl consilier Turmac George Adrian:„Erau prevăzute sume pentru acest capitol? ”

Dna Mihaela Ungureanu - director - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4:„Erau prevăzute și sume pentru acest capitol.”

Dl consilier Turmac George Adrian:„Am înțeles. Deci, practic noi Consiliul Local nu neam făcut treaba pe acest capitol. Rugămintea este pentru executiv, că dacă tot facem diminuări și ne rămân niște bani, ar fî bine să putem să-i acordăm pentru niște oameni care au niște situații speciale. De acord și pentru restul angajaților de la direcție. Dar gândiți-vă câți asitenți personali și matemali simt în situații deosebite și ar trebui să ne gândim la ei mai ales spre sfârșitul anului că eu cred că rămân bani în buget pe care putem să-i acordăm. Mulțumesc frumos.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Și eu mulțumesc. Domnul Ștefanei Marin.”

Dl consilier Marin Ștefanei Dan:„Mulțumesc, domnule președinte. Două interpelări am, sau trei. Una dintre ele este legată de faptul că, așa cum probabil ați observat, în triunghiul Berceni în urma unei analize de anul trecut făcute de către Direcția de Investiții, s-a implementat programul de sensuri unice, cu avizul, evident, al Comisiei de Circulație de la nivelul Capitalei. De aproximativ două zile, cel puțin, mai mulți cetățeni mi-au comunicat că există un oarecare haos, în sensul că nu a existat o informare prealabilă prin niciun fel de mijloace de comunicare. Cetățenii, în mare parte, sunt de acord cu aceste sensuri unice, dar s-au creat anumite ambuteiaje la intrările sau ieșirile funcție de modul în care privim sensul de sens unic, pe anumite străzi și mi-aș fî dorit personal, poate nici astăzi nu este târziu, mai ales că măsura s-a implementat de două, trei zile, să existe o mai bună comunicare în spațiul public din partea Primăriei în vederea informării cetățenilor. A doua problemă pe care vreau s-o ridic este legată de lucrarea de pe strada Tumu Măgurele, este proiectul pe care știți cu toții că l-am propus, vă mulțumesc încă o dată că l-ați votat. Despre ce este vorba: lucrarea e bine că se derulează și se lucrează intens chiar pot spune, pe anumite porțiuni, însă respectiva firmă care derulează această lucrare, depozitează toate resturile care rămân de pe partea carosabilă unde execută diverse excavații, pe locurile de parcare care sunt plătite astăzi, iar oamenii sunt nemulțumiți în sensul, că efectiv, ajung seara acasă de la muncă și nu au unde să-și parcheze mașinile și se poate observa în fiecare seară că firma respectivă în loc să ducă excavațiile în altă parte, le depozitează acolo că e mai comod sau nu mai apar costuri. A treia problemă era legată tot de trafic. în ultima perioadă am observat că anumite intersecții, personal le știu care sunt cele prevăzute în cadrul unei colaborări cu Poliția Rutieră, deci cele care sunt prevăzute ca fiind în atribuția Poliției Locale sector 4, în privința fluidizării traficului, din păcate vă spun că în ultima perioadă am observat că acele intersecții sunt din ce în ce mai blocate și aș solicita o mai mare atenție din partea directorilor din cadrul Poliției Locale, în sensul de a interveni un pic pe teren și de a-i pune la treabă pe respectivii agenți care, repet, poate că este o opinie greșită a mea, dar în ultima perioadă acele intersecții care ar trebui să fie defluidizate de către agenții de Poliție Locală a Sectorului 4, sunt destul de blocate. Mulțumesc.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Și eu mulțumesc. Domnul Negrilă.”

Dl consilier Negrilă Vasile:„Eu vreau doar să atrag atenția asupra unui lucru. Nu știu dacă..., presupun că și dumneavoastră cei care locuiți în Sectorul 4 sau care-1 tranzitați, ați văzut lucrul ăsta, a spus bine domnul Ștefanei, a punctat foarte bine, numai că uităm un lucru, în momentul acesta în Sectorul 4 se circulă foarte, foarte greu. Trebuie găsită o soluție împreună cu executivul să decongestionăm traficul pentru că după ora 16.00, este jale. Vă spun, toate bulevardele sunt blocate, s-au creat aceste sensuri unice, foarte bine, numai că ați spus bine. La Cărăruia, de exemplu, s-au pus semnele de interzis, a doua zi au dispărut semnele, acum iarăși se circulă și se creează ambuteiaje și acolo. Deci, împreună cu dumneavoastră trebuie să găsim o soluție pentru că traficul la ora asta din Sectorul 4, este la pământ și ăsta este adevărul.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vă mulțumesc. Domnul Matache.

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor:,, în completare la ce au zis colegii mei, am primit o solicitare de la un cetățean Alexandru Matei se numește, locuiește pe strada Parincea și la fel este debusolat de sensurile unice. Având în vedere că strada Parincea după cum am observat și din ce mi-a trimis și dânsul materiale, este destul de lată și nu are rost sensul unic acolo. Nu sunt în măsură să decid eu asta, aș dori un răspuns avizat în ceea ce privește strada Parincea.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Domnul Matache, dacă doriți un răspuns avizat trebuie să faceți o solicitare către Comisia de Circulație. Ei sunt cei care avizează sensurile unice și planurile de mobilitate urbană local, așa cum au avut și Tineretului, așa cum au avut și triunghiul Berceni, deci, ei sunt cei care avizează străzile care pot fi cu sens unic. Nu știu de ce domnul cetățean este debusolat, până la urmă există în Codul Rutier acest semn de sens unic.”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor:„Bine. S-au întâmplat câteva accidente acolo și din cauza faptului că oamenii au uitat că s-a schimbat sensul și...”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Păi, nu! însemnele sunt în continuare pe stâlp, cum au uitat?! Un conducător auto trebuie să fie atent la semnele de circulație, nu? Despre asta este vorba! Dacă mai aveți alte întrebări.”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor:„Da. în completare, punctul 2 la interpelările mele, am observat că acuma odată cu toamna încep toaletările copacilor. Aș vrea o mai mare atenție la aceste toaletări. De exemplu, puteți merge la intersecția străzilor Racoviță cu Tumu Măgurele, unde copacii pur și simplu au fost facuți nuiele până sus. Adică, copaci de peste 40 de ani sunt nuiele, li se lasă un smoc de frunze în vârf și unii dintre ei chiar s-au uscat iar alții spre surprinderea mea, chiar la Tumu Măgurele numărul 21 -23 pur și simplu a fost tăiat de la trei metri, pur și simplu a fost retezat și după aceea a fost scos că s-a uscat, nu i-a mai dat nicio frunză. Și vă rog mult de tot, toaletarea să fie toaletare cu coroană, frumos ...”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Vă pricepeți, aveți studii în domeniu?”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor: „Domnule, nu trebuie să ai studii. Trebuie să apreciezi frumosul și sănătatea acestui sector pentru că practic copacii ne aduc sănătate nouă, nu ne provoacă un disconfort.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Așa este, eu știu că există unii oameni responsabili cu...”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor:„Da știu. Dar oamenii din păcate intră cu drujbele și taie cum vor ei. Și am multe exemple. Dacă doriți, vă duc pe străzi în Berceni, sunt foarte bine informat în acest sens.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vă mulțumesc.”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor:„Așa și a treia interpelare, parcările nou făcute, de exemplu, și parcarea de la Tumu Măgurele numărul 5 care am semnalat la acel moment că avea numărul cadastral greșit, în fine, am trecut, este acest lucru, a fost făcută dar fără niciun copac. Adică sunt locuri spații verzi care dedesubt au beton și se aruncă niște pământ pe care se aruncă după aceea niște gazon, se aruncă greșesc aici, se pune gazon, dar de ce în locurile alea nu s-au putut pune copaci, că până la urmă mașinile alea dacă ar crește un copac și le-ar da puțină umbră, n-ar mai sta în soarele ăla să se încingă, nici asfaltul nu s-ar mai încinge. Adică, văd că, copacii sunt pe ultimul loc în Sectorul 4 și acest lucru mă mâhnește și pe mine și pe mulți cetățeni. Vă rog mult să dăm multă atenție acestor lucruri și să înverzim acest sector, adică nu-1 lăsăm așa, doar betonat. Mulțumesc frumos.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Și eu vă mulțumesc. Punctul numărul 10: Probleme curente. Dacă sunt, dacă nu, vă mulțumesc pentru prezență. Declar ședința închisă.”

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


SECRETARUL SECTORULUI 4


Cosmin Constantin BĂRBĂLĂU

Diana Anca ARTENE


SERVICIUL TEHNIC CONSILIUL LOCAL

ȘEF SERVICIU,

Aneta POPA

Transcris,

Consilier Mihaela CHIRCU

Consilier Mihaela TĂTARU

12