Hotărârea nr. 246/2018

Hotărârea nr. 246/28.09.2018 privind aprobarea proiectului ”Academia copiilor” înregistrat la Centrul Cultural și de Tineret ”Ștefan Iordache”.MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRÂRE

privind aprobarea proiectului „Academia copiilor” înregistrat la Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan lordache”

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședința ordinară din data de 28.09.2018;

Având în vedere:

Raportul de Specialitate al Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan lordache” cu nr. CCTSI - 2018.09.26 - 03 din data de 26.09.2018;

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5 nr.86430/26.09.2018;

Raportul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte activități economice;

Raportul Comisiei Educație, Tineret și Sport;

Regulamentul de Organizare și Funcționare al Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan lordache”;

Solicitarea depusă de Asociația „Colorăm Zâmbete”, înregistrată la Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan lordache” sub nr. CCTSI-2018.09.21 - 16, din data de 21.09.2018,

In conformitate cu prevederile art. 45 alin. 1 și art. 81 alin. 2, lit. k, din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă proiectul „Academia copiilor”, desfășurat de Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan lordache”, în parteneriat cu Direcția Generală de Educație și Carieră - Direcția de învățământ. Tineret și Sport din cadrul Primăriei Sector 5, în cursul anului 2018 și 2019, conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2 - Sumele necesare realizării proiectului cuprins în Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre vor fi utilizate din bugetul propriu al Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan lordache”, Titlul „Cheltuieli curente” - 20, Articolul „Materiale și prestări servicii cu caracter funcțional” - 20.01.09.

Art. 3 - Primarul Sectorului 5, Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan lordache” și Direcția Generală de Educație și Carieră vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

ALEXAN


Nr. Z28.09.2018CONTR

SECRET

ELENA LUMINIȚA


ȚĂ

lZAROV


[semnează

1^ SECTOR 5 i petresctP^ Șsgldb


Proiectul "Academia Copiilor”

  • a.      Organizator: Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache” și Direcția Generală de Educație și Carieră - Direcția de învățământ, Tineret și Sport din cadrul Primăriei Sector 5, în parteneriat cu Asociația "Colorăm Zâmbete”

  • b.     Descriere: Proiectul „Academia copiilor” are ca scop crearea unui program care să asigure suplimentarea locurilor în programe de tip „școală după școală”, oferirea unor facilități de tip „after school” pentru copiii din Sectorul 5. Prin acest proiect ne dorim să susținem și să venim în sprijinul familiilor monoparentale, al părinților din Sectorul 5 care nu au în grija cui să-și lase copilul până la întoarcerea de la serviciu, care nu beneficiază de programul Ministerului Educației „Școală după școală” și care nu au posibilități materiale, financiare pentru a-și înscrie copiii la diferite activități de tip after school, din mediul privat. Prin acest proiect ne dorim să păstrăm elevii motivați să învețe și să progreseze pe tot parcursul anului școlar, oferindu-le astfel posibilitatea de a participa la diferite activități recreative și educaționale. „Academia copiilor” le va oferi celor mici oportunitatea să socializeze, să se întâlnească și să învețe împreună cu alți copii, dar și să-și dezvolte un comportament armonios, într-un mediu sigur, sub permananta observație a unor cadre didactice, ceea ce le va oferi părinților și bunicilor garanția că micuții lor se află într-un mediu sigur și protejat.

Este un proiect cu multiple valențe educative ce își propune cunoașterea reciprocă, deprinderea unor abilități și competențe legate de munca în echipă și abilitățile practice de viață, precum stabilirea de viitoare contacte, comunicarea, spiritul competițional și fair-play-ul.

Proiectul se va desfășura de luni până vineri, între orele 8:00 - 18:00. în cadrul proiectului vor fi înscriși, cu acordul părinților, un număr de 180 de elevi din clasele I - IV și clasa pregătitoare (cu vârste cuprinse între 6 și 10 ani), care învață în unitățile de învățământ din Sectorul 5. Grupul țintă va fi format din copii cu posibilități materiale reduse, aparținând grupurilor vulnerabile (familii monoparentale, care provin din medii vulnerabile, familii cu dificultăți materiale), din copiii înmatriculați în unitățile de învățământ în care nu se organizează programul „Școală după școală” - vor avea prioritate copiii înmatriculați în școlile care funcționează în 2 sau 3 schimburi (zonele Panduri, 13 Septembrie, Rahova, Șoseaua Alexandriei, Sebastian), precum și copiii care au făcut parte din programul ”Vara urbană #refresh5”.

  • c.     Perioada: octombrie 2018- iulie 2019;

  • d.      Beneficiari direcți: aproximativ 180 de copiii înmatriculați la școlile din Sectorul 5, părinții și bunicii acestora;

  • e.      Locație: imobilul din Str. Petre Ispirescu nr. 62, Sector 5, București;

  • f.      Buget maxim alocat: 1.300 lei/copil pe lună. La această sumă se adaugă contribuția părintelui/părinților în valoare de 250 lei/lună.