Hotărârea nr. 13/2008

HCL 13 din 12.02.2008 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Calea Plevnei nr. 139 C”, sector 6 pentru construire edificabil cu funcţiunea de locuinţe, birouri, comerţ şi servicii pe un teren în suprafaţă de 22.280,17 m.p., proprietate particulară persoană fizică/juridică

Acest document nu a putut fi descărcat de pe pagina autorității.

Adresa indicată era: http://www.primarie6.ro/download/Hotarari_Consiliu/hotarari_2008/2008_02_12_HCL_013/2008_02_12_HCL_013.pdf