Hotărârea nr. 16/2008

HCL 16 din 12.02.2008 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Calea Giuleşti nr. 248”, sector 6 pentru construire ansamblu multifuncţional pe un teren în suprafaţă de 32.698,28 m.p., proprietate particulară persoane juridice

Acest document nu a putut fi descărcat de pe pagina autorității.

Adresa indicată era: http://www.primarie6.ro/www/UserFiles/File/hotarari2008/HOTARARE%2016-2008%20aprobare%20PUD-Calea%20Giulesti%20248.pdf