Hotărârea nr. 17/2008

HCL 17 din 12.02.2008 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Calea Giuleşti nr. 333”, sector 6 pentru construire spaţii tehnice şi birouri- centrală telefonică digitală pe un teren în suprafaţă de 3.504 m.p., proprietate particulară persoane juridice

Acest document nu a putut fi descărcat de pe pagina autorității.

Adresa indicată era: http://www.primarie6.ro/download/Hotarari_Consiliu/hotarari_2008/2008_02_12_HCL_017/2008_02_12_HCL_017.pdf