Hotărârea nr. 22/2008

HCL 22 din 26.02.2008 -Hotărâre privind Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2008

Acest document nu a putut fi descărcat de pe pagina autorității.

Adresa indicată era: http://www.primarie6.ro/download/Hotarari_Consiliu/hotarari_2008/2008_02_26_HCL_022/2008_02_26_HCL_022.pdf