Hotărârea nr. 23/2008

HCL 23 din 12.03.2008 -Hotărâre privind aprobarea programului privind Ocuparea Temporară a Forţei de Muncă

Acest document nu a putut fi descărcat de pe pagina autorității.

Adresa indicată era: http://www.primarie6.ro/download/Hotarari_Consiliu/hotarari_2008/2008_03_12_HCL_023/2008_03_12_HCL_023.pdf