Hotărârea nr. 37/2008

HCL 37 din 12.03.2008 -Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Prelungire Ghencea nr. 278”, sector 6 pentru construire locuinţe, pe un teren în suprafaţă de 1132,51 m.p., proprietate particulară persoane fizice

Acest document nu a putut fi descărcat de pe pagina autorității.

Adresa indicată era: http://www.primarie6.ro/download/Hotarari_Consiliu/hotarari_2008/2008_03_12_HCL_037/2008_03_12_HCL_037.pdf