Hotărârea nr. 4/2008

HCL 4 din 12.02.2008 -Hotărâre privind reorganizarea Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Sector 6 ANEXA la HCL 4 – 12.02.2008

Acest document nu a putut fi descărcat de pe pagina autorității.

Adresa indicată era: http://www.primarie6.ro/download/Hotarari_Consiliu/hotarari_2008/2008_02_12_HCL_004/2008_02_12_HCL_004.pdf